cm2

Trường THCS Đông Thạnh 1

19/02/2019

1. Thông tin chung

Công trình

Trường THCS Đông Thạnh 1

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

 93  tỷ đồng

Chủ đầu tư

Ban QLĐT XD CT H. Hóc Môn

Địa điểm XD

Hóc Môn

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 31/08/2020
Cập nhật ngày 26/06/2020
Cập nhật ngày 26/05/2020
Cập nhật ngày 26/04/2020
Cập nhật ngày 26/03/2020
Cập nhật ngày 28/02/2020
Cập nhật ngày 14/01/2020
Cập nhật ngày 24/12/2019
Cập nhật ngày 28/11/2019
Cập nhật ngày 28/10/2019
Cập nhật ngày 25/9/2019
Cập nhật ngày 29/08/2019
Cập nhật ngày 17/08/2019
Cập nhật ngày 17/07/2019
Cập nhật ngày 28/06/2019
Cập nhật ngày 04/06/2019
Cập nhật ngày 24/05/2019
Cập nhật ngày 24/04/2019
Cập nhật ngày 28/03/2019
Cập nhật ngày 15/02/2019
3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 3173