cm2

CM2 trúng thầu XDDA "Trạm y tế phường Dĩ An"

CM2 trúng thầu XDDA "Trạm y tế phường Dĩ An"

Dự án - Công trình:

Trạm Y tế phường Dĩ An

Gói thầu:

Xây dựng

Giá trị hợp đồng LD:

12.133 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL Dự án ĐTXD khu vực TP. Dĩ An

Địa điểm xây dựng:

Dĩ An - Bình Dương

Năm thực hiện:

2022

CM2 trúng thầu XDDA "Cải tạo, mở rộng chi cục Hải quan KCN Sóng Thần"

CM2 trúng thầu XDDA "Cải tạo, mở rộng chi cục Hải quan KCN Sóng Thần"

Dự án - Công trình:

Cải tạo, mở rộng chi cục Hải quan KCN Sóng Thần

Gói thầu:

Thi công xây dụng và cung cấp, lắp đặt thiết bị...

Giá trị hợp đồng LD:

38.256 tỷ đồng

Chủ đầu:

Cục hải quan tỉnh Bình Dương

Địa điểm xây dựng:

KCN Sóng Thần

Năm thực hiện:

2022

CM2 trúng thầu XDDA "Sửa chữa các trường học dịp hè năm 2022"

CM2 trúng thầu XDDA "Sửa chữa các trường học dịp hè năm 2022"

Dự án - Công trình:

Sửa chữa các trường học dịp hè năm 2022

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.157 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL DA ĐTXD khu vực Quận Phú Nhuận

Địa điểm xây dựng:

Quận Phú Nhuận

Năm thực hiện:

2022

CM2 trúng thầu XDDA "TT điều trị kỹ thuật cao của BV Nhi đồng 2"

CM2 trúng thầu XDDA "TT điều trị kỹ thuật cao của BV Nhi đồng 2"

Dự án - Công trình:

Xây dựng trung tâm điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện nhi đồng 2

Gói thầu:

Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (liên doanh)

Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị: 688.147 tỷ đồng
~ 129.428 tỷ đồng (CM2 thực hiện)

Chủ đầu:

Bệnh viện Nhi đồng 2

Địa điểm xây dựng:

Hồ Chí Minh

Năm thực hiện:

2022

CM2 trúng thầu XDDA "Di dời tuyến ống cấp nước...ĐT.746"

CM2 trúng thầu XDDA "Di dời tuyến ống cấp nước...ĐT.746"

Dự án - Công trình:

Di dời các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn trên đường ĐT.746

Gói thầu:

Thi công xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

7.070 tỷ đồng

Chủ đầu:

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Địa điểm xây dựng:

Bình Dương

Năm thực hiện:

2022

Trang: 1, 2, 3 ... 28, 29, 30