cm2

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp Ngày 14/05/2022, tại Văn phòng Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức:
- Vào lúc: 8 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 14/05/2022.
- Địa điểm: Hội trường CM2
                
   69/14 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) - P.25 - Quận Bình Thạnh
- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr. Nam - 0916272945 ( Thư ký HĐQT )

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CM2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CM2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 05/01/2019 tại Hội trường CM2 số 69/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ 13 năm 2019

Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ 13 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức:
- Vào lúc: 8 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 05/01/2019.
- Địa điểm: Hội trường CM2
                
   69/14 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) - P.25 - Quận Bình Thạnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2018 Công ty CM2

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2018 Công ty CM2 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2018 Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 tổ chức vào lúc 9h30 ngày 30/01/2017 tại Hội trường CM2 số 69/14 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Trang: 1, 2, 3, 4