cm2

Tình hình thi công tháng 07 năm 2017

31/07/2017
Tình hình thi công tháng 07 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 07 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 


 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

09/05/ 201 8


13/06/2017
30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 1.                              100%

ü Thi công bê tông cột lầu 1.                                         40%

v   Khối B:

ü Thi công xong bê tông cột tầng trệt.                        100%

ü Thi công xây tường tầng trệt.                                     80%

v   Khối C:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 1.                              100%

v   Khối D :

ü   Đổ xong phần bê tông ( phần thô).                           100%

ü   Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3 và sân thượng. 98%

ü   Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1.                             80%

ü   Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1.

v   Khối E:

ü   Đổ xong phần bê tông ( phần thô).                           100%

ü   Xây tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng. 75%

ü   Trát tường và trần tầng trệt, lầu 1, lầu 2                      70%

ü   Bả matít trần và tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2

v   Khối F:

ü   Không thay đổi

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công bê tông sàn lầu 2, lầu 3.

ü Xây tường; trát trần, dầm, tường các tầng trệt, lầu 1, lầu 2.

v   Khối B:

ü   Thi công bê tông sàn lầu 1, lầu 2.

ü   Xây tường tầng trệt, lầu 1.

v   Khối C:

ü Thi công bê tông sàn lầu 2, lầu 3.

ü   Xây tường tầng lầu 1, lầu 2.

v   Khối D:

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần xây tường các tầng.

ü   Thi công phần hoàn thiện: trát tường trần; lắp dựng cửa, bả matít …

v   Khối F:

ü   Gia công kèo thép. ( không thay đổi)

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

31/08/ 201 8


30/06/2017
3%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Thi công xong bê tông sàn lầu 1, lầu 2:                    100%

ü Xây tường tầng trệt                                                    15%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:

ü Thi công xong bê tông sàn.              

ü Xây tường và trát các tầng: trệt, lầu 1, lầu 2.                      

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách sạn 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

a1. Phần thô:

-           Hoàn thành 98% (ram dốc chưa thi công)

-           Công tác tô trát đạt 50%

a2. Phần hoàn thiện:

-           Hoàn thành 2 phòng mẫu

-           Trần thạch cao: 10%

-           Chống thấm đạt 90%

-           Phần hệ thống ME: Tạm ngừng thi công chờ thiết kế

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

 
  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng


Chưa

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Tháo dỡ nhà cũ, văn phòng, nhà kho xong 100%

-           Đào móng trục D: Do nền đất yếu nên chờ Chủ đầu tư và thiết kế xử lý nền móng

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Khối lớp học 1, lớp học 2:

+         Xây tường: đạt 100%

+         Trát tường: đạt 80%

-           Khối hành chánh:

+         Xây tường: đạt 80%

+         Trát tường: đạt 60%

-           Hàng rào:

+         Xây tường: đạt 90%

+         Trát tường: đạt 80%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Xây tường, trát tường các phần còn lại.

-           Bả matit khối lớp học 1, lớp học 2.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh:

+   Lắp đặt thiết bị điện, đạt 90%

-           Khối đa năng:

+   Bả matit + sơn nước, đạt 100%.

-           Hàng rào:

+   Bả matit + sơn nước, đạt 95%.

-           Sân đường:

+   Hoàn thiện sân,   đường nội bộ, đạt 40%.

+   Lát gạch sân trước, đạt 40%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối A, B,C, khối hành chánh:

+   Lắp đặt thiết bị điện.

+   Lắp đặt thiết bị vệ sinh.

-           Khối đa năng: hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

-           Hàng rào: bả matit và sơn nước tiếp theo.

-           Sân, đường nội bộ: hoàn thiện mặt sân, đường nội bộ tiếp theo.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

 

10.   NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1 . 33

4 tháng

Phụ lục HĐ làm thêm


Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 11/7/2017.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Hồ sơ quyết toán đã đưa chủ đầu tư.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

-           Đây là báo cáo cuối cùng cửa công trình này

 

11.   NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Dọn dẹp vệ sinh 2 căn.

-           Dặm vá sơn nước và lắp đặt thiết bị điện, nước ba căn còn lại.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Dự kiến ngày 05/8/2017 bàn giao 2 căn.

