cm2

Dự án FLITCH - Lâm Đồng

12/11/2013
Dự án FLITCH - Lâm Đồng
1. Thông tin chung
Công trình : Dự án FLITCH
Gói thầu : Xây Lắp
Với giá trị hợp đồng ~ 5,87 tỷ đồng.
Chủ đầu tư : Ban QLDA PT Lâm Nghiệp, Lâm Đồng
Địa điểm xây dựng công trình:  Huyện Đam Rông, Lâm Đồng
Công trình do Đội 18 thi công
Năm thực hiện: đang triển khai
2. Một số hình ảnh thi công
1.Hội trường thôn Tu La
Cập nhật ngày 02/01/2014
Cập nhật ngày 05/12/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
Cập nhật ngày 11/11/2013
2.Trường Mẫu giáo Liêng Krắc
Cập nhật ngày 12/12/2013
Cập nhật ngày 05/12/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
Cập nhật ngày 11/11/2013
3.Trường Tiểu học Đa M'Rông
Cập nhật ngày 02/01/2014
Cập nhật ngày 05/12/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
Cập nhật ngày 11/11/2013
4.Trường Tiểu học Dơng Jri
Cập nhật ngày 02/01/2014
Cập nhật ngày 05/12/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
Cập nhật ngày 11/11/2013
5.Trường Cấp II Đa M'Rông
Cập nhật ngày 02/01/2014
Cập nhật ngày 25/11/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
Cập nhật ngày 11/11/2013
6.Trường mầm non TuLa
Cập nhật ngày 05/12/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
7.Trường mẫu giáo thôn 5
Cập nhật ngày 02/01/2014
Cập nhật ngày 05/12/2013
8.Trường tiểu học Đạ Nhing
Cập nhật ngày 05/12/2013
Cập nhật ngày 25/11/2013
Số lượt truy cập : 4032