cm2

Tình hình thi công tháng 07 năm 2015

04/08/2015
Tình hình thi công tháng 07 năm 2015  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 07/2015

 

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

             1. Trường Tiểu Học Võ Văn Thặng, Hóc Môn, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

30/ 0 4/2015

30/06/2015

L1:11/4/2014

L2:04/12/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Không

99, 8 %

 

a.        P hần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Khối D:   Thi công sàn sân khấu & sơn nước vách ngăn Cemboard .

-           Thi công hoàn thiện khối B, C, D ( dặm vá sơn nước …)

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

b.       Kết luận:

Công trình chậm tiến độ 6 tháng, do tập trung nhân lực hoàn thiện khối phòng học A để bàn giao sớm cho bên A, rồi mới tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.

             2. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

TT

Thông tin chung

Ngày học

ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã

thực hiện


G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015Đạt

Đạt

Đạt

7 5 %


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

ü   Đổ bê tông các loại:                                                        70   %

ü   Gia công lắp dựng cốt thép các loại:                             87   %

ü   Gia công lắp dựng ván khuôn các loại:                         58   %

ü   Đào và đắp đất:                                                             78   %

ü   Vận chuyển đất:                                                             87   %

ü   Đắp cát móng đường ống & vỉa hè:                              62   %

ü   Lắp đặt gối cống D300:                                                  99   %

ü   Lắp đặt gối cống D600:                                                  66   %

ü   Lắp đặt gối cống D800:                                                 78   %

ü   Lắp đặt gối cống D1000:                                               78   %

ü   Lắp đặt gối cống D1200:                                               86   %

ü   Lắp đặt gối cống D1500:                                               89   %

ü   Lắp đặt cống D300:                                                       89   %

ü   Lắp đặt cống D600 :                                                        77   %

ü   Lắp đặt cống D800:                                                       88   %

ü   Lắp đặt cống D1000:                                                     87   %

ü   Lắp đặt cống D1200:                                                     96   %

ü   Lắp đặt cống D1500:                                                     93   %

ü   Lắp đặt cống hộp 2500x2500:                                        80   %

ü   Cấp phối đá dăm mặt đường:                                        87   %

ü   Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa:     88   %

ü   Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá:                              88   %

ü   Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu,

lượng nhựa 1kg/m2 :                                                       89   %

ü   Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung,

chiều dày đã lèn ép 5cm :                                                89   %

ü   Lát gạch Terrazzo :                                                          59   %

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

ü   Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống (phần chưa giải tỏa xong)

ü   Thi công phần vỉa hè

c.        Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

3.       Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015


L1: 24 / 3 /201 5

Đạt

Đạt

Đạt

50 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 34% đã thực hiện)

-           Tô tường, trần đạt 99% ( phần đã giải tỏa)

-           Thi công xong móng, sàn trệt, sàn lầu 1 ( khối triển khai phần tiếp theo)

-           Sơn nước đạt 88% ( phần đã giải tỏa)

-           Lắp dựng khung cửa đạt 99% ( phần đã giải tỏa)

-           Lợp mái ngói đạt 100% ( phần đã giải tỏa)

-           Lát gạch nền đạt 95% ( phần đã giải tỏa)

-           Đang ốp, lát gạch phòng WC ( phần đã giải tỏa)

-           Lắp đặt thiết bị điện đạt 90% ( phần đã giải tỏa)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công xong và chuẩn bị bàn giao ( phần đã giải tỏa)

-           Thi công xong phần bê tông, xây và tô tường; trần   (khối triển khai phần tiếp theo)

c.        Kết luận:

Đạt yêu cầu

           4. Xây dựng Nhà Thiếu Nhi Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM .

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

85,14

01/12/2015


Dự kiến

06/08/2015

Đạt

Đạt

Đạt

20 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 15% đã thực hiện)

-             Thi công xong sàn 3 (phần khán đài nhà thi đấu).

-              Thi công sàn khán giả ( bậc cấp) đạt 60%   (phần khán đài nhà thi đấu).

-              Thi công hàng rào đạt 60% ( phần móng tường chắn, tường trên xây gạch) còn vướng một hộ dân chưa giải tỏa.

-              San lấp cát thêm 1.000m3 (phần khối học tập & bể bơi).

-              Ép xong cọc và thử tĩnh (02 tim) (phần khối học tập & bể bơi)

-             Đổ xong bê tông đáy và tường hồ nước ngầm

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-    San lấp cát; Ép cọc và thi công móng (phần khối học tập & bể bơi).

