cm2

Trường tiểu học Phan Huy Ích (gd2)

26/08/2020

1. Thông tin chung

Công trình:

Xây dựng mới Trường tiểu học Phan Huy Ích (gd2)

Gói thầu:

Thi công XD và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Giá trị hợp đồng:

48.309 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận Tân Bình

Địa điểm xây dựng:

Quận Tân Bình

Năm thực hiện:

2020
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 28/10/2021
Cập nhật ngày 28/05/2021
Cập nhật ngày 28/04/2021
Cập nhật ngày 31/03/2021
Cập nhật ngày 18/03/2021
Cập nhật ngày 28/01/2021
Cập nhật ngày 08/01/2021
Cập nhật ngày 28/12/2020
Cập nhật ngày 28/11/2020
Cập nhật ngày 28/10/2020
Cập nhật ngày 23/09/2020
Cập nhật ngày 26/08/2020
3. An toàn lao động
Số lượt truy cập : 1879