cm2

Tình hình thi công tháng 02 năm 2018

28/02/2018
Tình hình thi công tháng 02 năm 2018  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG  0 2 /201 8

I.  Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.  Nâng cấp ,  mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy ,   Huyện  Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triể n khai:
Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m 2 )
Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)
b.  Kết luận:
Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng. 
Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.  Xây dựng  Trường THCS  Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện  Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

68.14

201 7

 

 

 

 

 

 

 

Công trình chưa khởi công.

 

3.  Xây  dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp,  Xã Tân Hiệp , Huyện  Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

71.69

09/05/ 201 8

 

13/06/2017

Đạt

Không

 

30%

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triể n khai:

Do tháng 2 công nhân về quê trước tết nguyên đán và hiện nay vẫn chưa vào đầy đủ, nên khối lượng thi công không nhiều.

❖  Phần chung:
✓  Thi công san lấp: 8 2 %
❖  Khối A:
✓  Xây tường các tầng :  100%
✓  Trát trần, trát tường các tầng:     98%
✓  Bả matít trần và tường các tầng:     95%
✓  Lắp dựng cửa sắt :    95%
✓  Lăn sơn nước:    60%
✓  Lát gạch trong phòng  lầu 1, lầu 2  100%
✓  Thi công lam mặt tiền
❖  Khối B:
✓  Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.   98%
✓  Trát trần, trát tường các tầng:     85%
✓  Bả matít trần và tường các tầng:     25%
✓  Lắp dựng cửa sắt :   95%
✓  Thi công lam mặt tiền
❖  Khối C:
✓  Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:    99%
✓  Trát trần, trát tường các tầng:     95%
✓  Lắp dựng cửa sắt :    95%
✓  Bả matít trần và tường các tầng:     85%
✓  Lát gạch trong phòng  lầu 3   40%
✓  Thi công lam mặt tiền
✓  Lăn sơn nước:    40%

 

❖  Khối D :
✓  Trát tường và trần tầng các tầng:   99%
✓  Bả matít trần và tường các tầng :   95%
✓  Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:         100%
✓  Lăn sơn nước:    65%
✓  Lát gạch trong phòng lầu 1, lầu 2, lầu 3  100%
❖  Khối E:
✓  Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 100%
✓  Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:    100%
✓  Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:     80%
✓  Lắp dựng cửa sắt tầng trệt, lầu 1, lầu 2:    95%
✓  Lăn sơn nước:    60%
✓  Lát gạch trong phòng lầu 1, lầu 2  100%
✓  Ốp và lát gạch khu WC    70%
❖  Khối F:
✓  Lắp dựng xong kèo + xà gồ mái      100%
✓  Trát tường trong và ngoài 
✓  Lắp dựng cửa sắt :    35%
✓  Bả matít trần và tường các tầng:     45%
✓  Lăn sơn nước:    25%
❖  Hàng rào:
✓  Không thay đổi
b.  Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
❖  Phần chung:
✓  Tiếp tục san lấp:
✓  Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát …
❖  Khối A:
✓  Thi công hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...
❖  Khối B:
✓  Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …
❖  Khối C:
✓  Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...
❖  Khối D:
✓  Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …
❖  Khối E:
✓  Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …
❖  Khối F:
✓  Thi công hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …
✓  Lợp mái
❖  Hàng rào:
✓  Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)
c.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.

 

4.  Xây  dựng Trường Tiểu Học  Bùi Văn Ngữ ,  Xã  Bà Điểm , Huyện  Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

29.89

31/08/ 201 8

 

30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

39.5%

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triể n khai: 

Do tháng 2 công nhân về quê trước tết nguyên đán và hiện nay vẫn chưa vào đầy đủ, nên khối lượng thi công không nhiều.

