cm2

Tình hình thi công tháng 06 năm 2015

02/07/2015
Tình hình thi công tháng 06 năm 2015  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 06/2015

I.             Tóm tắt tình hình thi công các công trình :

1.       1. Trường Tiểu Học Võ Văn Thặng, Hóc Môn, TP.HCM:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

30/ 0 4/2015

30/06/2015

L1:11/4/2014

L2:04/12/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Không

99,5%

 

a.        P hần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Gắn cửa và cổng nhà bảo vệ .

ü   Thi công hoàn thiện khối B, C, D ( dặm vá sơn nước, lắp kính cửa…)

ü   Nghiệm thu bàn giao công trình

b.       Kết luận:

Công trình chậm tiến độ 6 tháng, do tập trung nhân lực hoàn thiện khối phòng học A để bàn giao sớm cho bên A, rồi mới tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.

 

2.       2. Trường THCS Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM.

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91.85

25/12/2014

30/ 0 4/2015

L1: 05/6/2014

L2: 20/8/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Không

100 %

 

a.        P hần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Đã b àn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 05/2015.

ü   Đang quyết toán công trình.

b.       Kết luận:

ü   Công trình chậm tiến độ 4 tháng.

ü   Đây là báo cáo cuối cùng về tình hình thi công của công trình này.

 

3.       3. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

TT

Thông tin chung

Ngày học

ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã

thực hiện


G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015Đạt

Đạt

Đạt

72%


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

ü   Đổ bê tông các loại:                                                        70   %

ü   Gia công lắp dựng cốt thép các loại:                             87   %

ü   Gia công lắp dựng ván khuôn các loại:                         58   %

ü   Đào và đắp đất:                                                             78   %

ü   Vận chuyển đất:                                                             87   %

ü   Đắp cát móng đường ống & vỉa hè:                              62   %

ü   Lắp đặt gối cống D300:                                                  99   %

ü   Lắp đặt gối cống D600:                                                  66   %

ü   Lắp đặt gối cống D800:                                                 78   %

ü   Lắp đặt gối cống D1000:                                               78   %

ü   Lắp đặt gối cống D1200:                                               86   %

ü   Lắp đặt gối cống D1500:                                               89   %

ü   Lắp đặt cống D300:                                                       89   %

ü   Lắp đặt cống D600 :                                                        77   %

ü   Lắp đặt cống D800:                                                       88   %

ü   Lắp đặt cống D1000:                                                     87   %

ü   Lắp đặt cống D1200:                                                     96   %

ü   Lắp đặt cống D1500:                                                     93   %

ü   Lắp đặt cống hộp 2500x2500:                                        80   %

ü   Cấp phối đá dăm mặt đường:                                        87   %

ü   Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa:     88   %

ü   Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá:                              88   %

ü   Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu,

lượng nhựa 1kg/m2 :                                                       89   %

ü   Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung,

chiều dày đã lèn ép 5cm :                                                89   %

ü   Lát gạch Terrazzo :                                                          59   %

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

ü   Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống (phần chưa giải tỏa xong)

ü   Thi công phần vỉa hè

c.        Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

 

4.       4. Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đỗ Văn Dậy, Huyện Hóc Môn

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015


L1: 24 / 3 /2014

Đạt

Đạt

Đạt

34%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 34% đã thực hiện)

ü  Tô tường, trần đạt 98% ( phần đã giải tỏa)

ü  Ép xong cọc 63/63 tim   + 8 tim hồ nước ngầm và thi công móng (triển khai phần tiếp theo)

ü Sơn nước đạt 60%

ü Lắp dựng khung cửa đạt 40%

ü Lợp mái ngói

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Lắp dựng xong khung cửa sắt các phòng ( phần đã giải tỏa)

ü   Lợp xong mái ngói ( phần đã giải tỏa)

ü   Lát gạch nền các phòng

ü   Thi công móng + sàn trệt   (triển khai phần tiếp theo)

c.        Kết luận:

Đạt yêu cầu

5.       5. Xây dựng Nhà Thiếu Nhi Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM .

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

85,14

01/12/2015


Chưa

Đạt

Đạt

Đạt

15%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 15% đã thực hiện)

ü   Thi công móng đạt 80%   (phần khán đài nhà thi đấu).

ü    Thi công đà giằng và sàn trệt   đạt 60%   (phần khán đài nhà thi đấu).

ü    Thi công hàng rào ( phần móng tường chắn):

-           Đổ bê tông tường chắn đạt 100%

-           Xây và tô đạt 50%

ü    San lấp cát thêm 2.500m3 (phần khán đài nhà thi đấu).

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   San lấp cát (phần khán đài nhà thi đấu).

ü   Tiếp tục thi công tường rào

ü   Thi công bê tông sàn (phần khán đài nhà thi đấu).

