cm2

Tình hình thi công tháng 09 năm 2017

19/10/2017
Tình hình thi công tháng 09 năm 2017  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 09 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình

1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc  Môn 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.      Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017

Đạt

Không


30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A:

ü Thi công xong phần bê tông (phần thô):                   100%

ü Xây tường các tầng :                                                   85%

ü Trát trần, trát tường các tầng:                                     30%

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông cột tầng trệt.                        100%

ü Thi công xây tường tầng trệt.                                     80%

v   Khối C:

ü Thi công xong bê tông   sàn lầu 3:.                            100%

ü Thi công xong bê tông cột lầu 3:                              100%

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:               90%

ü   Trát tường và trần tầng các tầng:                               98%

ü   Bả matít trần và tường các tầng :                               40%

ü   Lắp dựng cửa sắt lầu 1, lầu 2, lầu 3:                         85%

v   Khối E:

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng: 90%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                     80%

ü Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:            50%

ü Lắp dựng cửa sắt lầu 1, lầu 2:                                     90%  

v   Khối F:            

ü Đổ xong bê tông mái đón lầu 1                               

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công hoàn thiện: xây tường, trát, bả matít, lắp dựng cửa ...

v   Khối B:

ü   Thi công bê tông sàn lầu 1, lầu 2.

ü   Xây tường tầng trệt, lầu 1.

v   Khối C:

ü Thi công xong bê tông sàn mái ( phần thô).

ü   Xây tường và trát các tầng.

ü   Lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần xây tường các tầng.

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối F:

ü   Lắp dựng kèo thép.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017
39.5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Thi công xong bê tông ( phần thô):                          100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:                      80%

ü Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3:          50%

ü Lắp dựng khuôn bao cửa gỗ:

ü Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:

ü Thi công lợp mái ngói.                     

ü Xây tường và trát tường trần các tầng.       

ü Thi công hoàn thiện: lắp dựng cửa, ống nước, xây điện, PCCC.

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường THPT Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

98.07

07/07/2019a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Lán trại phục vụ thi công.                

ü Thi công móng nhà bảo vệ, móng hàng rào.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.                  

ü Thi công móng khối nhà chính A, B.

ü Thi công hàng rào.

c.        Kết luận – Đề xuất

ü Đạt yêu cầu

 

 

6.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách sạn 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Xây tường trong ngoài nhà: 98%

-           Trát tường trong ngoài nhà : 95%

-           Cán nền các tầng: 2/6 tầng

-           Gia công lắp dựng chỉ mặt ngoài nhà: 90%

-           Lắp thang thoát hiểm ngoài nhà : đang lắp đến tầng 2

-           Hệ thống điện cấp thoát nước: bắt đầu thi công từ ngày 28/08

-           Hệ thống chống sét, PCCC: thi công hoàn thành đường ống ngầm

-           Sơn nước: Bắt đầu thi công mặt ngoài.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

-           Công trình đang tạm ngưng để 2 bên thoả thuận điều chỉnh hợp đồng thi công.

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong :

-           Đang chờ thay đổi thiết kế từ móng đơn thành móng cọc.

b.       Kết luận:

-           Công trình đang tạm ngưng để điều chỉnh thiết kế.

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Khối lớp học 1, lớp học 2:

+         Lát gạch: đạt 100%.

+         Sơn nước: đạt 90%.

+         Lắp đặt thiết bị điện và nước: đạt 100%.

-           Khối hành chánh:

+         Lát gạch: đạt 100%.

+         Sơn nước: đạt 90%.

+         Lắp đặt thiết bị điện và nước: đạt 100%.

-           Hàng rào:

+         Sơn nước: đạt 90%.

-           Sân đường:

+         Lắp đặt cống, mương thoát nước: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Dặm vá sơn nước: khối lớp học 1, lớp học 2, khối hành chánh.

-           Hoàn thiện tường rào, lu lèn sân đường nội bộ.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh, hành chánh: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đạt 80%.

-           Hàng rào: đạt 100%.

-           Sân đường: đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối đa năng: hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

-           Sân, đường nội bộ: hoàn thiện và trồng cỏ tiếp theo.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

11. NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã hoàn thành bên trong nhà (5 căn): đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Làm hạ tầng và sân trước để bàn giao công trình.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

12.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Lát + ốp gạch tầng 6, 5, 4: đạt 100%

-           Sơn nước bên trong tầng 6,5: đạt 100%.

-           Sơn nước bên ngoài: đạt 80%.

-           Lắp đặt thiết bị vệ sinh, thiết bị điện tầng 6,5: đạt 100%.

-           Lát sàn gỗ các phòng tầng 6,5: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công hệ   thống đường ống điện, ống nước tầng 3.

-           Lát + ốp gạch tầng 3.

-           Đóng trần thạch cao tầng 4.

-           Sơn nước + bả matit tầng 4.

-           Sơn nước hoàn thiện mặt ngoài.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

13.   ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ LONG HÒA, HUYỆN DẦU TIẾNG .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.38

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Bê tông bệ máy: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đào đất bể nước.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

14.   NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO .

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.99

120 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Bê tông đáy bể chứa: đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp dựng coppha và cốt thép thành bể chứa.

-           Thi công cụm bể xử lý.

-           Thi công tuyến ống cấp nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Đạt

Gia hạn

97%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Dọn dẹp vệ sinh khối nhà chính

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Ngừng thi công sân đường lí do chờ CĐT duyệt bản vẽ trạm điện.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng và duyệt bản vẽ

 


 

16.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


05/09/2017

 

·          GCLD ván khuôn đà, sàn 1 (80%)

·          GCLD sắt thép đà, sàn 1 (50%)

 

17.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018


 

·          Chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

 

18.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày


05/07/2017

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Thi công hàng rào (50%)

+   Hoàn thành công tác tô trát tường.

+   Trét bột + sơn nước đạt 70%.

+   Đi ống hệ thống điện nước đạt 100%. Chờ gắn thiết bị.

+   Lát đá granit cầu thang đạt 90%

+   Ốp gạch tường vệ sinh đạt 100%.

+   Đang thi công gắn khung bao cửa đi, cửa sổ.

+   Chuẩn bị công tác cán nền, lát gạch nền.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

19.   MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 tháng


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

10%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Móng hệ thống tái tạo axit :

-     Đang thi công coffa, cốt thép sàn cao độ 12.4m.

-     Dự kiến thứ 4 ngày 4/4/2017 đổ bê tông sàn cao độ 12.4m

+   Móng hệ thống dây chuyền tẩy rỉ :

-   Đang thi công đào đất phần móng từ trục 3 đến 5.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu


 

  1. Xây lắp và thiết bị nhà lưu trữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Bình Định:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15.07

168 ngàyĐạt

Đạt

Không

100%

1.    Khối lượng công việc đã thực hiện:

-           Bể thu gom: 100%

-           Bể điều hoà: 100%

-           Bể khử nitơ: 100%

-           Thiết bị hợp khối xử lý vi sinh: 100%

-           Điện kỹ thuật – điện điều khiển: 100%

-           Mạng lưới thu gom : 100%

2. Đánh giá tiến độ thực hiện:   

-          Công trình chậm tiến độ do vướng hệ thống xử lý cũ phải chờ điều chỉnh.

-          Dự kiến công trình sẽ vận hành thử trước 15/10/2017 và bàn giao trong tháng 10.

-          Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.


-            

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

-           Đề nghị các đội thi công tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo và bao che công trình, nhất là hệ thống điện thi công trong công trình.

 

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 342

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>