cm2

CM2 - Thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và Ban điều hành

22/01/2019
CM2 - Thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2019, Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 xin thông báo về việc thay đổi các chức danh Hội đồng Quản trị và B an điều hành Công ty như sau:
Số lượt truy cập : 1838

CÁC TIN KHÁC

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2023 thành công tốt đẹp (04/05/2023)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (13/04/2023)
CM2 Tân niên Quý Mão 2023 (31/01/2023)
Đại hội Chi bộ CM2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (29/12/2022)
Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức “Lễ khởi công xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao” (21/09/2022)
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CM2 năm 2022 thành công tốt đẹp (18/05/2022)
Thông báo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (05/05/2022)
Thông báo khám sức khỏe định kỳ 2022 (28/03/2022)
CM2 Tân niên Nhâm Dần 2022 (09/02/2022)
CM2 - Lễ cất nóc tòa nhà bảo tàng Tôn Đức Thắng (12/01/2022)
Xem thêm >>