cm2

CM2 trúng thầu XDDA "TT điều trị kỹ thuật cao của BV Nhi đồng 2"

CM2 trúng thầu XDDA "TT điều trị kỹ thuật cao của BV Nhi đồng 2"

Dự án - Công trình:

Xây dựng trung tâm điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện nhi đồng 2

Gói thầu:

Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (liên doanh)

Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị: 688.147 tỷ đồng
~ 129.428 tỷ đồng (CM2 thực hiện)

Chủ đầu:

Bệnh viện Nhi đồng 2

Địa điểm xây dựng:

Hồ Chí Minh

Năm thực hiện:

2022

CM2 trúng thầu XDDA "Di dời tuyến ống cấp nước...ĐT.746"

CM2 trúng thầu XDDA "Di dời tuyến ống cấp nước...ĐT.746"

Dự án - Công trình:

Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746

Gói thầu:

Thi công xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

7.070 tỷ đồng

Chủ đầu:

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Địa điểm xây dựng:

Bình Dương

Năm thực hiện:

2022

CM2 trúng thầu XDDA "Cool Base Tân Thuận"

CM2 trúng thầu XDDA "Cool Base Tân Thuận"

Dự án - Công trình:

COOL BASE TÂN THUẬN

Gói thầu:

Thi công xây dựng và hoàn thiện kết cấu

Giá trị hợp đồng:

9.251 tỷ đồng

Chủ đầu:

Công ty cổ phần Đại Thuận

Địa điểm xây dựng:

Quận 7

Năm thực hiện:

2021

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Định Hiệp"

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Định Hiệp"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Long Tân, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng

Gói thầu:

Thi công xây lắp, thiết bị xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

6.547 tỷ đồng

Chủ đầu:

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Địa điểm xây dựng:

Huyện Dầu Tiếng

Năm thực hiện:

2021

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ"

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

Gói thầu:

Thi công xây lắp, thiết bị xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

11.764 tỷ đồng

Chủ đầu:

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Địa điểm xây dựng:

xã Bình Mỹ

Năm thực hiện:

2021

Trang: 1, 2, 3 ... 27, 28, 29