cm2

Tình hình thi công tháng 05 năm 2019

31/05/2019
 


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 05 /201 9

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn (Giai Đoạn 2)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

31/12/2018

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Không

61.2%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Hạ tầng:

ü Thi công san lấp mặt bằng khoảng  9.000 m3.

ü Thi công cống thoát nước + hố ga, sân đường: lát gạch và thảm nhựa ( phần không vướng giải tỏa mặt bằng).

ü Trồng cây xanh, cỏ.

v   Khối phòng học:

ü Thi công hoàn thiện: 100%

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng ).

v   Khối đa năng TDTT:

ü Thi công hoàn thiện: 100%

v   Hàng rào, nhà xe: 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Khối phòng học; Khối đa năng TDTT; Hàng rào, nhà xe :

ü Dự kiến bàn giao: đang chờ Bên A nhận ( thiếu nghiệm thu PCCC).

v   Khối nhà ăn:

ü Chưa thi công ( do chưa bàn giao mặt bằng )

c.        Kết luận:

-          Tiến độ không đạt yêu cầu do Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng khối nhà ăn.

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công, chờ giải toả mặt bằng.

 

3.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019


07/03/2018

Đạt

Không

Đạt

80%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                       100%              

ü Tiếp tục thi công hàng rào, sơn nước:                                              70%

ü Thi công hạ tầng: cống thoát nước + hố ga, sân đường nội bộ ( chưa đổ bê tông và lát gạch), bó vỉa… :                                                                                 85%

ü Thi công hoàn thiện cổng chính và cổng phụ.

v   Khối A, B:

ü Thi công hoàn thiện (chưa gắn kính cửa) …                                       97%

ü Thi công cầu thang ( Trát đá mài + lan can + tay vịn)                                 

v   Khối C:

ü   Thi công hoàn thiện (gắn kính cửa) …                                                 98%

ü Thi công cầu thang ( Trát đá mài + lan can + tay vịn)

v   Khối D:

ü Ốp, lát gạch tầng trệt                                                                        100%

ü Lắp đặt thiết bị vệ sinh: ( trệt)                                                             98%

ü Lắp xong xà gồ, cầu phông thép má ( hội trường):                          100%

ü Lợp mái ngói: ( lợp xong mái hội trường)                                            65%

ü Xây tường lầu 1:                                                                                 100%

ü Lắp dựng khung cửa sắt lầu 1:                                                             98%

ü Trát tường lầu 1:                                                                                   95%

ü Ốp gạch WC lầu 1:                                                                               97%

ü Bả matit và sơn nước

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

v   Khối A, B, C:

ü Thi công hoàn thiện: cầu thang, sơn nước …

ü Lắp đặt thiết bị: điện, nước, PCCC …

ü Lắp dựng kính cửa

v   Khối D:

ü Lợp xong mái

ü Thi công hoàn thiện: ốp, lát gạch, bả matit, sơn nước …

ü Lắp đặt thiết bị: điện, nước, PCCC …

ü Lắp dựng kính cửa, sơn cửa

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Thi công cống thoát nước + hố ga; sân đường ( đổ bê tông nền và lát ga6ch).

ü Thi công cổng phụ và cổng chính.

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

ü Không đạt về an toàn lao động,VSMT

 

  1. Xây dựng Trường Tiểu Học Ngã Ba Giồng, Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn. (Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2 + Công ty Cổ phần TK Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Công trình)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

80.9

540 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

68%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong (Phần khối lượng CM2):

v   Phần khối phòng học:

ü Thi công bê tông sàn các tầng: ( còn hành lang nối):      99,8%

ü Xây tường; trát tường, trần các tầng:                              99,8%

ü Lắp dựng khung cửa sắt các loại:                                    99,8%

ü Lát gạch nền các tầng                                                       99%

ü Ốp, lát gạch WC ( do điều chỉnh thiết bị vệ sinh – Bồn cầu xổm thành bệt)                                                                                                 70%

ü Bả matit (trong và ngoài nhà) tường, trần …                   97%

ü Thi công hệ thống điện, nước, PCCC

ü Lát đá granit cầu thang                                                     99%

v               Phần hạ tầng, sân đường:

ü San lấp cát:                                                                       99%

ü Thi công hệ thống thoát nước ( cống + hố ga):                70%                     

ü Thi công sân trường ( đổ bê tông xong + lát gạch: 10%)

