cm2

Trường tiểu học Đoàn Kết

04/10/2018

1. Thông tin chung

Công trình

Trường tiểu học Đoàn Kết

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

 8.6  tỷ đồng

Chủ đầu tư

TT Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Đà Lạt

Địa điểm XD

TP. Đà Lạt

Năm thực hiện

2018


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 10/11/2019

Cập nhật ngày 30/11/2018
Cập nhật ngày 30/10/2018
Cập nhật ngày 02/10/2018
3. Huấn luyện an toàn


Số lượt truy cập : 594