cm2

Quy trình và biểu mẫu

10/01/2018
Quy trình và biểu mẫu Thông báo số 471/TB-CM2 Về việc Thực hiện qui trình quản lý đội thi công. Xem chi tiết tại file tải về.
Quy trình quản lý đội thi công. Xem chi tiết tại file tải về.
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH

STT

CÔNG VIỆC

BIỂU MẪU ĐỘI LẬP

BỘ PHẬN LIÊN HỆ

SỐ HIỆU


THÀNH LẬP ĐỘI
1

Quyết định thành lập Đội

Đơn xin việc

Tổng hợp

01Hợp đồng lao động

Tổng hợp

02Giấy đề nghị thế chấp tài sản

Tài vụ

03


GIAI ĐOẠN ĐẤU THẦU
1

Làm hồ sơ và nộp thầu

Đề nghị tham gia dự thầu

Kỹ thuật

04Đề nghị làm bảo lãnh dự thầu

Tài vụ

05Lập hồ sơ dự thầu

Kỹ thuậtGIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
1

Thương thảo và ký hợp đồng

Theo mẫu của Chủ đầu tư

Đội
Đề nghị làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Tài vụ

06

2

QĐ giao định mức chi phí


Tổng hợp


3

Lập Dự toán thi công chi tiết

Theo mẫu của phòng kỹ thuật

Kỹ thuật

07

4

Thành lập BCH công trường

Đề nghị lập BCH công trường

Tổng hợp

08

5

Phân công nhiệm vụ giám sát


Tổng hợp

09


GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
6

Ký hợp đồng mua vật tư hoặc thầu phụ

Đề nghị ký hợp đồng với thầu phụ

Kỹ thuật

10

7

Tạm ứng, thanh toán cho thầu phụ

Phiếu đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản
hoặc tạm ứng bằng tiền mặt
hoặc Mẫu tạm ứng mới 2019

Tài vụ

11

12

8

Báo cáo định kỳ

Hình ảnh, tổng hợp báo cáo

Kỹ thuật

13

9

Hoàn chứng từ

Thống kê hóa đơn đầu vào
Bảng lương công nhân 2020
Cam kết chứng từ th.toán lương
Hợp đồng lao động 2020
Cam kết thu nhập 2020
Tờ khai đăng ký thuế 2020
Đăng ký cấp Mã số thuế
Bảng tổng hợp lương

Mẫu ủy quyền đăng ký MST cá nhân

Tài vụ

14

10

Thanh toán khối lượng nghiệm thu

Đề nghị xuất hoá đơn cho Chủ đầu tư

Tài vụ

15Đề nghị hoàn thuế

Tài vụ

16

11

Quyết toán

Đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng với thầu phụ

Tài vụ

17Đề nghị quyết toán

Tài vụ

18Giấy cam kết của Đội sau khi quyết toán

Tài vụ

19


Số lượt truy cập : 7312