cm2

HTCN TTNT xã Phú Điền

02/02/2018

1. Thông tin chung

Công trình


HTCN Tập Trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

39  tỷ đồng

Chủ đầu tư

Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn

Địa điểm XD

Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 26/04/2018
Cập nhật ngày 29/03/2018
Cập nhật ngày 15/03/2018
Cập nhật ngày 20/01/2018
Cập nhật ngày 20/01/2018

Cập nhật ngày 20/12/2017

3. Huấn luyện an toàn

Số lượt truy cập : 2304