cm2

Xây dựng

Trích dẫn một số văn bản về xây dựng.
Nguồn từ cổng thông tin điện tử của Bộ xây dựng.

Tham khảo thêm tại moc.gov.vn
.
Riêng về Luật đấu thầu và các văn bản liên quan xin tham khảo tại luatdauthau.info
và tham khảo thêm Nghị Định 68/2012/NĐ-CP
các Thông tư 17/2010/TT-BKH, 21/2010/TT-BKH, 01/2011/TT-BKHDT

Tài Chính - Thuế

Trích dẫn một số văn bản về Tài chính - Thuế.
Nguồn từ cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.

Tham khảo thêm tại gdt.gov.vn


Bảo hiểm xã hội

Trích dẫn một số điều bảo hiểm xã hội hiện hành.
Nguồn từ cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo thêm tại sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn .

ATVS lao động

Trích dẫn một số điều Luật trong công tác an toàn vệ sinh lao động hiện hành.