cm2

CM2 trúng thầu XDDA "Cool Base Tân Thuận"

CM2 trúng thầu XDDA "Cool Base Tân Thuận"

Dự án - Công trình:

COOL BASE TÂN THUẬN

Gói thầu:

Thi công xây dựng và hoàn thiện kết cấu

Giá trị hợp đồng:

9.251 tỷ đồng

Chủ đầu:

Công ty cổ phần Đại Thuận

Địa điểm xây dựng:

Quận 7

Năm thực hiện:

2021

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Định Hiệp"

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Định Hiệp"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Long Tân, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng

Gói thầu:

Thi công xây lắp, thiết bị xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

6.547 tỷ đồng

Chủ đầu:

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Địa điểm xây dựng:

Huyện Dầu Tiếng

Năm thực hiện:

2021

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ"

CM2 trúng thầu XDDA "Cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Bình Mỹ, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

Gói thầu:

Thi công xây lắp, thiết bị xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

11.764 tỷ đồng

Chủ đầu:

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Địa điểm xây dựng:

xã Bình Mỹ

Năm thực hiện:

2021

CM2 trúng thầu XDDA "Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phòng trực vận hành tại các CTĐL"

CM2 trúng thầu XDDA "Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phòng trực vận hành tại các CTĐL"

Công trình:

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phòng trực vận hành tại các CTĐL

Gói thầu:

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phòng trực vận hành tại các CTĐL

Giá trị hợp đồng:

7.252 tỷ đồng

Chủ đầu:

CN Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM – Công ty công nghệ thông tin Điện lực Tp.HCM

Địa điểm xây dựng:

tại các CTĐL

Năm thực hiện:

2021

CM2 trúng thầu XDDA "Hệ thống cấp nước tập trung KDC xã Thuận Bình"

CM2 trúng thầu XDDA "Hệ thống cấp nước tập trung KDC xã Thuận Bình"

Công trình:

Hệ thống cấp nước tập trung KDC xã Thuận Bình

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7.612 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa

Địa điểm xây dựng:

Huyện Thạnh Hóa

Năm thực hiện:

2021

Trang: 1, 2, 3 ... 27, 28, 29