❖  Phần xây mới:
✓  Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:   100%
✓  Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:    98%
✓  Lắp dựng khuôn bao cửa gỗ:   100%
✓  Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện:   100%
✓  Bả matít các tầng:        99%
✓  Lăn sơn nước:    95%
✓  Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:    98% ( hành lang tần trệt chưa lát)
✓  Lắp đặt thiết bị điện: đèn , quạt ….     75%
✓  Lắp đặt thiết bị nước WC:       40%
✓  Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …
b.  Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
❖  Phần xây mới:
✓  Sơn nước tường và trần; ốp và lát gạch WC…
✓  Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa,   thiết bị điện nước và PCCC…
✓  Thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …
c.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.

 

5.  Xây  dựng Trường  THPT Tân Hiệp,  Xã Tân Hiệp ,  Huyện  Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

98.07

07/07/2019

 

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triể n khai: 

Do tháng 2 công nhân về quê trước tết nguyên đán và hiện nay vẫn chưa vào đầy đủ, nên khối lượng thi công không nhiều.

✓  San lấp cát: 95%
✓  Tiếp tục t hi công hàng rào: móng, cột, đà kiềng, xây  và trát  tường 10 0 %
✓  Thi công  xong  sàn  lầu 2  khối nhà A : 100%
✓  Thi công  xong  lầu 1  khối nhà  B, C 100%
✓  Khối nhà D chưa triển khai
b.  Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
✓  Thi công  sàn lầu  3 , khối nhà A .
✓  Thi công  sàn lầu  2  khối nhà B .
✓  Thi công  sàn lầu  2 một phần sàn lầu 4   khối nhà C .
✓  Thi công  móng  khối nhà  D .
✓  Tiếp tục  san lấp
c.  Kết luận – Đề xuất
✓  Đạt yêu cầu

 

6.  Trường Mầm Non  5, P hân hiệu  Y agout Tp. Đà Lạt :

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

6.18

11 tháng

 

Chưa

 

 

 

 

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :
Đã thi công xong bêtông sàn lầu 1
b.  Kết luận:
Tiếp tục thi công ván khuôn, cốt thép sàn lầu 2
7.  Chung cư khối B Phan Đình Phùng ,   Tp. Đà Lạt :

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

16

 

 

Chưa

 

 

 

 

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :
Đã đúc cọc xong 100%.
Ngày 28/02 tr iển khai ép cọc đại trà
b.  Kết luận:
Đạt yêu cầu
8.  Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh :  ( Liên danh Xây lắp 2-  Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT -CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

87,87

10/2016

 

07/04/2016

Đạt

Không

Không

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :
Khối A, B,C, khối hành chánh , hành chánh :  đạt 100%.
Hàng rào:  đạt 100%.
Sân đường:  đạt 100%.
Khối đa năng:  đang  hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl : đạt  100 %.
b.  Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
Sửa chữa các vết nứt các khối cũ .
Dọn dẹp vệ sinh công trình.
c.   Kết luận:
Không đạt yêu cầu về ATLĐ  (Công nhân không đội nón bảo hộ)
Không đạt  tiến độ thi công do chủ đầu  tư  chọn vật liệu hoàn thiện
Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số  khối phòng học

 

9.  CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG  – T78.

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

7.90

150 ngày

 

 

Đạt

Đạt

Không

100%

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai
Bàn giao công trình cho chủ đầu tư vào ngày 09/02/2018.
b.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.
Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

10.  ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LONG HÒA, HUYỆN DẦU TIẾNG .

