cm2

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường TH Đoàn Kết

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường TH Đoàn Kết   Chiều ngày 05 tháng 03 năm 2019 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Trường TH Đoàn Kết - Đà Lạt.

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường mầm non Phú Hữu - Q.9

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường mầm non Phú Hữu - Q.9   Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2018 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án  Trường mầm non Phú Hữu - Q.9

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trụ sở C.A Phường Phú Mỹ

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trụ sở C.A Phường Phú Mỹ   Sáng ngày 03 tháng 08 năm 2018 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Trụ sở C.A Phường Phú Mỹ .

Lớp Huấn luyện ATLĐ Chung Cư Phan Đình Phùng

Lớp Huấn luyện ATLĐ Chung Cư Phan Đình Phùng   Chiều ngày 14 tháng 04 năm 2018 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Chung cư Phan Đình Phùng - Đà Lạt.

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường THPT Tân Hiệp, Hóc Môn

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường THPT Tân Hiệp, Hóc Môn Sáng ngày 07 tháng 03 năm 2018 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Trường THPT Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn.
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9