cm2

Cục thi hành án dân sự Tỉnh Đồng Nai

21/12/2022

1. Thông tin chung

Dự án:

Cải tạo, mở rộng trụ sở kết hợp kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Gói thầu:

Thi công xây lắp

Giá trị hợp đồng:

7 tỷ 166 triệu đồng

Chủ đầu:

Cục thi hành án dân sự Tỉnh Đồng Nai

Địa điểm xây dựng:

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Năm thực hiện:

2021

2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 20/08/2022
Cập nhật ngày 10/07/2022
Cập nhật ngày 15/05/2022
Cập nhật ngày 20/12/2021

Số lượt truy cập : 243