cm2

Trường mẫu giáo Tân Kiên

30/06/2014
Trường mẫu giáo Tân Kiên
1. Thông tin chung
Tên công trình:
Trường mẫu giáo Tân Kiên
GT : Xây lắp

Địa điểm xây dựng: X. Tân Kiên - H. Bình Chánh
Chủ đầu tư: BQLĐTXDCT H. Bình Chánh
Giá trị hợp đồng: 18.206 tỷ đồng
Đội thi công:
Đội số 17
Năm xây dựng: 2014
2. Một số hình ảnh thi công
Cập nhật ngày 20/03/2015
Cập nhật ngày 19/12/2014
Cập nhật ngày 10/10/2014
Cập nhật ngày 27/09/2014
Cập nhật ngày 26/07/2014
Cập nhật ngày 28/06/2014
Số lượt truy cập : 5221