cm2

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn

05/11/2013Du lịch Hàn Quốc 2017

Du lịch Hàn Quốc 2017

Du lịch Myanmar 2014

Du lịch Myanmar 2014

Du lịch Campuchia 2012

Du lịch Campuchia 2012

Du lịch Trung Quốc 2009

Du lịch Trung Quốc 2009

Du lịch Hà Nội 2007

Du lịch Hà Nội 2007

Du lịch Malaysia 2006

Du lịch Singapore 2006
Số lượt truy cập : 1998