cm2

Tình hình thi công tháng 11 năm 2015

01/12/2015
Tình hình thi công tháng 11 năm 2015  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 11 /2015

 

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

        1.  Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

TT

Thông tin chung

Ngày học

ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã

thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

Đạt

Đạt

Đạt

90%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-          Đổ bê tông các loại:                                                           73,31%

-          Gia công lắp dựng cốt thép các loại:                                  86,45%

-          Gia công lắp dựng ván khuôn các loại:                             61,87%

-          Đào và đắp đất:                                                                 97,00%

-          Vận chuyển đất:                                                                 99,23%

-          Đắp cát móng đường ống & vỉa hè:                                    85,54%

-          Lắp đặt gối cống D300,600,800,1000,1200,1500:             89,68%

-          Lắp bó vỉa đúc sẵn trọng lượng <=50kg                            81,56%

-          Lắp đặt cống D300,600,800,1000,1200,

1500, cống hộp 2500x2500:                                               93,65%

-          Cấp phối đá dăm mặt đường:                                             87,25%

-          Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa:         88,04%

-          Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá:                                 88,04%

-          Rải thảm mặt đường bêtông nhựa:                                     82,75%

-          Lát gạch Terrazzo                                                               90,00%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống ( phần chưa giải tỏa xong)

-          Thi công phần vỉa hè

c.        Kết luận:

-          Tiến độ chậm do giải toả mặt bằng chưa xong.

 


       2.  Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Đạt

57 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Khối thi công trước: thi công xong ( còn dặm vá)

-          Khối thi công phần tiếp theo:

+ Thi công lợp mái ngói 100%

+ Xây tường, tô các tầng đạt 100%

+ Sơn khung cửa các tầng đạt 98%

+ Lát gạch các phòng đạt 95%

+ Sơn nước đạt 80%

+ Lắp đặt thiết bị điện 90%

-          Bể nước ngầm :

+ Thi công bê tông thành bể

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Khối thi công trước: (Đã đưa thiết bị học tập vào )

-          Khối thi công phần tiếp theo: thi công xong

-          Thi công bể nước ngầm: thi công xong

c.        Kết luận:

Chậm tiến độ do vướng giải toả mặt bằng

 


        3. Xây dựng Nhà Thiếu Nhi Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM .

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

85,14

01/12/2015

07/08/2015

Đạt

Đạt

Đạt

42 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 15% đã thực hiện)

-          Khối khán đài nhà thi đấu:

+ Thi công phần xây, tô 90%

+ Lắp dựng xong kèo thép

+ Sơn nước 60%

-          Khối học tập:

+ Thi công xong bê tông sàn lầu 2

+ Xây tường tầng trệt 85%  

-          Khối bể bơi:

+ Ép xong cọc ( chưa triển khai tiếp do tập trung nhân lực cho các hạng mục khác)

-          Hàng rào:

+ Thi công hàng rào đạt 70% ( trên tổng KL tường rào) còn vướng một hộ dân chưa giải tỏa và cây xăng

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Thi công bê tông sàn lầu 3 và sê nô mái (phần khối học tập).

-          Tiếp tục thi công tường rào

-          Thi công lợp mái; xây, tô tường và hoàn thiện (phần khán đài nhà thi đấu).

c.        Kết luận:

-           Không Đạt yêu cầu do chậm tiến độ

 


4.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.61

Hiện nay, Chủ đầu tư còn đang đền bù giải tỏa, nên chưa bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công.

 

5.       Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách hạng 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015

Đạt

Đạt

Đạt

85%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

-          Sơn nước: 90%

-          Ốp lát : 90%

-          Lắp cửa gỗ: 80%

-          Trần thạch cao : 100%

-          Lợp mái ngói : 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Lắp thiết bị điện – nước.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

6.       Xây dựng mới trường mầm non LONG SƠN – Quận 9:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

32,05

10/2015

15/07/2015

Đạt

Đạt

Đạt

 

STT

Nội dung công việc

Đáng giá % khối lượng

Luỹ kế

tuần trước

Tuần này

Kế hoạch

tuần 27

I.

HÀNG RÀO : (296,22m, 84 móng)

 

 

 

 

Phần thô

100%

 

 

II.

NHÀ BẢO VỆ

 

 

 

1

Phần thô

100%

 

 

2

Lắp đặt cửa đi, cửa sổ (Xong cửa sổ)

100%

 

 

3

Lắp đặt hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm tường, hộp gen.

100%

 

 

4

Lợp ngói nhà bảo vệ

100%

 

 

III.

