cm2

Khu phố liên kế

11/09/2011
Khu phố liên kế

Tên công trình:  Khu phố liên kế

Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp

Giá trị hợp đồng: 23.939,576 (triệu đồng) 

Tên công trình:  Khu phố liên kế

Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp

Giá trị hợp đồng: 23.939,576 (triệu đồng) 

Sản phẩm: Nhà liên kế

Địa điểm xây dựng: KDC Tân Vĩnh Hiệp - thuộc Khu CN-ĐT-DV Bình Dương

Năm thực hiện: 2008


Số lượt truy cập : 5770