cm2

Thông tin chung

05/04/2017
1. Quyết định thành lập.
Số 1725/QĐ/BNN-TCCB Ngày 23 tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng 2 thành công ty cổ phần. 
Tải về file PDF đính kèm.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp: 0300602502. Đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 04 năm 2019.
Tải về file PDF đính kèm.


Số lượt truy cập : 7057