cm2

Tình hình thi công tháng 11 năm 2017

30/11/2017
Tình hình thi công tháng 11 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 11 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

1 1           1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không


30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A:

ü Xây tường các tầng :                                                   95%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     80%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                65%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       80%

v   Khối B:            

ü Đổ xong bê tông sàn lầu 3:                                       100%

ü Thi công xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2.                 80%

v   Khối C:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:               95%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     65%

ü Lắp dựng cửa sắt :                                                       60%

ü Bả matít trần và tường các tầng:                                20%

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               99%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               90%

ü   Lắp dựng cửa sắt trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                   98%

v   Khối E:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 98%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                     95%

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            60%

ü Lắp dựng cửa sắt tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                      90%  

v   Khối F:            

ü Thi công sê nô mái, tường hồi                                 

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: xây tường, trát, bả matít, lắp dựng cửa ...

v   Khối B:

ü   Thi công bê tông sàn mái.

ü   Xây tường lầu 3.

v   Khối C:

ü   Xây tường và trát các tầng.

ü   Lắp dựng cửa, bả matít …

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: bả matít, ốp và lát gạch …

ü   Thi công phần lam, lan can mặt tiền

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần xây tường các tầng.

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường; lắp dựng cửa, bả matít, ốp và lát gạch …

v   Khối F:

ü   Lắp dựng kèo thép, lợp mái.

ü   Thi công hoàn thiện.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 


4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017

Đạt

Đạt

Đạt

39.5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                      98%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:          80%

ü Lắp dựng khuôn bao cửa gỗ:                                      70%

ü Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện

ü Lợp mái ngói:                                                           100%

ü Bả matít các tầng:                                                        70%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:             

ü Tiếp tục xây tường và trát tường, trần các tầng.     

ü Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, ống nước, xây điện, PCCC…

ü Sơn nước tường và trần; ốp lát gạch …

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü San lấp cát:                                                               80%                 

ü Thi công xong 02 nhà bảo vệ:                                   90%

ü Tiếp tục thi công hàng rào: móng, cột, đà kiềng, xây và trát tường: 45%

ü Thi công xong móng khối nhà A                              100%

ü Thi công móng khối nhà B, C

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

ü Thi công xong móng khối nhà   B, C.

ü Thi công móng khối nhà D.

ü Thi công xong sàn trệt khối nhà A.

ü Tiếp tục thi công hàng rào.

ü Tiếp tục san lấp

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 


6.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách sạn 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này. Khi tiếp tục thi công sẽ cập nhật.

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Xây tường trong ngoài nhà: 98%

-           Trát tường trong ngoài nhà : 95%

-           Cán nền các tầng: 2/6 tầng

-           Gia công lắp dựng chỉ mặt ngoài nhà: 90%

-           Lắp thang thoát hiểm ngoài nhà : đang lắp đến tầng 2

-           Hệ thống điện cấp thoát nước: bắt đầu thi công từ ngày 28/08

-           Hệ thống chống sét, PCCC: thi công hoàn thành đường ống ngầm

-           Sơn nước: Bắt đầu thi công mặt ngoài.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

-           Công trình đã thi công xong theo hợp đồng. Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đã ép cọc và thủ tải xong.

b.       Kết luận:

-           Đầu tháng 12 tiến hành đúc cọc và ép đại trà.


  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Khối nhà chính: đạt 100%.

-           Sân đường: đạt 95%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Trồng cây, trồng cỏ bồn hoa.

-           Đổ bê tông phía trước cổng.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh, hành chánh: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đạt 90%.

-           Hàng rào: đạt 100%.

-           Sân đường: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối đa năng: chờ hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

-           Đã bàn giao đưa vào sử dụng một số   khối phòng học

 

1       11. NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã bàn giao công trình ngày 30/10/2017.

b.       ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này

 

  12. CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Đã bàn giao lầu 6,5,4,3: đạt 100%

-           Sơn nước bên ngoài: đạt 80%.

