cm2

Tình hình thi công tháng 06 năm 2017

30/06/2017
Tình hình thi công tháng 06 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 06 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

 

1.                      1. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

2.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 

 

3.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

201 8


13/06/2017
30%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

v   Khối A, Khối C:

ü Thi công xong cột tầng trệt.                                                 100%

ü Thi công tường tầng trệt.                                            90%

v   Khối B:

ü Thi công xong đà kiềng:                                           100%

v   Khối D :

ü   Đổ bê tông sàn lầu 3:                                                100%

ü   Xây tường tầng trệt, lầu 1 và lầu 2:                            90%

v   Khối E:

ü   Đổ bê tông sàn lầu 3:                                                100%

ü   Xây tường tầng trệt, lầu 1 và lầu 2:                            90%

ü   Trát trần, tường tầng trệt

v   Khối F:

ü   Không thay đổi

v   Hàng rào:

ü Không thay đổi

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công sàn lầu 1, lầu 2.

v   Khối B:

ü   Thi công cột và tường tầng trệt.

v   Khối C:

ü Thi công sàn lầu 1, lầu 2.

v   Khối D:

ü   Thi công xong phần bê tông.

ü    Xây tường; trát trần, dầm, tường các tầng.

v   Khối E:

ü   Thi công xong phần bê tông.

ü   Xây tường; trát trần, dầm, tường các tầng.

v   Khối F:

ü   Gia công kèo thép.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

 

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

201 8


30/06/2017
3%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần xây mới:

ü Thi công móng :                                                        100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần xây mới:

ü Thi công đà kiềng, cột tầng trệt, xây tường tầng trệt,ván khuôn sàn lầu 1 .                        

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách sạn 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Công tác bêtông cốt thép: 100%

-           Công tác xây: 90%

-           Công tác trát tường ngoài: 40%

-           Trần thạch cao và sơn nước: 20% (đang tạm ngưng để điều chỉnh đường ống nước)

-           Đã gia công xong 100% phần chỉ ngoài nhà, chờ lắp đặt.

-           Phần hệ thống điện và cấp thoát nước ngầm: 60%

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.


 

  1. Trường Mầm Non 5, Phân hiệu Yagout, Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.18

11 tháng 

·          Công trình sẽ được khởi công vào ngày 04/07/2017

 

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Bê tông dầm - sàn khối hành chánh, đạt 100%.

-           Bê tông dầm - sàn khối lớp học 1, lớp học 2, đạt 100%.

-           Bê tông cột hàng rào, đạt 100%.

-           Xây tường khối lớp học 1, lớp học 2, đạt 80%.

-           Xây tường khối hành chánh, đạt 50%.

-           Trát tường khối lớp học 1, lớp học 2, đạt 50%.

-           Bê tông bể nước ngầm, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Xây tường, trát tường các phần còn lại.

-           Xây tường hàng rào, thi công nhà bảo vệ.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh: ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C, khối hành chánh:

+   Lát + ốp gạch, đạt 100%.

+   Bả matit + sơn nước, đạt 100%.

+   Lắp đặt thiết bị điện, đạt 90%

-           Khối đa năng:

+   Bả matit + sơn nước, đạt 95%.

-           Hàng rào:

+   Bả matit + sơn nước, đạt 90%.

-           Sân đường:

+   Hoàn thiện sân,   đường nội bộ, đạt 30%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối A, B,C, khối hành chánh:

+   Lắp đặt thiết bị điện.

+   Lắp đặt thiết bị vệ sinh.

-           Khối đa năng: hoàn thiện mặt nền bằng tấm Vinyl.

-           Hàng rào: bả matit và sơn nước tiếp theo.

-           Sân, đường nội bộ: hoàn thiện mặt sân, đường nội bộ tiếp theo.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

 

              10. NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1 . 33

4 tháng

Phụ lục HĐ làm thêm

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Lát gạch, sơn nước, lắp dựng cửa, lắp đặt thiết bị, đạt 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công nền sân.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

   11. NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Trát tường các tầng, đạt 100%.

-           Lợp mái tole, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Bả matit, sơn nước.

-           Lắp đặt thiết bị điện và nước.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

1            12.  CẤP NƯỚC XÃ MINH THẠNH, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4.998

120 ngày

20/07/2017


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Tuyến A = 820/820m.

-           Tuyến B = 3015/3015m.

-           Tuyến C = 2250/2250m.

-           Tuyến D = 1039/1039m.

-           Tuyến E = 2239/2239m.

-           Tuyến F = 2205/2205m.

-           Tuyến G = 2640/2640m.

-           Tuyến H = 704/704m.

-           Tuyến I = 642/642m.

