cm2

CM2 - Thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và Ban điều hành

22/01/2019
CM2 - Thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2019, Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 xin thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và B an điều hành Công ty như sau:
Số lượt truy cập : 2210

CÁC TIN KHÁC

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỔ CHỨC LỄ CẤT NÓC TOÀ NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO (02/05/2024)
Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non Sơn Ca (15/03/2024)
Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ dự án Trường mầm non 25C (06/03/2024)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CM2 (21/02/2024)
CM2 Tân niên Giáp Thìn 2024 (16/02/2024)
Tiệc Tất niên công ty CM2 (05/02/2024)
CM2 khởi công nhà xe Bệnh viện Thống Nhất (16/01/2024)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (16/01/2024)
CM2 - Bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm Y tế p. Dĩ An (03/01/2024)
CM2 khởi công các dự án, công trình mới (25/09/2023)
Xem thêm >>