cm2

Nhà làm việc 2 UBND Q. Bình Thạnh

01/10/2019

1. Thông tin chung

Công trình:

Xây dựng mới Nhà làm việc 2 UBND Quận và các hạng mục

Gói thầu:

Xây lắp

Giá trị hợp đồng:

12.222 tỷ đồng

Chủ đầu:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh

Địa điểm xây dựng:

Quận Bình Thạnh

Năm thực hiện:

2019
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 12/10/2019
Cập nhật ngày 25/9/2019
3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 93