cm2

CM2 trúng thầu XDDA "Chung cư C8"

CM2 trúng thầu XDDA "Chung cư C8"

Dự án - Công trình:

Sửa chữa hư hỏng, vệ sinh căn hộ tại chung cư C8

Gói thầu:

Xây lắp

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Tp. Thủ Đức

Địa điểm xây dựng:

Chung cư C8

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng"

CM2 trúng thầu XDDA "hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng"

Dự án - Công trình:

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)

Gói thầu:

XL-03 Mương thoát nước

Chủ đầu:

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Địa điểm xây dựng:

KCN Nam Tân Uyên

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan KCX Long Bình"

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan KCX Long Bình"

Dự án - Công trình:

Thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình.

Gói thầu:

số 20

Chủ đầu:

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Địa điểm xây dựng:

Khu CN Loteco, Đồng Nai.

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước"

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước"

Dự án - Công trình:

Thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình thuộc dự án Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước

Gói thầu:

số 11

Chủ đầu:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan .

Địa điểm xây dựng:

Cảng Hiệp Phước

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã An Bình"

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã An Bình"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã An Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo

Gói thầu:

Thi công xây lắp thiết bị xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng LD:

8.990 đồng 

Chủ đầu:

Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn

Địa điểm xây dựng:

Bình Dương

Năm thực hiện:

2023

Trang: 1, 2, 3 ... 29, 30, 31