ü Trồng cây xanh

v               Phần hàng rào, cổng:

ü Thi công phần còn lại (xây, trát) :                                   98%

ü Gắn song sắt hàng rào:                                                    90%                                  

b.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần khối phòng học:

ü Sơn cửa, gắn kính các loại

ü Ốp, lát gạch, bả matit + sơn nước, đóng trần thạch cao …

ü Thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà

ü Thi công hệ thống điện trong nhà, PCCC

v               Phần hạ tầng, sân đường:

ü Tiếp tục lát gạch sân trường

ü Tiếp tục san lấp cát

ü Thi công hố ga + cống thoát nước, lu nền hạ …

v               Phần hàng rào, cổng

ü Lắp song sắt hàng rào

ü Sơn nước

ü Thi công cổng

c.        Kết luận:

ü Đạt yêu cầu.

 


  1. Xây dựng Trường THCS Đông Thạnh 1, Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

93.39

640 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

7%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

v   Tường rào, Nhà bảo vệ: ( không thay đổi)

v   Khối nhà chính:

ü Thi công móng( phần tiếp theo không vướng giải tỏa)

ü Bơm cát vào nền khoảng   6.000m3

ü Trải đá 0x4 sàn trệt

ü Thi công xong bê tông cột tầng trệt ( phần đã thi công xong đà kiềng): 70% ( tổng khối lượng)  

ü Thi công ván khuôn + cốt thép sàn lầu 1 (tầng 2) ( phần đã thi công xong đà kiềng): 70% ( tổng khối lượng)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

v   Tường rào, Nhà bảo vệ:

ü Thi công tường rào: ( đoạn đã giải tỏa)

v   Khối nhà chính:

ü Thi công bê tông móng, đà kiềng, cột tầng trệt (phần tiếp theo)

ü Bơm cát vào nền, đầm chặt, trải đá 0x4 (phần tiếp theo)

ü Thi công sàn lầu 1 ( tầng 2), lầu 2 ( tầng 3)

v   Phần hạ tầng:

San lấp cát             

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. XD trường TH Đoàn Kết, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.62

12 tháng


Chưa

Đạt

Đạt 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-          Phần xây tô dự kiến đến ngày 10/06 hoàn thành 100%

-          Sơn nước:

+ Bả matít trong và ngoài gần đạt 100%

+ Sơn nước đạt 50%

-          Ốp gạch đạt 50%

-          Mương thoát nước đạt 80%

-          Đang triển khai lắp dựng cửa các loại

-          Lát gạch chưa triển khai

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Triển khai lát gạch

-           Phần điện nước: Lắp thiết bị điện nước

-           Tập trung thi công các hạng mục còn lại trước ngày 26/06/2019

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Dự kiến đến ngày 26/06/2019 hoàn thành công trình và bàn giao

  1. XD trường tiểu học Lê Lợi, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11.37

17 tháng


-

-

- 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-          Công trình đã khởi công ngày 30/05/2019

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Triển khai mặt bằng thi công

c.        Kết luận:

-           Không

  1. XD trường tiểu học Đa Thành, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.66

9 tháng


-

-

- 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-          Ký hợp đồng với chủ đầu tư xong ngày 31/5/2019

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Chờ lệnh khởi công

c.        Kết luận:

-           Không

  1. XD trường tiểu học Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4.79

9 tháng


-

-

- 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-          Dự kiến ngày 10/06/2019 khởi công công trình

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Sau khi khởi công triển khai mặt bằng thi công

c.        Kết luận:

-           Không

  1. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1614/04/2018

Đạt

Đạt

Không


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Thi công ván khuôn, cốt thép sàn lầu 4 cốt +10.8m đạt 40%

-           Thi công điện nước:

+ Thi công ống nước trệt, lầu 1 đạt 100%

+ Thi công ống bảo ôn dây điện đạt 20%

-           Công tác xây tường tầng trệt, lầu 1 đạt 100%

b.       Phần Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Tiếp tục thi công ván khuôn, cốt thép sàn lầu 4 cốt +10.8m

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ (do chờ địa chính phường phê duyệt ranh giới và hạng mục phát sinh)

  1. Trường mầm non Phú Hữu – Quận 9 – Tp. HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.697

420 ngày

-

L1:06/09/2018

L2:30/09/2018

Đạt

Đạt

Đạt


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

STT

Nội dung công việc

Đáng giá % khối lượng

Tháng này

Kế hoạch

Tháng sau

1

KHỐI NHÀ CHÍNH

·    Tất cả các hạng mục đã hoàn thành, chỉ còn triển khai lắp đặt tay vịn cầu thang