-    Tiếp tục thi công tường rào

-    Thi công bê tông đà + sàn; lắp dựng kèo thép; xây và tô tường (phần khán đài nhà thi đấu).

-    Đổ bê tông nắp và hoàn thiện hồ nước ngầm.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

-           Chưa triển khai học an toàn lao động do chưa có mặt bằng.

     5. Nền móng và hệ thống thoát nước; Nhà bao che máy sấy Vĩ Giang; Xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,679

18/8/2015Đạt

Đạt

Đạt

100 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 59% đã thực hiện)

-          Thi công xong

b.       Kết luận:

-           Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

-           Quyết toán công trình

6.       Nhà văn hoá lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng  – Tp. Đà Lạt: (GÓI 1)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,723/5/2014

Đạt

Đạt

Không

100 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü    Đã hoàn thành 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu – bàn giao công trình.

c.        Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

ü   Công trình chậm tiến độ do chờ Chủ đầu tư phê duyệt vật liệu, thiết bị hoàn thiện

7.       Nhà văn hoá lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng   – Tp. Đà Lạt: (GÓI 3)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,512/5/2015

Đạt

Đạt

Đạt

86%

 Đội không gởi báo cáo công trường dù nhắc nhở nhiều lần


8.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.61
Hiện nay, Chủ đầu tư còn đang đền bù giải tỏa, nên chưa bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công.

 

9.       Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex – Khối nhà FW1:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,025
Đạt

Đạt

Đạt

100%

-           Công trình đã hoàn thành

-           Đây là báo cáo cuối cùng cho chông trình này

 

10.   Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách hạng 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015Đạt

Đạt

Đạt


Đội không gởi báo cáo công trường dù nhắc nhở nhiều lần

11.   Xây dựng mới trường mầm non LONG SƠN – Quận 9:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

32,05

10/2015


15/07/2015

Đạt

Đạt

Đạt


 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

STT

Nội dung công việc

Đáng giá % khối lượng

Luỹ kế

tuần trước

Tuần này

Kế hoạch

tuần 14

I.

HÀNG RÀO: (296,22m, 84 móng)

 

 

 

1

Móng:

+ Đào móng, đóng cừ tràm.

+ Lấp cát phủ đầu cừ, bê tông lót móng.

+ Bê tông móng.

 

100%

100%

100%

 

 

 

2

Cổ cột:

+ Bê tông cổ cột.

 

100%

 

 

 

3

Đà kiềng:

+ Bê tông lót đà kiềng.

+ Bê tông đà kiềng.

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

4

Cột:

+ Bê tông cột.

 

100%

 

 

 

 

5

Xây tường

100%

 

 

6

Bê tông giằng tường

100%

 

 

7

Lắp chông sắt

100%

 

 

8

Trát tường

80%

10%

10%

9

Bê tông cột, dầm cổng chính

50%

 

 

10

Lắp đặt song sắt tường rào loại 1

 

 

50%

11

Lắp đặt cửa sắt cổng phụ

 

 

100%

II.

ĐÚC VÀ ÉP CỌC 25x25cm_19,3m (300tim)

 

 

 

 

+ Đúc cọc

+ Ép cọc

79%

55%

21%

17%

 

28%

III.

1

NHÀ BẢO VỆ

Móng:

+ Đào móng, đóng cừ tràm.

+ Lấp cát phủ đầu cừ, bê tông lót móng.

+ Bê tông móng.

 

 

 

100%

100%

100%

 

2

Cổ cột:

+ Bê tông cổ cột.

 

 

100%

 

3

Đà kiềng:

+ Bê tông lót đà kiềng.

+ Bê tông đà kiềng.

 

 

 

100%

100%

 

 

 

4

Cột:

+ Bê tông cột.

 

 

 

100%

 

 

5

Xây tường, đổ ô văng cửa

 

100%

 

6

Đổ bê tông sê nô.

 

100%

 

7

Trát tường

 

 

100%

8

Lắp đặt cửa đi, cửa sổ

 

 

100%

9

Lắp đặt hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm tường, hộp gen.

 

 

100%

IV.

1

KHỐI NHÀ CHÍNH

·    Móng khối A:

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc.

+ Bê tông móng.

·    Cổ cột

·    Đà kiềng

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông đà kiềng.

·    Sàn trệt

+ Ván khuôn cốt thép.

+ Bê tông sàn trệt.

·    Hệ thống ống dẫn điện, cấp thoát nước âm nền.