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

9.38

120 ngày

 

 

Đạt

Đạt

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai
Công trình đã  bàn giao
b.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.
Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

11.  NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

6.99

120 ngày

 

 

Đạt

Đạt

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :
Công trình đã  bàn giao
b.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.
Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

12.  NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

6.20

120 ngày

 

 

Đạt

Đạt

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :
Công trình đã  bàn giao
b.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.
Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

13.  HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ ĐỒNG NAI

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

38.54

300 ngày

 

Chưa

Đạt

Đạt

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :
Đài nước phần sơn nước: đạt 70%.
Hàng rào sơn nước: đạt 70%.
Nhà hóa chất trát: đạt 70%.
Nhà quản lý trát: đạt 70%.
Đường ống cấp nước: thi công 40km/54km: đạt 75%.
b.  Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
Hoàn thiện sơn nước đài nước.
Hoàn thiện sơn nước tường hàng rào.
Hoàn thiện sơn nước, lắp dựng cửa nhà hóa chất.
Hoàn thiện sơn nước, lắp dựng cửa nhà quản lý.
Hạ tầng sân, đường nội bộ.
Thi công tuyến ống cấp nước tiếp theo.
c.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.

 

14.  NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN Xà TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

17.6

210 ngày

 

 

 

 

 

c.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :
Ngày khởi công:  12/2017.
d.  Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai.
Dự kiến tháng 04/2018 thi công
e.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
Đạt yêu cầu.

 

15.  Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang 

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Đạt

Gia hạn

97%

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai
•  Công trình đã nghiệm thu bàn giao ngày 27/02
b.  KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:
•  Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng và duyệt bản vẽ
•  Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

16.  Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

12.93

270 ngày

 

05/09/2017

 

 

 

 

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai
•  Xây tường  (100%)
•  Trát tường ( 100 %)
•  Lắp đặt ống điện ( 100 %)
•  Lắp đặt hệ thống thoát nước ( 10 0%)
•  Lu lèn sân đường nội bộ
•  Ốp mặt tiền đạt 90%
•  Bả matít 100%
b.  M ô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
•  Kéo rải dây điện
•  Chờ duyệt lát gạch nền
•  Chưa sơn nước

 

17.  CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

 

 

 

 

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)
•  Bê tông sàn mái (100%)
•  Xây tường tầng trệt. (100%)
•  Trát trần trệt, lầu 1 (100%)
b.  M ô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.
•  Xây, tô phần còn lại

 

18.  Sửa chữa, nâng cấp trường  THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

27.75

180 ngày

 

Chưa

Đạt

Đạt

 

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

+  Đã hoàn thành phần bê tông cột tầng trệt.

+  Đang triển khai coffa + cốt thép dầm sàn tầng 1

+  Dự kiến ngày 8/3/2018 đổ bê tông phần dầm sàn tầng 1.

+  Thi công lắp đặt hệ thống PCCC tầng trệt

b.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT: 
Đạt yêu cầu

 

19.  MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH

 

TT

 

Thông tin chung 

Ngày học ATLĐ 

Đánh giá chung 

% KL đã thực hiện

 

G.trị (tỷ) 

B/giao theo HĐ 

B/giao điều chỉnh 

 

KT-CL 

AT-VS 

Tiến độ 

 

1

8.81

29/3/2018

 

Chưa

Đạt

Đạt

 

 

a.  Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

+  Công trình mới khởi động lại sau tết Nguyên Đán nên chưa có gì thay đổi nhiều.

+  Tuyến ống : Đã thi công được 21000/44000 mét ống D90, 114

+   Bể nước : Đang triển khai GCLD cốt thép và coffa phần nắp bể. 

+   Phần hàng rào : tạm ngưng vì còn 1 số vị trí bị vướng mặt bằng. 

b.  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT: 
Đạt yêu cầu

II.  Nhận xét, đề xuất, kiến nghị  

Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý  hệ thống điện phục vụ thi công .
Tình hình   chung là các công trình nghỉ tết nguyên đán nên khối lượng thi công không  thay đổi  nhiều.
Đề nghị Ban an toàn lao động lưu ý đến các công trình  Chưa  học ATLĐ.

 

 

Tp. HCM, ngày  28  tháng  0 2  năm 201 8

LẬP BÁO CÁO TP. KỸ THUẬT

 

 

 

VÕ MINH SANG PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 349

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>