ü   Ép cọc và thi công móng ( phần mới giải tỏa: chuồng heo)

c.        Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

ü   Chưa triển khai học an toàn lao động do mặt bằng đang thi công cọc và móng.

 

6.       6. Nền móng và hệ thống thoát nước; Nhà bao che máy sấy Vĩ Giang; Xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,679

18/8/2015Đạt

Đạt

Đạt

59%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai: (ước 59% đã thực hiện)

ü   Thi công xong móng, đà kiềng.

ü   Lắp xong ống thoát nước.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Đổ bê tông nền, vỉa hè.

c.        Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

7.       Nhà văn hoá lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng  – Tp. Đà Lạt: (GÓI 1)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,723/5/2014

Đạt

Đạt

Không

100 %

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü    Đã hoàn thành 100%

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Dặm vá, sơn nước từ ngày 01/07 đến ngày 10/07/2015

ü   Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu – bàn giao công trình.

c.        Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

ü   Công trình chậm tiến độ do chờ Chủ đầu tư phê duyệt vật liệu, thiết bị hoàn thiện


8.       Nhà văn hoá lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng  – Tp. Đà Lạt: (GÓI 3)

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,512/5/2015

Đạt

Đạt

Đạt

86%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Phần xây gạch:                                                                    100%

ü Phần tô, trát:                                                                         70%

ü Phần điện – nước: Phần ống ngầm và kéo rải dây điện      100%

ü Nhôm kính: Lắp khung nhôm                                               50%

ü Cửa gỗ:

-         Lắp dựng khung gỗ:                                100%

-         Cửa gỗ tập kết công trường:                    100%

b.       Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu

ü   Đội dự kiến 31/07/2015 cơ bản hoàn thành công trình.

9.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6.61
Hiện nay, Chủ đầu tư còn đang đền bù giải tỏa, nên chưa bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công.

 

10.   Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex – Khối nhà FW1:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,025
Đạt

Đạt

Đạt

100%

Công trình đã được nghiệm thu một số hạng mục, ngày 30/06/2015 nghiệm thu tiếp các hạng mục còn lại.

 

11.   Thi công xây lắp “Nhà phục vụ và nhà khách hạng 3” – Phan Thiết:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,78

15/12/2015Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Phần móng:                                                                           60%

b.       Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu


12.   Xây dựng mới trường mầm non LONG SƠN – Quận 9:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

32,05

10/2015


Dự kiến 7/7/2015

Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

ü Hàng rào: Phần xây                                                               72%

ü Nhà bảo vệ: Bêtông móng, cột                                           100%

ü Đúc cọc:                                                                                39%

ü Ép cọc:                                                   Ép được 10 tim/300 tim

b.       Kết luận:

ü   Đạt yêu cầu.

ü   Đội dự kiến học ATLĐ ngày 07/07/2015. Đề nghị Ban ATLĐ kết hợp với đội triển khai học ATLĐ.

13.   Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành Công ty điện lực Lâm Đồng:

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9.16

12/2015ü   Ngày khởi công: 19/06/2015

ü   Đã phá dỡ xong công trình cũ.

ü   Ngày 01/07/2015 triển khai thi công.

 

 1. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

Đã hoàn thành phần liên danh


14/12/2013

Đạt

Đạt

Không

100%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Đã h oàn thành phần việc phân chia theo thỏa thuận liên danh

-           Phần việc còn lại do Công ty CP Xâp lắp Thăng Long tiếp tục thi công.

b.       Kết luận :

-      Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng 3 tháng. Do chờ Chủ đầu tư quyết định cốt cao độ san lấp.

 

 1. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận)

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,14

06/3/2015

20/6/2015


Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

ü   Đã h oàn thành phần việc phân chia theo thỏa thuận liên danh

ü   Phần việc còn lại do Công ty TNHH Xây Dựng Ngọc Đáng-Út Thuận tiếp tục thi công.

b.       Kết luận :

ü   Đạt yêu cầu

 1. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,20

13/4/2015Đạt

Đạt

Đạt

100%

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chư a tiến hành làm thủ tục bàn giao công trình.

 

 1. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,77

30/12/2014Đạt

Đạt

Không Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

ü   Quét vôi tường hàng rào, đạt 95% (do vướng nhà quản lý).

ü   Thi công sân, đường nội bộ, đạt 95% (do vướng nhà quản lý).

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công nhà quản lý.

c.        Kết luận:

ü   Công trình chậm tiến độ do Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng.

ü   Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý để tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

 

 1. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015Đạt

Không Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

+ Khu A:

ü   Bê tông sàn mái, đạt 100%.

ü   Xây tường lầu 4, đạt 60%.

ü   Trát tường lầu 1 -> lầu 3, đạt 70%.

+ Khu B:

ü   Trát tường ngoài, đạt 100%.

ü   Bả matit bên trong, đạt 80%.

