cm2

Tình hình thi công tháng 01 năm 2018

31/01/2018
Tình hình thi công tháng 01 năm 2018  

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 01 /201 8

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7

 

Công trình chưa khởi công.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8

13/06/2017

Đạt

Không

30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       8 2 %

v   Khối A:

ü Xây tường các tầng :                                                100%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     98%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                95%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       95%

ü Lăn sơn nước:                                                              60%

ü Lát gạch trong phòng   lầu 1, lầu 2                            100%

ü Thi công lam mặt tiền

v   Khối B:            

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.                      98%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     85%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                25%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                      95%

ü Thi công lam mặt tiền

v   Khối C:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                99%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                      95%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       95%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                85%

ü Lát gạch trong phòng   lầu 3                                        40%

ü Thi công lam mặt tiền

ü Lăn sơn nước:                                                              40%

 

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               99%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               95%

ü   Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                  100%

ü Lăn sơn nước:                                                              65%

ü   Lát gạch trong phòng lầu 1, lầu 2, lầu 3                   100%

v   Khối E:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 100%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                     100%

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            80%

ü Lắp dựng cửa sắt tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                      95%

ü Lăn sơn nước:                                                              60%

ü   Lát gạch trong phòng lầu 1, lầu 2                             100%

ü   Ốp và lát gạch khu WC                                               70%

v   Khối F:            

ü Lắp dựng xong kèo + xà gồ mái                                100%

ü Trát tường trong và ngoài

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       35%  

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                45%

ü Lăn sơn nước:                                                              25%  

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

ü Thi công hạ tầng: hố ga, cống thoát …

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...

v   Khối B:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối C:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch, ...

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …

v   Khối E:

ü   Thi công phần hoàn thiện: sơn nước, ốp và lát gạch …

v   Khối F:

ü   Thi công hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

ü   Lợp mái

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8

30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

39.5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                    100%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:           98%

ü Lắp dựng khuôn bao cửa gỗ:                                    100%

ü Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện:                        100%

ü Bả matít các tầng:                                                        99%

ü Lăn sơn nước:                                                              95%

ü Lát gạch các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                    98% ( hành lang tần trệt chưa lát)

ü Lắp đặt thiết bị điện: đèn , quạt ….                            75%

ü Lắp đặt thiết bị nước WC:                                           40%

ü Triển khai thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Sơn nước tường và trần; ốp và lát gạch WC…

ü Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, thiết bị điện nước và PCCC…

ü Thi công phần hạ tầng: sân, thoát nước tổng thể …

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019

Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                                                       95%                 

ü Tiếp tục thi công hàng rào: móng, cột, đà kiềng, xây và trát tường: 100%

ü Thi công xong sàn lầu 2 khối nhà A:                                                100%

ü Thi công xong lầu 1 khối nhà B, C                                                   100%

ü Khối nhà D chưa triển khai

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

ü Thi công sàn lầu 3, khối nhà A.

ü Thi công sàn lầu 2 khối nhà B.

ü Thi công sàn lầu 2; một phần sàn lầu 4 khối nhà C.

ü Thi công móng khối nhà D.

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng

Chưa

 

-           Đội không gởi báo cáo dù đã nhắc nhỡ

  1. Chung cư khối B Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16

Chưa

 

-           Đang đúc cọc đại trà

-           Qua tết nguyên đán triển khai ép cọc

 

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,00

17/03 L1

Đạt

Đạt

100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Làm hồ sơ quyết toán .

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

07/04/2016

Đạt

Không

Không

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh, hành chánh: đạt 100%.

-           Hàng rào: đạt 100%.

-           Sân đường: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đang hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl: đạt 95%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Tiếp tục hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số   khối phòng học

 


10.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Nghiệm thu bàn giao công trình và làm hồ sơ quyết toán.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

11.   ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LONG HÒA, HUYỆN DẦU TIẾNG .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.38

120 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bàn giao công trình.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

12.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.99

120 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

-           Bàn giao công trình.

 

13.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.20

120 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bàn giao công trình.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

14.   HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước phần bê tông: đạt 100%.

-           Hàng rào trát: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất trát: đạt 100%.

-           Nhà quản lý trát: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: thi công 40km/54km: đạt 75%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Hoàn thiện sơn nước đài nước.

-           Sơn nước tường hàng rào.

-           Lát, ốp, sơn nước nhà hóa chất.

-           Lát, ốp, sơn nước nhà quản lý.

-           Thi công tuyến ống cấp nước tiếp theo.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

15.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ TAM LẬP , HUYỆN PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17.6

210 ngày

           

d.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Ngày khởi công: 12/2017.

e.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đã nhận mặt bằng thi công nhưng chưa triển khai.

-           Dự kiến tháng 04/2018 thi công

f.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 


  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Đạt

Gia hạn

97%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Đã hoàn thành xong các hạng mục trong nhà

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Trồng cây.

·          Dọn dẹp vệ sinh.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng và duyệt bản vẽ

 

17.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày

05/09/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Xây tường   (100%)

·          Trát tường (65%)

·          Lắp đặt ống điện (90%)

·          Lắp đặt hệ thống thoát nước (60%)

·          Sân đường nội bộ (30%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Xây, tô tường , ốp lát

 

18.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018

02/12/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Bê tông sàn mái (100%)

·          Xây tường tầng trệt. (100%)

·          Trát trần trệt, lầu 1 (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Xây, tô phần còn lại

 


19.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày

05/07/2017

Đạt

Đạt

Trễ

90%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Công trình đã nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Trễ tiến độ do điều chỉnh thiết kế mặt đứng chính

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

 

20.   Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngày

Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+  Đã hoàn thành phần móng của công trình.

+   Đang triển khai coffa + cốt thép đà kiềng và sàn tầng trệt ( đạt 95%)

+   Dự kiến ngày 2/2/2018 đổ Bê tông phần đà kiềng và sàn tầng trệt

+   Thi công lắp đặt hệ thống PCCC tầng trệt.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

21.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018

Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Tuyến ống : Đã thi công được 21000/44000 mét ống D90, 114

+   Bể nước : đã hoàn thành phần thành bể.

+   Thi công hàng rào đạt 50% khối lượng

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Tết đã về xôn xao bên thềm, kính chúc các đội thi công một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG - M ừ n g    X u â n    M ậ u    T u ấ t   2 0 1 8.

 

                                                                                     Tp. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 382

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>