 

 

75%

75%

 

 

 

 

 

 

25%

25%

100%

100%

 

85%

 

 

 

 

 

 

 

15%

100%

 

85%

 

100%

2

Móng khối B:

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc

+ Bê tông móng.

·    Cổ cột

·    Đà kiềng

+ Ván khuôn, cốt thép.

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

100%

100%

 

25%

3

Móng khối C:

+ Đào móng.

+ Bê tông lót móng, đập đầu cọc

 

 

 

 

 

40%

40%

 

 


b.       Công việc sẽ triển khai:

-           Thi công tiếp cổng, tường rào, nhà bảo vệ.

-           Ép cọc đài trà 28%.

-           Thi công móng khối nhà chính:

+ Ván khuôn, cốt thép sàn khối A (85%)

+ Cổ cột khối B (100%)

+ Ván khuôn, cốt thép đà kiềng khối B (25%)

+ Đào đất móng, đập đầu cọc, bê tông lót móng khối C (40%)

+ Ván khuôn, cốt thép đà kiềng khối B (50%)

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu.

12.   Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành Công ty điện lực Lâm Đồng:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.16

12/2015-           Ngày khởi công: 19/06/2015

a.        Công việc đang thi công: (Theo báo cáo công trường đến ngày 20-07)

-           Đào đất hố móng:                                                                 Đạt 70%

-           Đệm cát lót móng và bêtông lót móng:                                 Đạt 70%

-           GCLD ván khuôn – cốt thép móng:                                      Đạt 50%

b.       Công việc sẽ triển khai: (Theo báo cáo công trường đến ngày 20-07)

-           Đổ bêtông/ lấp đất hố móng

-           Tiếp tục công tác đào đất móng

 1. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

Đã hoàn thành phần liên danh


14/12/2013

Đạt

Đạt

Không

100%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Đã h oàn thành phần việc phân chia theo thỏa thuận liên danh

-           Phần việc còn lại do Công ty CP Xâp lắp Thăng Long tiếp tục thi công đã hoàn thành cuối tháng 07.

-           Đã nghiệm thụ bàn giao đưa vào sử dụng

b.       Kết luận :

-      Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng 3 tháng. Do chờ Chủ đầu tư quyết định cốt cao độ san lấp.

 

 1. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,14

06/3/2015

20/6/2015


Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã hoàn thành phần việc phân chia theo thỏa thuận liên danh

-           Phần việc còn lại do Công ty TNHH Xây Dựng Ngọc Đáng-Út Thuận tiếp tục thi công.

b.       Kết luận :

-           Đạt yêu cầu

 

 1. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,20

13/4/2015Đạt

Đạt

Đạt

100%

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chư a tiến hành làm thủ tục bàn giao công trình.

 

 1. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,77

30/12/2014Đạt

Đạt

Không Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Quét vôi tường hàng rào, đạt 95% (do vướng nhà quản lý).

-           Thi công sân, đường nội bộ, đạt 95% (do vướng nhà quản lý).

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công nhà quản lý.

c.        Kết luận:

-           Công trình chậm tiến độ do Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng.

-           Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý để tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

 

 1. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015Đạt

Không Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

+ Khu A:

-           Trát tường ngoài, đạt 50%.

-           Trát tường trong, đạt 60%.

-           Ốp tường lầu 1, lầu 2, đạt 90%.

-           Sơn nước bên ngoài, đạt 25%.

+ Khu B:

-           Bả matit bên trong, đạt 90%.

-           Bả matit + sơn bên ngoài, đạt 95%.

-           Ốp gạch tường các lầu, đạt 95%.

b.       Công việc sẽ triển khai:

-           Xây tường, trát tường khu A.

-           Ốp tường khu A.

-           Sơn nước hoàn thiện khu A.

-           Ốp lát hoàn thiện các tầng B.

c.        Kết luận:

-           Đề nghị Đội thi công lắp cầu dao chống giật các vị trí máy cầm tay, máy cắt sắt, máy trộn...

-           Đề nghị Đội thi công trang bị mũ bảo hộ và đeo dây an toàn cho công nhân khi làm việc trên cao.

 

 1. Xây dựng trường Tiểu học Phạm Văn Hai – xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

54,51

14/5/201 6


Đã học

17/07/2015

Đạt

Không Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           Khối A:

+   Bê tông móng, đạt 90%.

-           Khối B:

+   Xây, trát tường tầng trệt, đạt 90%.

-           Khối C:

+   Bê tông dầm sàn sê nô, đạt 100%.

-           Khối D:

+   Bê tông cột lầu 1, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-           Khối A:

+   Dự kiến ngày 04/8/2015 đổ bê tông dầm sàn trệt.

