cm2

Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non Sơn Ca

Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non Sơn Ca Ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại dự án: Trường mầm non Sơn Ca - Tân Bình. 

Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non 25C

Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non 25C Ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại dự án: Trường mầm non 25C. 

Huấn luyện AT dự án Khối căn hộ thuộc cụm cao ốc 152 ĐBP

Huấn luyện AT dự án Khối căn hộ thuộc cụm cao ốc 152 ĐBP Sáng ngày 07 tháng 04 năm 2021 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại dự án: Khối căn hộ thuộc cụm  Cao Ốc 152 Điện Biên Phủ. 

Lớp Huấn luyện AT công trình Trường tiểu học Phan Huy Ích (gd2)

Lớp Huấn luyện AT công trình Trường tiểu học Phan Huy Ích (gd2) Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2020 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Công trình Trường tiểu học Phan huy Ích - Tân Bình (giai đoạn 2)

Lớp Huấn luyện AT công trình Cao Ốc 152 Điện Biên Phủ.

Lớp Huấn luyện AT công trình Cao Ốc 152 Điện Biên Phủ. Sáng ngày 17 tháng 08 năm 2020 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Công trình Cao Ốc 152 Điện Biên Phủ. 
Trang: 1, 2, 3 ... 10, 11, 12