cm2

Tình hình thi công tháng 05 năm 2017

31/05/2017
Tình hình thi công tháng 05 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 05 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

1.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

TT

Thông tin chung

Ngày học

ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã

thực hiện


G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

Vướng giải toả


Đạt

Đạt

Không Đạt

100%


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-          Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

b.       Kết luận:

-          Quyết toán công trình .

-          Đây là báo cáo cuối cùng của công trình này.

 

2.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

3.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7 

Công trình chưa khởi công.

 


 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

201 8


25%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                       80%

ü Thi công ép cọc:                                                        100%

ü Thi công hồ nước ngầm:                                          95%

v   Khối A:

ü Thi công xong móng.                                                100%

v   Khối B:

ü Thi công móng:                                                         30%

v   Khối C:

ü Thi công xong cổ cột: ( không thay đổi)                   100%

v   Khối D :

ü   Đổ bê tông sàn và cột lầu 1:                                     100%

ü   Xây tường tầng trệt và lầu 1.

v   Khối E:

ü   Đổ bê tông sàn và cột lầu 1:                                     100%

ü   Xây tường tầng trệt và lầu 1.

v   Khối F:

ü   Đổ bê tông cột lầu 1:                                                100%

ü   Xây tường tầng trệt và lầu 1.

ü   Trát dầm, trần tầng trệt.

v   Hàng rào:

ü Thi công hàng rào đạt 60% ( móng, cột, đà giằng, xây và trát tường)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

v   Khối A:

ü Thi công cổ cột, đà kiềng.

v   Khối A & B:

ü   Thi công móng, cổ cột, đà kiềng.

v   Khối C:

ü Thi công đà kiềng, cột tầng trệt.

ü Xây tường tầng trệt.

v   Khối D:

ü   Xây tường lầu 1.

ü   Thi công sàn lầu 2.

ü   Trát dầm, trần tầng trệt

v   Khối E:

ü   Xây tường tầng trệt.

ü   Thi công sàn lầu 2

ü   Trát dầm, trần tầng trệt

v   Khối F:

ü   Thi công sàn lầu 2.

ü   Xây tường lầu 1.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

 

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

5.       Xây dựng Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ, Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29.89

201 8 

Công trình chưa khởi công

 

6.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách hạng 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng   thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng


07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

55%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Ngày 31/05 hoàn thành sàn mái và 02 phòng mẫu cho Chủ đầu tư.

-           Xây tường đạt 50%.

-           Hệ thống ống cấp thoát nước hoàn thành đến tầng 3.

-           Ống điện âm tường đạt 20%.

-           Kè đá sau nhà hoàn thành 100%.

-           Trần thạch cao thi công xong phần khung tầng lững và tầng 1.

-           Hoàn thành khuôn mẫu phần chỉ ngoài nhà, chuẩn bị thi công đại trà.

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.


 

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,0017/03 L1

Đạt


Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Bê tông dầm - sàn khối hành chánh, đạt 100%.

-           Bê tông dầm - sàn khối lớp học 1, lớp học 2, đạt 100%.

-           Bê tông cột hàng rào, đạt 80%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép cột tầng 3 khối hành chánh.

-           Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm – sàn mái khối lớp học 1, khối lớp học 2.

-           Xây tường hàng rào.

-           Gia công lắp dựng cốt thép đáy bể nước ngầm.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh : ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016


07/04/2016

Đạt

Không

Không


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C:

+   Lát + ốp gạch, đạt 98%.

+   Bả matit + sơn nước, đạt 95%.

-           Khối hành chánh:

+   Lát + ốp gạch, đạt 98%.

+   Bả matit + sơn nước, đạt 95%.

-           Khối đa năng:

+   Trát tường, đạt 100%.

+   Bả matit + sơn nước, đạt 85%.

+   Lát gạch các phòng vệ sinh, sảnh, đạt 100%.

-           Hàng rào:

+   Bả matit + sơn nước, đạt 80%.

-           Sân đường:

+   Lu lèn nền đường.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối A, B, C, khối hành chánh: lát gạch và sơn nước hoàn thiện tiếp theo.

-           Khối đa năng: lát gạch và sơn nước hoàn thiện tiếp theo.

-           Hàng rào: bả matit và sơn nước tiếp theo.

