cm2

Tình hình thi công tháng 04 năm 2017

12/05/2017
Tình hình thi công tháng 04 năm 2017  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 04 /201 7

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

1.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

TT

Thông tin chung

Ngày học

ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã

thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

Vướng giải toả

Đạt

Đạt

Ngưng TC

92%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-          Các hạng mục công việc đã hoàn thành 92%

-          Ước khoảng  8% hạng mục công việc còn lại là:  Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga, lắp đặt ống cống và thi công phần vỉa hè không thi công được do chưa giải tỏa mặt bằng được (khu đất nghĩa trang)

b.       Kết luận:

-          Công trình tạm ngưng do vướng giải toả mặt bằng.

 

2.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

Vướng giải toả

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Ngưng TC

57.5 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành 60% khối lượng của các khối phòng học và hạ tầng (450m2)

-          Ước khoảng 40% khối phòng học và hạ tầng chưa thi công được do vướng giải toả mặt bằng (công trình đang tạm ngưng)

b.       Kết luận:

-          Chờ bàn giao mặt bằng để thi công (chuyển sang thi công giai đoạn 2) tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian giải toả mặt bằng.

-          Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I ngày 05/09/2016

 

3.       Xây dựng Trường THCS Phan Công Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

68.14

201 7

 

Công trình chưa khởi công.

 


 

4.       Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Hiệp, Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

71.69

201 8

23.5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

v   Phần chung:

ü Thi công san lấp:                                                      70%

ü Thi công ép cọc:                                                       90%

ü Thi công hồ nướcc ngầm:                                        95%

v   Khối A & B:

ü Thi công ép cọc.

v   Khối C:

ü Thi công cổ cột.

v   Khối D:

ü   Thi công đà kiềng.

v   Khối E:

ü   Thi công cột tầng trệt.

v   Khối F:

ü   Ép xong cọc; thi công xong móng, cột, đà kiềng, bê tông sàn lầu 1.

ü   Xây tường tầng trệt.

v   Hàng rào:

ü Thi công hàng rào đạt 60% ( móng, cột, đà giằng, xây tường)

 

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

v   Phần chung:

ü Tiếp tục san lấp:

ü Thi công xong ép cọc:

ü Thi công xong hồ nướcc ngầm:

v   Khối A & B:

ü Thi công móng, cổ cột, đà kiềng.

v   Khối C:

ü Thi công cột tầng trệt.

ü Xây tường tầng trệt

v   Khối D:

ü   Xây tường tầng trệt.

ü   Thi công sàn lầu 1

v   Khối E:

ü   Xây tường tầng trệt.

ü   Thi công sàn và cột lầu 1

v   Khối F:

ü   Thi công sàn lầu 2.

ü   Xây tường lầu 1.

v   Hàng rào:

ü Tiếp tục thi công hàng rào ( móng, cột, đà giằng, xây tường, tô trát)

 

c.        KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

-           Công trình chưa khởi công.

-           Đã tiến hành san lấp mặt bằng trước.

5.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách hạng 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Chờ vốn của CĐT

Chưa

Đạt

Đạt

Ngưng TC

88%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước, lát đá granite cầu thang, gắn kính cửa gỗ. Tuy nhiên, công trình đang tạm ngưng  thi công do chờ nguồn vốn từ Chủ đầu tư.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình vẫn đang tạm ngưng thi công

 

  1. Khách sạn SÀI GÒN BOOK – Tp. Đà Lạt:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

10.8

8 tháng

07/03 L1

Đạt

Đạt

Đạt

35%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Bêtông sàn tầng 3 hoàn thành 100%

-           Xây tường tầng trệt và lững: 30%

-           Lắp đặt ống cấp thoát nước: Xong đến tầng 2

-           Thi công khung trần thạch cao: Tầng trệt 45%

-           Đang gia công khuôn chỉ ngoài nhà

-           Kè đá: Chờ phê duyệt của chủ đầu tư

b.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

  1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,00

17/03 L1

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-           Ép cọc 483/483 tim, đạt 100%.

-           Móng khối hành chánh, đạt 100%.

-           Móng khối lớp học 1, khối lớp học 2, đạt 100%.

-           Bê tông sàn tầng tầng 1, tầng 2 khối lớp học 1, đạt 100%.