-           Sơn nước lầu 2: đạt 50%.

-           Ốp, lát gạch lầu 2: đạt 100%.

-           Ốp gạch lầu 1: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công hệ   thống đường ống điện, ống nước lầu 1, lầu 2.

-           Lát gạch lầu 1.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

        13.  ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LONG HÒA, HUYỆN DẦU TIẾNG .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.38

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Bê tông bể nước: đạt 100%.

-           Nhà điều hành: đạt 80%.

-           Lắp đặt đường ống: đạt 100%.

-           Hàng rào: đạt 80%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lát, ốp gạch bể nước.

-           Sơn nước, lát gạch nhà điều hành.

-           Sơn nước hàng rào.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  14. NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.99

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Công trình đã hoàn thành: đạt 100%.

b.       ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

-           Công trình đang chờ nghiệm thu, bàn giao

 

        15. NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.20

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Bê tông, trát bể chứa: đạt 100%.

-           Lắp đặt đường ống: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lát gạch, ốp gạch bể chứa.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

        16. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ PHÚ ĐIỀN, HUYỆN TÂN PHÚ .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

38.54

300 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Đài nước: đạt 50%.

-           Hàng rào xây: đạt 100%.

-           Nhà hóa chất xây: đạt 100%.

-           Nhà quản lý móng + đà kiềng: đạt 100%.

-           Đường ống cấp nước: mới thi công 1,6km

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp đặt cốt thép, coppha thành đài nước.

-           Trát tường hàng rào.

-           Trát tường nhà hóa chất.

-           Xây, đồ cột nhà quản lý.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Đạt

Gia hạn

97%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Đã hoàn thành xong các hạng mục trong nhà

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Trồng cây.

·          Lắp đặt thiết bị bếp.

·          Dọn dẹp vệ sinh.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng và duyệt bản vẽ

 

        18. Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Bê tông dầm sàn tầng 2 (100%)

·          Xây tường tầng trệt (50%)

·          Trát trần tầng trệt (60%)

·          Trát tường hàng rào (95%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Xây, tô tường

 

          19. CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

·          Ép cọc (100%)

·          Bê tông móng (100%)

·          San lắp nền trệt (100%)

·          GCLD thép sàn trệt (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Dự kiến 6/12 xong bê tông sàn trệt.

 

  20. T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày


05/07/2017

Đạt

Đạt

Trễ

90%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Thi công sơn nước đạt 90%

+   Lắp dựng cửa đi, cửa sổ, thiết bị điện nước.

+   Thi công hoàn thiện sân, hàng rào

+   Dự kiến đến ngày 20 tháng 12 năm 2017 sẽ bàn giao Công trình.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Trễ tiến độ do điều chỉnh thiết kế mặt đứng chính

 

21. MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 tháng


Chưa

Đạt

Đạt


100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Công trình đã hoàn thành xong

+   Đang dặm vá, vệ sinh để bàn giao cho Chủ đầu tư.

+   Dự kiến đầu tháng 12 bàn giao công trình

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

22. Sửa chữa, nâng cấp trường THCS CỬU LONG , P. 22. Bình Thạnh, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

27.75

180 ngàyĐạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Nhận mặt bằng thi công, bố trí lán trại, kho bãi,vật tư,…

+   Định vị công trình, chuẩn bị bãi tập kết, thi công cọc.

+   Công trình đã ép 2 tim cọc thử. Đang chờ kết quả từ đơn vị thí nghiệm

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

23.   MỞ RỘNG MẠNG PHÂN PHỐI TRẠM CẤP NƯỚC XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8.81

29/3/2018Đạt

Đạta.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Chủ đầu tư mới bàn giao mặt bằng.

+   Tiến hành định vị công trình, tập kết vật tư, thiết bị máy móc… triển khai thi công.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 563

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 8 năm 2023 (05/09/2023)
Tình hình thi công tháng 7 năm 2023 (30/07/2023)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2023 (03/07/2023)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)
Xem thêm >>