-           Tuyến K = 1187/1187m.

-           Tuyến L = 815/815m.

-           Tuyến M = 484/684m.

-           Tuyến N = 587/587m.

-           Tuyến O = 602/602m.

-           Tuyến P = 1684/1684m.

Tổng cộng đạt 99%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp đặt đường ống các tuyến tiếp theo.

-           Đấu nối đường ống, hoàn trả mặt bằng.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

13           13.   CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG – T78.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

150 ngàyĐạt

Đạt


           

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Đục tường ốp gạch trong vệ sinh.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đục tường ốp gạch trong vệ sinh.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Không

Gia hạn


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Sơn nước: Hoàn thành 100% (chỉ còn dặm vá một số chỗ nhỏ)

·          Điện: hệ thống dây dẫn, tủ điện đã xong, đang chờ duyệt bản vẽ đặt trạm điện để dẫn dây nguồn. đang lắp thiết bị điện: công tắc, ổ cắm tầng 3,4,5,6(chỉ lắp công tắc, ổ cắm thôi các thiết bị khác chưa lắp)

·          Nước: các hệ thống cấp, thoát nước đã hoàn thành, chờ duyệt phương án đấu nối hệ thống cấp thoát nước của thành phố. Đang lắp thiết bị nước: bồn cầu, vòi vệ sinh, vòi sen, hộp giấy, móc treo áo, hộp xà phòng tầng 3,4. (Lavabo chừa lại do chưa có bộ xả)

·          Ốp lát các tầng đã hoàn thành, tầng 1 còn lại 2 sảnh.

·          Đá Granite các ngạch cửa, mặt dựng thang máy đã hoàn thành. Khu bếp chưa lát mặt bàn bếp.

·          Trần thạch cao tầng hầm -10 đã hoàn thành, tầng 11 đang thi công trần thạch cao và tường tiêu âm.

·          Cửa gỗ: hoàn thành tầng 7,8 đang thi công tầng 9,10.

·          Cửa nhựa: đã lắp đặt xong, đang tiến hành bắn keo bít các khe hở.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Tiếp tục công việc ốp, lát, sơn nước, điện, nước.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng.

 

15           15.   Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12.93

270 ngày 

·          Công trình khởi công ngày 19/06/2016

·          Dựng láng trại, san lấp cốt nền

 

16       16.   T rụ sở công an phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.93

150 ngàyĐạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Phần bêtông móng và sàn lầu 1 xong 100%

-           Đổ bê tông dầm sàn lầu 2 xong.

-           Phần bể tự hoại đã hoàn thành

-           Gia công lắp đặt cốt thép, ván khuôn lầu cột lầu 2.

b.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu

 

17           17.   MÓNG DÂY CHUYỀN TẨY RỈ VÀ TÁI TẠO AXIT , Cty Thép Tây Nam, Long An :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.34

5 thángĐạt

Đạt

Đạt

10%

c.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-           Công trình t riển khai vào đầu tháng 6 .

-           Dựng lán trại thi công, bố trí hệ thống điện nước phục vụ cho thi công.

-           Đào móng, đập đầu cọc đạt 100%.

-           Công trình đang triển trai bê tông lót móng, GCLD cốt thép móng.

-           Khối lượng đạt khoảng 10% so với khối lượng theo hợp đồng.

d.       KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu


 

  1. Xây lắp và thiết bị nhà lưu trữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Bình Định:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15.07

168 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không


1.    Khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo:

a, Hạng mục: Nhà điều hành – Nhà chứa rác :   15     %

        Hoàn thành công việc: Ghép cốt pha cột nhà điều hành- nhà chứa rác

           b, Hạng mục: Bệ đặt thiết bị   100%

c, Hạng mục: Cụm bể điều hoà 100 %

Hoàn thành thi công cụm bể điều hoà

d, Hạng mục: Hệ thống thu gom   đạt 90 %

Đào đất hố ga, Bê tông lót, bê tông móng xây tường, bê tông nắp đan, bê tông cổ hố ga, GCLD cốt thép.

2.    Khối lượng công việc tiếp theo: Từ 30/5 đến 31/06/2017

+ Nhà điều hành: Tiến hành xây dựng và hoàn thiện nhà điều hành, chứa rác

+ Hoàn thành tuyến thu gom kết nối vào bể xử lý

3.    Đánh giá tiến độ thực hiện:   

- Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên, theo bảng tiến độ thi công đề ra thì đơn vị thi công chưa thực hiện đúng tiến độ.


-            

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

-           Hiện nay đang là mùa mưa giông, đề nghị các đội thi công tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo và bao che công trình, nhất là hệ thống điện thi công trong công trình.

 

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 419

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>