cm2

Trường THPT Tân Hiệp

22/09/2017

1. Thông tin chung

Công trình

Trường THPT Tân Hiệp

Gói thầu

Xây lắp

Giá trị HĐ

98  tỷ đồng

Chủ đầu tư

BQL ĐTXDCT Huyện Hóc Môn

Địa điểm XD

Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Năm thực hiện

2017


2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 27/07/2019

Cập nhật ngày 28/06/2019
Cập nhật ngày 23/05/2019
Cập nhật ngày 23/04/2019
Cập nhật ngày 28/03/2019
Cập nhật ngày 28/11/2018
Cập nhật ngày 28/10/2018

Cập nhật ngày 28/09/2018
Cập nhật ngày 28/08/2018
Cập nhật ngày 28/07/2018
Cập nhật ngày 27/05/2018
Cập nhật ngày 25/04/2018
Cập nhật ngày 25/03/2018
Cập nhật ngày 15/01/2018
Cập nhật ngày 15/12/2017
Cập nhật ngày 23/11/2017

3. Huấn luyện an toàn
Số lượt truy cập : 12402