cm2

Tình hình thi công tháng 08 năm 2017

31/08/2017
Tình hình thi công tháng 08 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 08 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 


 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017
30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 2:                              100%

ü Thi công xong bê tông cột lầu 2:                              100%

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                         70%

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông cột tầng trệt.                        100%

ü Thi công xây tường tầng trệt.                                     80%

v   Khối C:

ü Thi công xong bê tông   lầu sàn lầu 2:.                      100%

ü Thi công xong bê tông cột lầu 2:                              100%

ü Xây tường các tầng trệt, lầu 1:                                   90%

v   Khối D :

ü   Trát tường và trần tầngcá tần:                                    90%

ü   Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1:                      30%

v   Khối E:

ü   Không thay đổi

v   Khối F:

ü   Không thay đổi

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông sàn.

ü Xây tường; trát trần, dầm, tường các tầng.

v   Khối B:

ü   Thi công bê tông sàn lầu 1, lầu 2.

ü   Xây tường tầng trệt, lầu 1.

v   Khối C:

ü Thi công xong bê tông sàn.

ü   Xây tường tầng lầu 2, lầu 3.

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần xây tường các tầng.

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối F:

ü   Lắp dựng kèo thép.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017
3%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 3:                              100%

ü Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2:                               65%

ü Lắp đặt ống nước, ống luồn xây điện

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:

ü Thi công xong bê tông sàn.              

ü Xây tường và trát các tầng: trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3.            

ü Thi công hoàn thiện .

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách sạn 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Xây tường trong ngoài nhà: 98%

-           Trát tường trong ngoài nhà : 95%

-           Cán nền các tầng: 2/6 tầng

-           Gia công lắp dựng chỉ mặt ngoài nhà: 90%

-           Lắp thang thoát hiểm ngoài nhà : đang lắp đến tầng 2

-           Hệ thống điện cấp thoát nước: bắt đầu thi công từ ngày 28/08

-           Hệ thống chống sét, PCCC: thi công hoàn thành đường ống ngầm

-           Sơn nước: Bắt đầu thi công mặt ngoài.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Vận chuyển đất khỏi công trình: 100%

-           Thi công móng, cổ cột : 5/32 móng

-           Dự kiến 15/09/2017 hoàn thành móng và đấp đất đến cos 00.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Khối lớp học 1, lớp học 2:

+         Trát tường: đạt 100%.

+         Lát gạch: đạt 80%.

+         Sơn nước: đạt 70%.

-           Khối hành chánh:

+         Xây tường: đạt 100%

+         Trát tường: đạt 100%.

+         Lát gạch: đạt 70%.

+         Sơn nước: đạt 60%.

-           Hàng rào:

+         Xây tường: đạt 100%.

+         Trát tường: đạt 100%.

+         Sơn nước: đạt 60%.

-           Sân đường:

+         Lắp đặt cống, mương thoát nước: đạt 80%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bả matit, sơn nước, lát gạch, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị vệ sinh: khối lớp học 1, lớp học 2, khối hành chánh.

-           Hoàn thiện tường rào, sân đường nội bộ.

-           Dự kiến ngày 30/9/2017 bàn giao công trình.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh: đạt 100%.

-           Khối đa năng: đạt 80%.

-           Hàng rào: đạt 100%.

-           Sân đường:

+   Hoàn thiện sân,   đường nội bộ, đạt 50%.

+   Lát gạch sân trước, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối đa năng: hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

-           Sân, đường nội bộ: hoàn thiện mặt sân, đường nội bộ tiếp theo.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

10.   NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã hoàn thành bên trong nhà (5 căn): đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Làm hạ tầng và sân trước, dự kiến ngày 08/9/2017 hoàn thành để bàn giao công trình.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

11.   CẤP NƯỚC XÃ MINH THẠNH, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4.998

120 ngày

20/07/2017Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 02/8/2017.

b.       ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

-           Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

12.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Lát + ốp gạch tầng 6: đạt 100%

-           Sơn nước bên trong tầng 6: đạt 100%.

-           Sơn nước bên ngoài: đạt 60%.

-           Lắp đặt thiết bị vệ sinh, thiết bị điện tầng 6: đạt 100%.

-           Lát sàn gỗ các phòng tầng 6: 80%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công hệ   thống đường ống điện, ống nước tầng 5.

-           Lát + ốp gạch tầng 5.