ü   Bả matit + sơn bên ngoài, đạt 90%.

ü   Ốp gạch tường các lầu, đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Tháo dỡ coppha sàn mái khu A.

ü   Xây tường, trát tường khu A.

ü   Bả matit, sơn nước, ốp gạch tường khu B

c.        Kết luận:

ü   Đề nghị Đội thi công lắp cầu dao chống giật các vị trí máy cầm tay, máy cắt sắt, máy trộn...

ü   Đề nghị Đội thi công trang bị mũ bảo hộ và đeo dây an toàn cho công nhân khi làm việc trên cao.

ü   Lưu ý tiến độ thi công, có nguy cơ trễ tiến độ.

 

 1. Xây dựng trường Tiểu học Phạm Văn Hai – xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

54,51

14/5/201 6


Dự kiến 07/2015

Đạt

Không Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

ü   Bê tông móng khối A, đạt 100%.

ü   Khối B:

+   Bê tông sàn sê nô, đạt 100%.

+   Xây, trát tường tầng trệt, đạt 70%.

+   Xây tường lầu 1, đạt 40%.

ü   Gia công, lắp dựng ván khuôn cột lầu 1, đạt 90%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

ü    Bê tông cột lầu 1 khối C.

ü    Gia công, lắp dựng cốt thép, coppha cột trệt khối C,D.

ü    Xây tường thu hồi mái khối B.

ü    T iến độ khối B phải hoàn thành tháng 9/2015

c.        Kết luận:

ü   Đề nghị Đội thi công lắp cầu dao chống giật các vị trí máy cầm tay, máy cắt sắt, máy trộn...

ü   Đề nghị Đội thi công trang bị mũ bảo hộ cho công nhân trên công trường.

ü   Dự kiến trong tháng 07/2015 học ATLĐ

 

 1. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,00

310 ngàyü   Chủ đầu tư chưa phát lệnh khởi công do vướng giải phóng mặt bằng.

 

 1. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh : ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

520 ngàya.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai :

ü   Ép 6 tim cọc thử tỉnh

ü   San lấp cát, đạt 20%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Đắp bờ bao để san lấp tiếp tục.

ü   Dự kiến ngày 30/6/2015 thử tĩnh cọc.

c.        Kết luận:

Đạt yêu cầu


 1. Hệ thống Cấp nước tập trung xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

28,15

14/10/2015Đạt

Đạt

Đạt


a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

ü   Thành đài nước và bầu đài, đạt 100%.

ü   Trát thành bể nước, đạt 100%.

ü   Xây tường nhà quản lý và nhà trạm bơm, đạt 100%.

ü   Xây tường rào, đạt 80%.

ü   Thi công lắp đặt tuyến ống 20,5/25,63 km, đạt 80%.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Thi công nắp đài nước.

ü   Trát tường nhà quản lý và nhà trạm bơm.

ü   Ốp gạch bể nước.

ü   Xây tường hàng rào.

ü   Thi công lắp đặt tuyến ống.

c.        Kết luận:

Đạt yêu cầu.

 

 1. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều (Nhà máy số 2 – giai đoạn 1) – khu phố 1, Phường Phước Long, Tỉnh Bình Phước :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,482

08/2015


L1: 02/5/2015

Đạt

Đạt

Không đạt

80%

a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

ü   Phần kho 2 tầng:   - Hoàn thành lắp dựng kèo thép (100%)

                            - GCLD thép sàn (10%)                                   

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

Dự kiến: - GCLD thép sàn ( ngày 4/7)

   - Đổ bê tông, xoa nền ( ngày 5/7)

c. Kết luận:

Công việc đổ bê tông kho 2 bị trễ so với dự kiến vì lý do thời tiết .

 1. Xây dựng Trạm y tế phường Phú Mỹ - Quận 7 :

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,60

08/2015a.        Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai (ước % đã thực hiện)

ü Đã ép 20/40 tim cọc

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

ü   Dự kiến h oàn thành ép cọc ( ngày 01/ 0 7)


 1. Kho chứa Urea bao 10.000 Tấn tại Nhà máy đạm Cà Mau : ( Liên danh với Công ty Đại Dũng )

 

TT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,22

………….ü   Dự kiến t hi công phần xây dựng ngày 20/ 9 .

ü   Phần xây dựng chậm hơn so với dự kiến vì Chủ đầu tư giao nền để thi công vào ngày 10/ 9 .

II. Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :             

ü   Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công và kết hợp với Ban ATLĐ sắp xếp thời gian học ATLĐ cho CBKT; công nhân tại công trường.

ü   Đề nghị các Đội thi công bị chậm tiến độ nên có biện pháp đẩy nhanh tiến độ để sớm kịp bàn giao công trình đúng thời hạn.

 

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 07 năm 2015                   
                   LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT             
                     VÕ MINH SANG                                                                         PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 583

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>