cm2

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư XD nhà xưởng cho thuê số 2"

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư XD nhà xưởng cho thuê số 2"

Công trình:

Đầu tư XD nhà xưởng cho thuê số 2

Gói thầu:

Thi công XD nhà xưởng B1

Giá trị hợp đồng:

23.781 tỷ đồng

Chủ đầu:

Công ty cổ phần công nghiệp Nam Tân Uyên

Địa điểm xây dựng:

Tân Uyên - Bình Dương

Năm thực hiện:

2020

CM2 trúng thầu XDDA "Xây dựng mới Trường tiểu học Phan Huy ích"

CM2 trúng thầu XDDA "Xây dựng mới Trường tiểu học Phan Huy ích"

Công trình:

Xây dựng mới Trường tiểu học Phan Huy Ích (gd2)

Gói thầu:

Thi công XD và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Giá trị hợp đồng:

48.309 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

2020

CM2 trúng thầu XDDA "Xây dựng mới Trường mầm non Sơn Ca"

CM2 trúng thầu XDDA "Xây dựng mới Trường mầm non Sơn Ca"

Công trình:

Xây dựng mới Trường mầm non Sơn Ca

Gói thầu:

Thi công XD và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Giá trị hợp đồng:

94.732 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

2020

CM2 trúng thầu XDDA "Sửa chửa, cải tạo trụ sở Hành chính Quận"

CM2 trúng thầu XDDA "Sửa chửa, cải tạo trụ sở Hành chính Quận"

Công trình:

Sửa chửa, cải tạo trụ sở Hành chính Quận

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.248 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 12

Địa điểm xây dựng:

Quận 12

Năm thực hiện:

2020

CM2 trúng thầu XDDA "Trường tiểu học Đoàn Kết - GĐ2"

CM2 trúng thầu XDDA "Trường tiểu học Đoàn Kết - GĐ2"

Công trình:

Trường tiểu học Đoàn Kết

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

6.8 tỷ đồng

Chủ đầu:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP ĐÀ LẠT

Địa điểm xây dựng:

Thành phố Đà Lạt

Năm thực hiện:

2019

Trang: 1, 2, 3 ... 24, 25, 26