-           Đóng trần thạch cao tầng 5.

-           Sơn nước + bả matit tầng 5.

-           Sơn nước hoàn thiện mặt ngoài.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Không

Gia hạn


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Điện: Lắp đặt thiết bị 80%

·          Nước: Lắp đặt thiết bị vệ sinh 70%

·          Cửa gỗ 70%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Lu rèn sân đường nội bộ

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng.

·          Dự kiến tháng 9 hoặc tháng 10/2017 bàn giao công trình

 


 

14.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


Chưa

 

·          Bê tông đà kiềng (100%)

·          Bê tông cột tầng trệt (100%)

·          Xây tường hàng rào (95%)

·          GCLD ván khuôn đà, sàn 1 (30%)

 

15.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018


 

·          Chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

 

16.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày


05/07/2017

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Xây tường các phòng, WC,..toàn bộ đã xong.

-           Tô tường mặt ngoài được 40%.

-           Tô tường mặt trong đã hoàn thành xong tầng 3,4.

-           Đang tô tường trong tầng 2 (đạt 50%)

-           Bả bột trong nhà đạt 20%.

-           Đi ống hệ thống điện nước đạt 75%.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

17.   MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 tháng


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

10%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

+   Móng hệ thống tái tạo axit :

-     Đang thi công coffa, cốt thép sàn cao độ 6m. (90%)

-     Dự kiến đổ bê tông sàn ngày 1 tháng 9 năm 2017

+   Móng hệ thống dây chuyền tẩy rỉ :

-   Đang thi công phần móng   trục 6 đến 16. (đạt 80%)

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu


 

  1. Xây lắp và thiết bị nhà lưu trữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Bình Định:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15.07

168 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không


1.    Khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo:

a . Bể thu gom: 100%

+ Song chắn rác thô;

+ Máy tách rác tự động;

+ Bơm nước thải đầu vào;

+ Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào.

b . Bể điều hoà: 100%

+ Cụm bơm, hộp phân chia lưu lượng bể điều hoà;

+ Hệ thống thổi khí bể điều hoà;

+ Máy thổi khí, đường ống dẫn khí chính bể điều hoà.

c . Bể khử nitơ: 100%

+ Cụm hệ thống đường ống phun nước khuấy trộn trong ngăn khử nitơ;

+ Hộp phân chia lưu lượng bể khử nitơ;

+ Hệ thống ống khí chính bể khử nitơ;

+ Cụm bơm bể khử nitơ;

+ Hệ thống đường ống dẫn nước từ hộp phân chia đến thiết bị hợp khối xử lý vi sinh.

d . Thiết bị hợp khối xử lý vi sinh: 100%

+ Hệ thống ống phân phối khí;

+ Máy thổi khí, đường ống dẫn khí chính, dẫn khí nhánh;

+ Cụm bơm đầu ra;

+ Hệ thống đường ống thông bồn, cáp neo bồn;

+ Hộp chia bùn, hệ thống đường ống từ đến thiết bị hợp khối xử lý vi sinh về bể khử nitơ, bể điều hoà, bể chứa bùn;

+ Lắp đặt bộ ống khử trùng cho mỗi thiết bị.

e . Điện kỹ thuật – điện điều khiển: 100%

+ Lắp đặt tủ điện điều khiển;

+ Lắp đặt máng cáp, ống dẫn đến thiết bị;

+ Kéo dây động lực đến thiết bị;

- Thiết bị hợp khối xử lý vi sinh (06 thiết bị): Hoàn thành các hạng mục còn lại:

+ Lắp đặt máng lắng, hộp chia lưu lượng, hệ thống bơm airlift;

+ Lắp đặt ống phân phối trung tâm;

+ Lắp đặt hệ thống cấp khí cho cụm airlift;

+ Hoàn thiện công trình;

- Phần điện: kết nối điện động lực, điện điều khiển đến các thiết bị còn lại

- Vận hành thử thiết bị

f . Mạng lưới thu gom

+ Chờ thử tải bể sẽ kết nối nước thải vào và vận hành hệ thống

2. Đánh giá tiến độ thực hiện:   

Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên, theo bảng tiến độ thi công đề ra thì đơn vị thi công chưa thực hiện đúng tiến độ.


-            

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

-           Đề nghị các đội thi công tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo và bao che công trình, nhất là hệ thống điện thi công trong công trình.

 

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

 

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 461

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>