cm2

CM2 trúng thầu XDDA: Nhà làm việc 2 UBND Quận Bình Thạnh

CM2 trúng thầu XDDA: Nhà làm việc 2 UBND Quận Bình Thạnh

Công trình:

Xây dựng mới Nhà làm việc 2 UBND Quận và các hạng mục

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

12.222 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh

Địa điểm xây dựng:

Quận Bình Thạnh

Năm thực hiện:

2019

CM2 trúng thầu XDDA "Trường THCS Quang Trung"

CM2 trúng thầu XDDA "Trường THCS Quang Trung"

Công trình:

Trường THCS Quang Trung

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

11.106 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban quản lý đầu tư xây dựng Quận Gò Vấp

Địa điểm xây dựng:

Quận Gò Vấp

Năm thực hiện:

2019

CM2 trúng thầu XDDA "Trường mầm non 10A"

CM2 trúng thầu XDDA "Trường mầm non 10A"

Công trình:

Trường mầm non 10A

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

35 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

Tháng 7/2019

CM2 trúng thầu XDDA "Trường mầm non 7 - phân hiệu 2"

CM2 trúng thầu XDDA "Trường mầm non 7 - phân hiệu 2"

Công trình:

Trường mầm non 7 (phân hiệu 2)

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

17 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

Tháng 7/2019

CM2 trúng thầu XDDA "Hệ thống cấp nước 5 xã H. Thạnh Hóa"

CM2 trúng thầu XDDA "Hệ thống cấp nước 5 xã H. Thạnh Hóa"

Công trình:

Hệ thống cấp nước 5 xã trên địa bàn huyện Thạnh Hóa

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.720 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa

Địa điểm xây dựng:

Huyện Thạnh Hóa

Năm thực hiện:

2019

Trang: 1, 2, 3 ... 23, 24, 25