cm2

Đại hội Chi bộ CM2, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ CM2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Sáng ngày 16.09.2022, tại Phòng họp Công ty CM2, Chi bộ Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 thuộc Đảng bộ phường 25 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo thu chi tài chính của chi bộ; quy chế bầu cử và đề án nhân sự dự kiến bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2021

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2021 Sáng ngày 30/12/2021 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. 
Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020 Sáng ngày 29/12/2020 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 
Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2017

Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2017 CM2 - Được sự đồng ý của Đảng Ủy khối Bộ NN&PTNT, sáng ngày 29/12/2017 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Phạm Đình Hưng, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Lễ kết nạp đảng viên mới Đ/c Lê Xuân Tuyến

Lễ kết nạp đảng viên mới  Đ/c Lê Xuân Tuyến CM2 - Được sự đồng ý của Đảng Ủy khối Bộ NN&PTNT, sáng ngày 29/12/2017 Chi bộ Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Lê Xuân Tuyến.
Trang: 1, 2, 3