-           Khối B:

+   Hoàn thiện trát tường, lợp mái.

-           Khối C:

+   Xây tường tầng trệt.

-           Khối D:

+   Gia công lắp dựng coppha + sắt thép dầm sàn lầu 2.

c.        Kết luận:

-           Đề nghị Đội thi công lắp cầu dao chống giật các vị trí máy cầm tay, máy cắt sắt, máy trộn...

-           Đề nghị Đội thi công trang bị mũ bảo hộ cho công nhân trên công trường.

 

 1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,00

310 ngày-           Chủ đầu tư chưa phát lệnh khởi công do vướng giải phóng mặt bằng.

 

 1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh : ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

520 ngàya.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

-           T hử tĩnh cọc (khối lớp học)

-           Bê tông cọc 270 đoạn cọc mũi, đoạn nối 38 đoạn.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Đang chờ kết quả thử tĩnh.

-           Tiếp tục đổ bê tông cọc..

c.        Kết luận:

Đạt yêu cầu

 

 1. Hệ thống Cấp nước tập trung xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

28,15

14/10/2015Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Sơn nước thành đài nước và bầu đài, đạt 100%.

-           Xây, trát tường rào, đạt 100%.

-           Thi công lắp đặt tuyến ống, đạt 100%.

-           Nhà quản lý và nhà trạm bơm, đạt 100%.

-           Lắp đạt máy móc phần công nghệ, đạt 100%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Thi công hệ thống sân, đường nội bộ.

-           Hoàn thiện tường rào.

c.        Kết luận:

Đạt yêu cầu.

 

 1. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều (Nhà máy số 2) – khu phố 1, Phường Phước Long, Tỉnh Bình Phước : (G iai đoạn 1 và Giai đoạn 2)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

GĐ1

11,48

08/2015


L1: 02/5/2015

Đạt

Đạt

Không đạt

80%

GĐ2

16,23

8 tháng

 

 

 

 

 

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Phần kho 2 tầng:   + Xây vách ngăn tường tầng 1 (60%)

 + Xây tường bao tầng 2 (70%)

-           Phần kho 2:           + Gia công kèo, cột

-           Nhà bảo vệ:            + Bê tông (100%)

+ Xây tường (100%)

-           Bờ kè :                + Đổ bê tông nhịp 26 m (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Phần kho 2 tầng:   + Xây vách ngăn tường tầng 1

     + Xây tường bao tầng 2

-           Phần kho 2:           + Lắp dựng kèo, cột

-           Nhà bảo vệ:           + Công việc hoàn thiện

-           Phần điện lạnh, PCCC:

    + Đang chờ Chủ đầu tư duyệt rồi mới thi công

 

c.        Kết luận:

 


 1. Xây dựng Trạm y tế phường Phú Mỹ - Quận 7 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,60

08/2015


20%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

-           Đã ép xong cọc

-           Đổ bê tông móng (100%)

-           Đổ bê tông sàn 1   (100%)

-           Đổ bê tông sàn tầng 2 (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Dự kiến đổ b ê tông sàn tầng 3 (10/8)

 

 1. Kho chứa Urea bao 10.000 Tấn tại Nhà máy đạm Cà Mau : ( Liên danh với Công ty Đại Dũng )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,22

………….-           Dự kiến thi công phần xây dựng ngày 20/9.

-           Phần xây dựng chậm hơn so với dự kiến vì Chủ đầu tư giao nền để thi công vào ngày 10/9.

 1. Nhà nghỉ Cục quản trị T.78 – Tp. Nha Trang :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

132.30

18 tháng-           Ngày 03/08 triển khai k hoan , đổ bê tông cho 2 cọc thử

 

 1. Nhà điều hành trung tâm – Trường ĐH Tôn Đức Thắng (CN Bảo Lộc) :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

28.5

250 ngày-           Ngày 03/08   Khởi công công trình.

 

 1. Sửa chữa cải tạo tường rào Trường THCS Nguyễn Trãi :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.737

45 ngày-           Công trình đã nghiệm thu, bàn giao.


II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

ü   Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công và nếu số lượng công nhân > 20 người thì nên kết hợp với Ban ATLĐ sắp xếp thời gian học ATLĐ.

ü   Đề nghị các Đội thi công bị chậm tiến độ nên có biện pháp đẩy nhanh tiến độ để sớm kịp bàn giao công trình đúng thời hạn.

 

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 08 năm 2015                   
                   LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT             
                     VÕ MINH SANG                                                                         PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 551

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>