 

 

Lắp đặt tay vịn cầu thang

2

Hạ tầng tổng thể :

·    Hạ tầng đã hoàn thành

·    Đường nội bộ:

+ Bó vĩa

+ Bêtông nhựa đường

+ Trồng cây xanh

·    Hàng rào đã hoàn thành

 

100%

 

100%

Chưa triển khai

Chưa triển khai

100%

 

3

Khối cải tạo sửa chữa:

·    Đang tháo dỡ các hạng mục cũ

·    Chuẩn bị triển khai xây tô, ốp lát,  điện nước…

 

 

Dự kiến hoàn thành hạng mục này là 1,5 tháng

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

12.   XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14.68

08/2019


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Bê tông thành cụm bể xử lý đạt 70%.

-           Ép cọc nhà điều hành đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp dựng ván khuôn thành, nắp cụm bể xử lý.

-           Gia công, lắp dựng cốt thép ván khuôn móng nhà điều hành.

-           Dự kiến 30/6/2019 hoàn thành phần xây dựng.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

13.   XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG LONG – Bình Chánh

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

96.88

15/6/2020


-

-

-

Không

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Nạo vét hữu cơ (20%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Tiếp tục nạo vét hữu cơ

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Công trình bị chậm tiến độ so với dự kiến, vì Chủ đầu tư và đơn vị thi công vừa thống nhất xong biên bản bàn giao mặt bằng vào ngày 15/5/2019.

 

14.   KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG, GIAI ĐOẠN 1 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

21.88

300 ngày

30/12/2019

Chưa

Đạt

Đạt

Không

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Quảng trường :

      - Thi công xong phần đá nền và bậc cấp.

+ Nhà xe : Đã hoàn thành xong.

+ Nhà vệ sinh : Đã hoàn thành xong

+ Hệ thống mương nước đã hoàn thành xong.

+ Bãi đỗ xe : bang ủi đất, tiến hành làm nền phía trước cổng chính

b.       Kết luận:

+ Trễ tiến độ do bị vướng mặt bằng thi công.

+ Công trình g ia hạn tiến độ thi công đến 30/12/2019

 

15.   X D mới trường mầm non TÂN SƠN NHẤT, PHƯỜNG 04, Tân Bình, Tp. HCM:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.12

450 ngày

-

Chưa

Đạt

Đạt

Không

-

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+ Thi công xong phần khung BTCT

+ Thi công cốt thép, cốt pha mái. (Dự kiến ngày 1/6/2019 đổ bê tông mái)

+ Xây trát tường tầng 1, 2 đạt 85%.

+ Xây trát tường tầng 3 đạt 50%.

b.       Kết luận:

-           Tiến độ không đạt do tranh chấp đất nhà trường với bên quân đội (đã giải quyết xong)

 

16.   X D mới trường mầm non BỜ TÂY, huyện Nhà Bè (Liên danh Cty CP Thiết Kế Tư vấn và Đầu Tư Xd Công trình – Cty CM2):

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

35.01

270 ngày

-

-

Đạt

Đạt

Đạt

100%

 

-           Công trình đã hoàn thành, chờ bàn giao

  1. Cải tạo sửa chữa nâng cấp trường THCS Quang Trung, Gò Vấp:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11.10

6 tháng


-

-

- 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-          Công trình đã khởi công ngày 04/05/2019

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Đang đập phá, tháo dỡ công trình cũ.

c.        Kết luận:

-           Không

  1. XD Công viên Dĩ An, Bình Dương:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.67

150 ngày


-

-

- 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-          Đã nhận mặt bằng, dựng lán trại, kho bãi…..

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại

-           Chờ lệnh khởi công

c.        Kết luận:

-           Không

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Hiện nay, thời tiết đã vào mùa mưa dông, đ ề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công . Nhất là đảm bảo an toàn hệ thống bao che công trình đề phòng dông lốc, gió xoáy…

-           Một số công trình chưa triển khai học an toàn lao động, đề nghị Đội thi công kết hợp với Ban an toàn lao động sắp xếp thời gian để học.

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                         ĐÀO HUỲNH QUYÊNSố lượt truy cập : 420

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>