-           Lắp đặt thiết bị điện, nước và dặm vá 3 căn còn lại, dự kiến 11/8/2017 bàn giao 3 căn còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

12.   CẤP NƯỚC XÃ MINH THẠNH, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4.998

120 ngày

20/07/2017Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã hoàn thành công trình, đạt 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Dự kiến ngày 02/8/2017 bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

13.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngày


Chưa

Đạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Lát gạch phòng vệ sinh căn mẫu, chờ chủ đầu tư quyết định để thi công hàng loạt.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công hệ   thống đường ống điện, ống nước tầng 5, tầng 6.

-           Lát gạch, ốp gạch tầng 5, tầng 6.

-           Sơn nước hoàn thiện mặt ngoài.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Không

Gia hạn


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Sơn nước: Hoàn thành 100% (chỉ còn dặm vá một số chỗ nhỏ)

·          Điện: Công tắc, ổ cắm 100%

·          Nước: Lắp đặt thiết bị vệ sinh 50%

·          Ốp lát các tầng đã hoàn thành 100%.

·          Đá Granite 95%

·          Trần thạch cao 95%

·          Cửa gỗ 50%.

·          Cửa nhựa 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Tiếp tục công việc lắp đạt thiết bị vệ sinh, thiết bị điện và sân đường nội bộ

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng.

·          Dự kiến 30/8/2017 bàn giao công trình

 

15.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày


Chưa

 

·          San lấp mặt bằng 95%

·          Móng đà kiềng khối nhà chính 90%

·          Móng hàng rào 65%

 

16.   CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG – Q. Bình tân – Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

23.2 5

360 ngày

26/06/2018


 

·          Vận chuyển thiết bị thi công xuống công trường

 

17.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngày


05/07/2017

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-            Hoàn thành phần khung bê tông xong.

-            Hoàn thành xây tường tầng 1 (100%)

-            Đang xây tường tầng lửng tầng 2 (30%)

-            Thi công lắp đặt hệ thống điện nước. (30%)

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

18.   MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 tháng


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

10%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Móng hệ thống tái tạo axit : đã hoàn thành xong.

-           Móng hệ thống dây chuyền tẩy rỉ : Đang thi công phần móng từ trục 13 đến 15.

-           Khối lượng đạt khoảng 30% so với khối lượng theo hợp đồng.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu


 

  1. Xây lắp và thiết bị nhà lưu trữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Bình Định:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15.07

168 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không


1.    Khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo:

a, Hạng mục: Nhà điều hành – Nhà chứa rác :   85    %

        Hoàn thành công việc: Ghép cốt pha cột nhà điều hành- nhà chứa rác

b, Hạng mục: Bệ đặt thiết bị   100%

        Hoàn thành lắp đặt cụm bồn FRP

c, Hạng mục: Cụm bể điều hoà 100 %

Hoàn thành thi công cụm bể điều hoà

d, Hạng mục: Hệ thống thu gom   đạt 90 %

+ Đào đất hố ga, Bê tông lót, bê tông móng xây tường, bê tông nắp đan, bê tông cổ hố ga, GCLD cốt thép.

+ Lý do: chờ hoàn thiện lắp đặt công nghệ

2. Khối lượng công việc tiếp theo: Từ 30/7 đến 31/08/2017

+ Nhà điều hành: Tiến hành hoàn thiện nhà điều hành, chứa rác

+ Hoàn thành tuyến thu gom kết nối vào bể xử lý

+ Hoàn thành thi công lắp đặt thiết bị công nghệ và đưa vào vận hành thử

3. Đánh giá tiến độ thực hiện:   

Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên, theo bảng tiến độ thi công đề ra thì đơn vị thi công chưa thực hiện đúng tiến độ.


-            

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

-           Đề nghị các đội thi công tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo và bao che công trình, nhất là hệ thống điện thi công trong công trình.

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 462

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2022 (02/11/2022)
Tình hình thi công tháng 8 năm 2022 (28/09/2022)
Tình hình thi công tháng 9 năm 2022 (28/09/2022)
Xem thêm >>