cm2

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2021

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2021 Sáng ngày 30/12/2021 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. 
Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020 Sáng ngày 29/12/2020 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 
Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2017

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2017 CM2 - Được sự đồng ý của Đảng Ủy khối Bộ NN&PTNT, sáng ngày 29/12/2017 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Lễ kết nạp đảng viên mới Đ/c Lê Xuân Tuyến

Lễ kết nạp đảng viên mới  Đ/c Lê Xuân Tuyến CM2 - Được sự đồng ý của Đảng Ủy khối Bộ NN&PTNT, sáng ngày 29/12/2017 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Lê Xuân Tuyến.

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới CM2 - Được sự đồng ý của Đảng Ủy khối Bộ NN&PTNT, sáng ngày 06/01/2017 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú:
Đ/c Lê Xuân Tuyến
Đ/c Trần Thanh Lâm
Đ/c Huỳnh Minh Bảo
Đ/c Nguyễn Thị Kim Thông
Đ/c Bùi Thị Thanh Hiền
Trang: 1, 2, 3