cm2

Tình hình thi công tháng 03 năm 2018

02/04/2018
Tình hình thi công tháng 03 năm 2018  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 03 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình:
      1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không


76%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

Do tháng 2 công nhân về quê trước tết nguyên đán và hiện nay vẫn chưa vào đầy đủ, nên khối lượng thi công không nhiều.

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp: tiếp tục san lấp                                95%

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát …

v   Khối A:

ü Xây tường các tầng :                                                100%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     98%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                95%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       95%

ü Lăn sơn nước:                                                              60%

ü Lát gạch trong phòng   lầu 1, lầu 2                            100%

ü Thi công lam mặt tiền

v   Khối B:            

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.                      98%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     95%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                45%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                      100%

ü Thi công lam mặt tiền                                                   95%

v   Khối C:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                            99%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     98%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       97%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                85%

ü Lát gạch trong phòng   lầu 3                                        100%

ü Thi công lam mặt tiền                                                 100%

ü Lăn sơn nước:                                                              40%

 

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               100%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               98%

ü Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                  100%

ü Lăn sơn nước:                                                              85%

ü Sơn cửa

ü   Lát gạch tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3                          99%

v   Khối E:

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            98%

ü Lắp dựng cửa sắt tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                      96%

ü Lăn sơn nước:                                                              70%

ü   Lát gạch tầng trệt, lầu 1, lầu 2                                     99%

ü   Ốp và lát gạch khu WC                                               100%

ü   Sơn cửa

v   Khối F:            

ü Lắp dựng xong kèo + xà gồ mái                                100%

ü Trát tường trong và ngoài                                            85%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       75%  

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                75%

ü Lăn sơn nước:                                                              45%  

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát …

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...

v   Khối B:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối C:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …

v   Khối E:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: trát tường, lắp dựng cửa, bả matít, sơn nước …

ü   Lợp mái

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

85%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

Do tháng 2 công nhân về quê trước tết nguyên đán và hiện nay vẫn chưa vào đầy đủ, nên khối lượng thi công không nhiều.

v   Phần xây mới:

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:      100%

ü Lắp dựng cánh cửa gỗ:                                           25%

ü Bả matít các tầng:                                                  100%

ü Lăn sơn nước:                                                         99%

ü Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:               99%

ü Lắp đặt thiết bị điện: đèn , quạt ….                       95%

ü Lắp đặt thiết bị nước WC:                                     100%

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể:   80%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Sơn nước tường và trần; lát gạch hành lang trệt…

ü Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, thiết bị điện nước và PCCC…

ü Thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019


07/03/2018

Đạt

Đạt

Đạt

27%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                       98%                 

ü Tiếp tục thi công hàng rào: trát tường + lắp song sắt ( chưa sơn): 100%

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 3 và cột lầu 3:                                  100%

ü Xây tường tầng trệt và lầu 1:                                                             60%

ü Trát trần, tường tầng trệt và lầu 1:                                                    20%

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 2:                                                      100%

ü Xây tường tầng trệt:                                                                                       80%

ü Trát trần, tường tầng trệt:                                                                  60%

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 3, sàn mái:                                        100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                                      80%

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                                               60%

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra:

ü Thi công xong móng:                                                                        100%

ü  Thi công bê tông sàn trệt                                                                   50%

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 2:                                                      100%

ü Xây tường tầng trệt:                                                                          70%

ü Trát trần, tường tầng trệt:                                                                   60%

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Khối nhà D chưa triển khai

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông:

ü Tiếp tục xây tường tầng lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối C:

Ø   Phần thi công trước nối với khối B:

ü Thi công xong bê tông

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3

ü Lắp dựng cửa sắt

Ø   Phần thi công đoạn giữa nhô ra:

ü Thi công bê tông sàn lầu 1                                                               

Ø   Phần thi công đoạn cuối cong:

ü Thi công xong bê tông

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1

ü Trát trần, tường tầng trệt, lầu 1:

ü Lắp dựng cửa sắt

v   Khối D:

ü Thi công móng, sàn tầng trệt

v   Phần hạ tầng, sân đường

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Kế hoạch Tháng 4

Đạt

Đạt

Đạt


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Vừa triển khai thi công ván khuôn sàn sênô

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16Kế hoạch Tháng 4

Đạt

Đạt 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã thi công xong 4/13 dãy móng

-           Dự  kiến đến cuối tháng 3 hoàn thành phần móng và đà kiềng

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

30/03/2018

07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thàn: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Sửa chữa các vết nứt các khối cũ.

-           Dọn dẹp vệ sinh công trình.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số   khối phòng học

    9. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước phần sơn nước: đạt 100%.

-           Hàng rào sơn nước: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất sơn nước: đạt 95%.

-           Nhà quản lý: lát + ốp + sơn nước: đạt 70%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 42,5km/54km: đạt 79%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Sơn chống thấm bể nước.

-           Hạ tầng sân, đường nội bộ.

-           Thi công tuyến ống cấp nước tiếp theo.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

                        -           Đạt yêu cầu.

           10. NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Ngày khởi công: 12/2017.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai.

-           Dự kiến tháng 04/2018 thi công

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

11.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Ốp, lát : đạt 100%.

-           S ơn nước: đạt 90%.

-            Cửa nhôm kính: đạt 70%.

-           Sân, đường nội bộ: đang triển khai.

- Dự tính: 23/4 bàn giao công trình.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.


12.  
CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Xây (100%)

·          Trát trần , tường (100%)

·          HT cấp thoát nước trong nhà (100%)

·          Lắp đặt ống điện (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Đang triển khai hàng rào

13.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày


08/03/2018

Đạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Đã hoàn thành phần bê tông sàn tầng 4

+   Đang triển khai cốt thép và cốt pha cột tầng 4 ( đạt 30%)

+   Triển khai xây tường tầng 1 ( đạt 10%)

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

14.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018


Chưa

Đạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Tuyến ống : Đã thi công được 37000/44000 mét ống

+    Bể nước : Đã hoàn thành phần bể nước

+    Đang thi công phần hàng rào.

+    Công trình đã hoàn thành được 80% khối lượng

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Công trình chậm tiến độ vì chờ Chủ đầu tư thay đổi các phát sinh (thêm tuyến ống).

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Đề nghị Ban an toàn lao động lưu ý đến các công trình Chưa học ATLĐ.

                                                                                     Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

                         VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 269

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>