cm2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tôi muốn tìm hiểu thông tin tổng quát của Công ty ?
Xin vào menu Giới thiệu rồi chọn Thông tin chung.

2. Tôi muốn xem các quy chế, các biểu mẫu của Công ty?
Xin vào menu Điều lệ - Quy chế rồi chọn Điều lệ & Quy chế hoạt động.

3. Tình hình tài chính, quyết toán thuế của công ty ?
Xin vào menu Tài chính.

4. Tôi muốn xem thông tin, hình ảnh các công trình ?
Xin vào menu Công trình

5. Tôi là cổ đông của Công ty, tôi cần xem thông tin nào?
Xin vào menu Cổ đông.

6. Tôi là Đội trưởng của Công ty, tôi có thể tìm các thông cần thiết ở đâu ?
Xem Quy chế, biểu mẫu xin vào menu
Điều lệ - Quy chế rồi chọn Điều lệ & Quy chế hoạt động.
Xem các văn bản của Công ty, quy định mới nhất về thuế, xây dựng xin vào menu Văn Bản.

7. Tôi là Đội trưởng của Công ty, tôi muốn biết cách tính cụ thể về tiền phạt truy thu thuế ?
 
Xin xem phụ lục tính toán chi tiết về tiền phạt truy thu thuế, chậm nộp thuế

8. Tôi muốn góp ý cho trang Web ? Tôi muốn gởi bài, hình ảnh ..?
Xin gởi Email về info@cm2.com.vn


Ngay bên dưới là sơ đồ của website này, bạn có thể click chọn để đến ngay đề mục cần xem.