cm2

CM2 trúng thầu XDDA "Trường tiểu học Đoàn Kết - GĐ2"

CM2 trúng thầu XDDA "Trường tiểu học Đoàn Kết - GĐ2"

Công trình:

Trường tiểu học Đoàn Kết

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

6.8 tỷ đồng

Chủ đầu:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP ĐÀ LẠT

Địa điểm xây dựng:

Thành phố Đà Lạt

Năm thực hiện:

2019

CM2 trúng thầu XDDA: Trạm Y tế xã An Nhơn Tây

CM2 trúng thầu XDDA: Trạm Y tế xã An Nhơn Tây

Công trình:

Trạm Y tế xã An Nhơn Tây

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

6.137 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực 

Địa điểm xây dựng:

Huyện Củ Chi

Năm thực hiện:

2019

CM2 trúng thầu XDDA: Cải tạo nhà làm việc Cty CP KCN Nam Tân Uyên

CM2 trúng thầu XDDA: Cải tạo nhà làm việc Cty CP KCN Nam Tân Uyên

Công trình:

Cải tạo nhà làm việc Cty Cp KCN Nam Tân Uyên

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.444 tỷ đồng

Chủ đầu:

Cty CP KCN Nam Tân Uyên

Địa điểm xây dựng:

Bình Dương

Năm thực hiện:

2019

CM2 trúng thầu XDDA: Trường tiểu học Tân Thạnh Tây

CM2 trúng thầu XDDA: Trường tiểu học Tân Thạnh Tây

Công trình:

Nâng cấp mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Tây

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

8.764 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Huyện Củ Chi

Địa điểm xây dựng:

Huyện Củ Chi

Năm thực hiện:

2019

CM2 trúng thầu XDDA: Nhà làm việc 2 UBND Quận Bình Thạnh

CM2 trúng thầu XDDA: Nhà làm việc 2 UBND Quận Bình Thạnh

Công trình:

Xây dựng mới Nhà làm việc 2 UBND Quận và các hạng mục

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

12.222 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh

Địa điểm xây dựng:

Quận Bình Thạnh

Năm thực hiện:

2019

Trang: 1, 2, 3 ... 24, 25, 26