-           Sân đường nội bộ: rải lớp đá cấp phối đá dăm.

c.        ­­­Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

 

10.   NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1 . 33

4 tháng

Phụ lục HĐ làm thêm

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Xây tường tầng trệt, tầng lửng, đạt 100%.

-           Trát tường các tầng, đạt 100%.

-           Ốp gạch, đạt 90%.

-           Nghiệm thu phần khung, trát tường (ngày 30/5/2017)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lát + ốp gạch tiếp theo.

-           Bả matit các tầng.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

11.   NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, PHƯỜNG HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU 1, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.48

5 tháng

15/08/2017


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Xây tường tầng trệt, tầng lửng, đạt 100%.

-           Trát tường các tầng, đạt 80%.

-           Lợp mái tole 1 căn/ 5 căn, đạt 20%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Trát tường tiếp theo.

-           Lợp mái tole các căn còn lại.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

12.   CẤP NƯỚC XÃ MINH THẠNH, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4.998

120 ngày

20/07/2017


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Tuyến A = 805/820m.

-           Tuyến B = 240/3015m.

-           Tuyến C = 2064/2250m.

-           Tuyến D = 966/1039m.

-           Tuyến E = 2204/2239m.

-           Tuyến F = 1894/2205m.

-           Tuyến G = 0/2640m.

-           Tuyến H = 0/704m.

-           Tuyến I = 0/642m.

-           Tuyến K = 0/1187m.

-           Tuyến L = 750/815m.

-           Tuyến M = 0/684m.

-           Tuyến N = 400/587m.

-           Tuyến O = 502/602m.

-           Tuyến P = 1654/1684m.

Tổng cộng đạt 55%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Lắp đặt đường ống các tuyến tiếp theo.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

13.   CÔNG TRINH SỬA CHỮA BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1.26

30 ngàyĐạt

Đạt

Đạt

100%

 

Công trình đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

Tháng 9/2017

23/03/2016

Đạt

Không

Gia hạn


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Sơn nước hoàn thiện bên trong, ngoài (95%)

·          Đóng trần thạch cao (95%)

·          Ốp, lát (95%)

·          Điện + nước: GCLD đường ống (100%)

·          Sân đường nội bộ: Rải đá cấp phối (100%)

·          Đá hoa cương (65%)

·          GCLD cửa nhựa (95%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Tiếp tục công việc ốp, lát, sơn nước, điện, nước.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Không đạt tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng.

 

15.   CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ KHÁCH 145 LÝ CHÍNH THẮNG :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

7.90

5 tháng

15/10/2017a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Lắp dựng vận thăng (75%)

 

 

  1. Xây lắp và thiết bị nhà lưu trữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Bình Định:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15.07

168 ngày


Chưa

Đạt

Đạt

Không


1.    Khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo:

a, Hạng mục: Nhà điều hành – Nhà chứa rác :    0      %

-          Hoàn thành công việc: Chưa chi công

-          Lý do: Chưa thi công được do chờ xây dựng cụm bể điều hoà

b, Hạng mục: Bệ đặt thiết bị   100%

c, Hạng mục: Cụm bể điều hoà 40 %

-          Ghép cốp pha, pổ bê tông thành bể đợt 1

d, Hạng mục: Hệ thống thu gom   đạt 90 %

-          Đào đất hố ga, Bê tông lót, bê tông móng xây tường, bê tông nắp đan, bê tông cổ hố ga, GCLD cốt thép.

2.    Khối lượng công việc tiếp theo: Từ 30/5 đến 31/06/2017

-          Nhà điều hành: Tiến hành xây nền móng cụm nhà điều hành, chứa rác

-          Bể điều hoà: hoàn thiện xây dựng cụm bể điều hoà

3. Đánh giá tiến độ thực hiện:   

-          Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên, theo bảng tiến độ thi công đề ra thì đơn vị thi công chưa thực hiện đúng tiến độ.

-          Lý do :

+ Chưa thống nhất được phương án thi công do vướng đường ống thoát hiện hữu D700 cách tường rào 2,5m và sâu 2,5m so với mặt đất.

        

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

-           Thời tiết hiện nay đã vào mùa mưa giông, đề nghị các đội thi công tăng cường kiểm tra hệ thống dàn giáo và bao che công trình, nhất là hệ thống điện thi công trong công trình.

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

 

                       VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 369

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>