cm2

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan KCX Long Bình"

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan KCX Long Bình"

Dự án - Công trình:

Thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình.

Gói thầu:

số 20

Chủ đầu:

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Địa điểm xây dựng:

Khu CN Loteco, Đồng Nai.

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước"

CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước"

Dự án - Công trình:

Thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình thuộc dự án Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước

Gói thầu:

số 11

Chủ đầu:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan .

Địa điểm xây dựng:

Cảng Hiệp Phước

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã An Bình"

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã An Bình"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã An Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo

Gói thầu:

Thi công xây lắp thiết bị xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng LD:

8.990 đồng 

Chủ đầu:

Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn

Địa điểm xây dựng:

Bình Dương

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã Tam Lập"

CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã Tam Lập"

Dự án - Công trình:

Đầu tư thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo

Gói thầu:

Thi công xây dựng công trình

Giá trị hợp đồng:

8.397 đồng 

Chủ đầu:

Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn

Địa điểm xây dựng:

Bình Dương

Năm thực hiện:

2023

CM2 trúng thầu XDDA "Trạm y tế phường Dĩ An"

CM2 trúng thầu XDDA "Trạm y tế phường Dĩ An"

Dự án - Công trình:

Trạm Y tế phường Dĩ An

Gói thầu:

Xây dựng

Giá trị hợp đồng LD:

12.133 tỷ đồng

Chủ đầu:

BQL Dự án ĐTXD khu vực TP. Dĩ An

Địa điểm xây dựng:

Dĩ An - Bình Dương

Năm thực hiện:

2022

Trang: 1, 2, 3 ... 29, 30, 31