cm2

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường THCS Đông Thạnh 1

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường THCS Đông Thạnh 1 Chiều ngày  27 tháng 07 năm 2019 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Công trình Trường THCS Đông Thạnh 1.

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường THCS Quang Trung

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường THCS Quang Trung   Sáng  ngày 25 tháng 07 năm 2019 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Trường THCS Quang Trung - Gò Vấp.

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường mầm non Tân Sơn Nhất

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường mầm non Tân Sơn Nhất   Sáng  ngày 14 tháng 06 năm 2019 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Trường mầm non Tân Sơn Nhất - Tân Bình.

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường TH Đoàn Kết

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường TH Đoàn Kết   Chiều ngày 05 tháng 03 năm 2019 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án Trường TH Đoàn Kết - Đà Lạt.

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường mầm non Phú Hữu - Q.9

Lớp Huấn luyện ATLĐ Trường mầm non Phú Hữu - Q.9   Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2018 ban ATLĐ công ty CM2 phối hợp cùng Ban Chỉ huy công trường triển khai tổ chức lớp tập huấn An toàn lao động trên công trường tại Dự án  Trường mầm non Phú Hữu - Q.9
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10