1

KHỐI NHÀ CHÍNH

Khối A

·    Xây tường:

+ Tầng trệt:

+ Tầng lầu

·    Công tác trát trong nhà:

+ Trát tường tầng trệt:

+ Trát tường tầng lầu:

 

 

 

100%

95%

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

20%

50%

 

 

 

 

 

 

10%

50%

2

Khối B

·    Xây tường:

+ Tầng trệt:

+ Tầng lầu:

·    Lắp dựng kèo mái:

+ Lắp dựng:

·    Lợp mái ngói:

 

 

95%

80%

 

50%

 

 

5%

 

 

30%

 

 

 

20%

 

20%

50%

3

Khối C

·    Ô văng, sê nô:

+ Ván khuôn, cốt thép.

+ Bê tông ô văng, sê nô.

·    Xây tường:

+ Tầng trệt:

 

 

 

 

 

70%

 

 

20%

 

 

50%

V.

HỆ THỐNG HẠ TẦNG

·    Hệ thống thoát nước.

·    Đường nội bộ.

·    Sân giữa.

+ Bê tông lót nền sân.

 

70%

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.        Công việc sẽ triển khai:

-           Thi công khối nhà chính:

+ Trát tường tầng trệt khối A 10%

+ Trát tường tầng lầu khối A 50%

+ Xây tường lầu khối B 2%

+ Lắp kèo mái khối B 20%

+ Lợp mái ngói 50%

+ Trát tường tầng lầu khối B 20%

+ Ván khuôn, cốt thép sê nô mái khối C   50%

+ Xây tường trệt khối C 10%

+ Đổ bê tông lanh tô cửa khối C 10%

+ Trát tường tầng trệt khối C 50%

 

b.       Kết luận:

-           Tiến độ thi công đạt yêu cầu.

 

7.       Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành Công ty điện lực Lâm Đồng:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.16

12/2015

11/11/2015

c.        Công việc đang thi công:

-           Đang hoàn thiện để bàn giao dự kiến ngày 20/12/2015

d.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 1. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

09/2015

Đạt

Không Đạt

Đạt

85%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối nhà chính, đạt 100%.

-           Sân đường nội bộ, đạt 90%.

-           Gia công, lắp dựng khung sắt bảo vệ cửa sổ, đạt 80% (phát sinh theo yêu cầu chủ đầu tư)

b.       Công việc sẽ triển khai:

-           Gia công lắp dựng khung sắt bảo vệ cửa sổ.

-           Sân đường nội bộ.

-           Dự kiến ngày 05/12//2015 hoàn thành công trình phần xây dựng

c.        Kết luận:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ.

 

 1. Xây dựng trường Tiểu học Phạm Văn Hai – xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

54,51

14/5/201 6

Đã học

07/2015

Đạt

Không Đạt

Đạt

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A:

+   Xây tường tầng trệt, lầu 1, lầu 2, đạt 90%.

+   Trát tường trong các tầng, đạt 80%.

-           Khối B:

+   Bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

-           Khối C:

+   Hoàn thiện sơn nước, đạt 95%.

+   Lát gạch lầu 1, lầu 2, đạt 100%

+   Lát gạch tầng trệt, đạt 80%.

-           Khối D:

+   Hoàn thiện sơn nước, đạt 80%.

+   Lát gạch lầu 1, lầu 2, đạt 100%

+   Lát gạch tầng trệt, đạt 60%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối A:

+   Xây tường, trát tường các tầng.

+   Gia công, lắp dựng vì kèo, xà gồ, lợp mái.

-           Khối C:

+   Hoàn thiện sơn nước, lát + ốp các tầng.

-           Khối D:

+   Hoàn thiện sơn nước, lát + ốp các tầng.

-           Sân đường nội bộ:

+   San nền, đào mương thoát nước.

c.        Kết luận:

-           Không đạt về an toàn lao động.

 

 1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,00

-           Chủ đầu tư chưa phát lệnh khởi công do vướng giải phóng mặt bằng.

 


 1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh : ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

520 ngày

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A:

+   Đổ bê tông dầm sàn lầu 2, đạt 100% (ngày 21/11/2015)

-           Khối B:

+   Đổ bê tông cột tầng trệt, đạt 80%.

-           Khối C:

+ Đổ bê tông móng, đạt 50%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối A:

+   Gia công lắp dựng cốt thép cột lầu 2.

-           Khối B:

+   Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng trệt

-           Khối C:

+   Đổ bê tông móng.

