cm2

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2023 thành công tốt đẹp

04/05/2023
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2023 thành công tốt đẹp Ngày 28/04/2023, tại Văn phòng Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 15 năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Tại Đại hội, CM2 đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;...các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.
Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo CM2 thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền đại hội. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của CM2 trong thời gian tới, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.  Đại hội đã tập trung thảo luận, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra với số phiếu nhất trí cao (100%) của cổ đông, gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2023 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới;  đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động cùng các cổ đông.
 
Số lượt truy cập : 414

CÁC TIN KHÁC

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỔ CHỨC LỄ CẤT NÓC TOÀ NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO (02/05/2024)
Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non Sơn Ca (15/03/2024)
Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non 25C (06/03/2024)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CM2 (21/02/2024)
CM2 Tân niên Giáp Thìn 2024 (16/02/2024)
Tiệc Tất niên công ty CM2 (05/02/2024)
CM2 khởi công nhà xe Bệnh viện Thống Nhất (16/01/2024)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (16/01/2024)
CM2 - Bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm Y tế p. Dĩ An (03/01/2024)
CM2 khởi công các dự án, công trình mới (25/09/2023)
Xem thêm >>