-           Móng hàng rào, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép cột khối hành chánh.

-           Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép cột tầng 2 khối lớp học 1.

-           Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 2 khối lớp học 2.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

  1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh : ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

10/2016

07/04/2016

Đạt

Không

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A, B,C:

+   Lát + ốp gạch, đạt 95%.

+   Bả matit + sơn nước, đạt 90%.

-           Khối hành chánh:

+   Lát + ốp gạch, đạt 95%.

+   Bả matit + sơn nước, đạt 90%.

-           Khối đa năng:

+   Lợp tole khối lớn, đạt 100%.

+   Xây tường 100%.

+   Trát tường 50%.

-           Hàng rào:

+   Xây + tô, đạt 100%.

+   Lắp dựng khung sắt bảo vệ, đạt 100%.

+   Bả matit, đạt 60%.

-           Sân đường:

+   Lu lèn nền đường.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối A, B, C, khối hành chánh: lát gạch và sơn hoàn tiếp theo.

-           Khối đa năng:

+   Lợp mái tole cho khối nhỏ.

+   Trát tường tiếp theo.

-           Hàng rào: bả matit và sơn nước (3 mặt bên hông).

-           Sân đường nội bộ: đào, lu lèn nền sân đường nội bộ.

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về ATLĐ (Công nhân không đội nón bảo hộ)

-           Không đạt tiến độ thi công do chủ đàu tư chọn vật liệu hoàn thiện

 

 

9.       NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1 . 33

4 tháng

Phụ lục HĐ làm thêm

Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Xây tường tầng trệt, tầng lửng, đạt 90%.

-           Bê tông dầm, sàn tầng lửng, mái, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Xây tường tiếp theo.

-           Trát tường các tầng.

c.        ­­­KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:

-           Đạt yêu cầu.

 

  1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

23/03/2016

Đạt

Không

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          Bả matis + sơn nước, đạt 90%.

·          Đóng trần thạch cao, đạt 85%.

·          Ốp, lát các tầng, đạt 70%.

·          Điện + nước: GCLD đường ống, đạt 100% (chưa lắp đặt thiết bị)

·          Sân đường nội bộ: Rải đá cấp phối, đạt 100%.

·          Lát + ốp đá hoa cương, đạt 70%.

·          GCLD cửa nhựa, đạt 100%.

·          Lắp dựng cửa gỗ lầu 7, lầu 8, đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Tiếp tục công việc ốp, lát, sơn nước, điện, nước.

c.        KẾT LUẬN ,ĐỀ XUẤT:

·          Đạt tiến độ.

 

  1. Xây lắp và thiết bị nhà lưu trữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Bình Định:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15.07

168 ngày

Chưa

Đạt

Đạt

Không

1.    Khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo:

a, Hạng mục: Nhà điều hành – Nhà chứa rác :   0 %

-           Hoàn thành công việc: Chưa chi công

-           Lý do: Chưa thi công được do chờ thi công bể điều hoà

b, Hạng mục: Bệ đặt thiết bị  30 %

-           Hoàn thành công việc: Ngày 28/4/2017 tiến hành đổ lót

-           N gày 5/5/2017 đổ bê tông bệ đặt cụm bồn xử lý

c, Hạng mục: Bể điều hoà   10 %

-           Hoàn thành công việc: Đào đất khu vực xây dựng bể điều hoà

d, Hạng mục: Hệ thống thu gom  9 0 %

-           Hệ thống ống đã thi công lắp đạt xong 100%

-           Còn 1 hố đấu nối với hệ thống cũ chưa thi công, chờ quyết định của chủ đầu tư

-           Chưa tái lập mặt đường nhựa, chờ kiểm tra, nghiệm thu xong mới thi công.

2. Đánh giá tiến độ thực hiện:  

-           Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên, theo bảng tiến độ thi công đề ra thì đơn vị thi công chưa thực hiện đúng tiến độ.

-           Lý do : Chưa thống nhất được phương án thi công do vướng đường ống thoát hiện hữu D700 cách tường rào 2,5m và sâu 2,5m so với mặt đất.


-            

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công .

-           Phải đảm bảo tiến độ thi công đã lập với chủ đầu tư.

 

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

                        LẬP BÁO CÁO                                               TP. KỸ THUẬT

   

                       VÕ MINH SANG                                             PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 443

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>