-           Khối hành chánh:

+   Dự kiến ngày 01/12/2015 ép cọc.

c.        Kết luận:

-           Không đạt về an toàn lao động.

 

 1. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều (Nhà máy số 2) – khu phố 1, Phường Phước Long, Tỉnh Bình Phước : (G iai đoạn 1 và Giai đoạn 2)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

GĐ1

11,48

08/2015

L1: 02/5/2015

Đạt

Đạt

Không đạt

GĐ2

16,23

8 tháng

 

 

 

 

 

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·        Phần kho 2:          - Bả matis (100%)

·        Phần kho 2 tầng:   - Bả matis trong và ngoài nhà (80%)

     - Sơn lót (80%)

·                                                        Sân đường        :     - Lắp đặt hệ thống điện (100%)

     - Rải đá 0x4 (100%)

·                                                        Hàng rào          :     - Trát tường (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·                                                        Phần kho 2:                  - Đổ bê tông nền

·                                                        Phần kho 2 tầng:          - Đổ bê tông nền

- Lắp đặt thang máy

·                                                        Phần ngoài:                  - Khoan giếng

 

c.        Kết luận:


 1. Xây dựng Trạm y tế phường Phú Mỹ - Quận 7 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,60

08/2015

13/08/2015

90%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Trát trong và ngoài nhà (100%)

-           Bả matis trong và ngoài (100%)

-           Sơn lót (100%)

-           Nâng nền sân (20%)

-           Hệ thống điện, nước (80%). Còn chờ lắp thiết bị

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Triển khai công tác ốp, lát .

 

 1. Kho chứa Urea bao 10.000 Tấn tại Nhà máy đạm Cà Mau : ( Liên danh với Công ty Đại Dũng )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,22

………….

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)         

- Xây gạch tường bao trục C từ 1-21 và trục A 13 đến trục 21

- Xây gạch tường bao trục 1

- Gia công thép cột văn phòng trục 1-13

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

Dự kiến:     - Thi công cốp pha, thép sàn khu văn phòng, đổ bê tông sàn văn phòng, đổ bê tông cột và giằng tường bao, xây tường bao .

 1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

·          63 cọc D800/63 cọc

·          13 cọc D600/13 cọc

Tổng số cọc thi công: 76 cọc /76 cọc

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

·          Siêu âm cọc (dự kiến 30/11/2015)

 

 1. Nhà điều hành trung tâm – Trường ĐH Tôn Đức Thắng (CN Bảo Lộc) :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

28.5

250 ngày

11/11/2015

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-           Coffa, cốt thép sàn mái

-           Xây tường tầng trệt : 40%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Dự kiến 10/12/2015 đổ bêtông sàn mái

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

 1. Thi công cải tạo lầu 10 ký túc xá G - Trường ĐH Tôn Đức Thắng (CN Tân Phong) :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2.6

120 ngày

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xon g

-           Xây tô hoàn thành 100%

-           Bả matic 90%

-           Ốp gạch WC 50%

-           Lát gạch nền (đang thực hiện)

-           Thi công hệ thống cấp thoát nước 95%

-           Thi công hệ thống điện 90%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-           Chống thấm WC

-           Ốp, lát gạch WC

-           Lát gạch nền

-           Thi công trần thạch cao

-           Sơn nước hoàn thiện

-           Lắp đặt thiết bị hoàn thiện

-           Lợp mái tôn sân thượng.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

 

 1. Thi công cải tạo, nâng cấp trụ sở công ty CNTT Điện lực Tp. HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4.94

180 ngày

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đang triển khai xây tường   (lầu 1)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Hoàn thành cải tạo lầu 1 (14/12)

-           Cải tạo tầng trệt (khối lượng còn 40%)  

 1. Nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc – Lâm Đồng :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

19.42

300 ngày

11/11/2015

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong

-          Đang dựng lán trại

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Chuẩn bị đúc cọc đại trà và thi công hàng rào (dự kiến 05/12/2015)

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-           Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công và nếu số lượng công nhân > 20 người thì nên kết hợp với Ban ATLĐ sắp xếp thời gian học ATLĐ.

-           Đề nghị các Đội thi công bị chậm tiến độ nên có biện pháp đẩy nhanh tiến độ để sớm kịp bàn giao công trình đúng thời hạn.

 

                                                                                   Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2015

                        LẬP BÁO CÁO                                                TP. KỸ THUẬT

                         VÕ MINH SANG                                              PHẠM PHÚ TRÍ

Số lượt truy cập : 577

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>