• Investment 2
  • Investment 3
  • Investment 1

Trường THPT năng khiếu TDTT H. Bình Chánh

29/06/2015
Trường THPT năng khiếu TDTT H. Bình Chánh
1. Thông tin chung
Tên công trình: Xây dựng Trường THPT năng khiếu TDTT H. Bình Chánh
Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư: Ban QLĐTXDCT huyện Bình Chánh
Giá trị hợp đồng: ~   175.390 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 17
Năm xây dựng: 2015
2. Một số hình ảnh thi công

Cập nhật ngày 29/09/2017
Cập nhật ngày 29/08/2017
Cập nhật ngày 29/07/2017
Cập nhật ngày 29/05/2017
Cập nhật ngày 26/04/2017
Cập nhật ngày 29/03/2017
Cập nhật ngày 14/02/2017
Cập nhật ngày 30/10/2016
Cập nhật ngày 29/09/2016
Cập nhật ngày 31/08/2016
Cập nhật ngày 10/08/2016
Cập nhật ngày 28/07/2016
Cập nhật ngày 28/06/2016
Cập nhật ngày 29/04/2016
Cập nhật ngày 30/03/2016
Cập nhật ngày 25/02/2016
Cập nhật ngày 25/09/2015
Cập nhật ngày 29/06/2015
Số lượt truy cập : 4696