cm2

Tình hình thi công tháng 03 năm 2015

01/04/2015
Tình hình thi công tháng 03 năm 2015  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 03/2015

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

30/4/2015

L1:11/4/2014

L2:04/12/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Đạt

85%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*      Khối B & Khối C:

-          Hoàn thành công tác lát gạch nền

-          Ốp gạch khu vệ sinh đạt 40%

-          Công tác sơn nước đạt 60%

*      Hạ tầng:

-          Thi công sân, đường phần giai đoạn 2 đạt 60% (sân trường phía trong đạt 90%)

-          Đổ bê tông móng tường rào phần còn lại

b.       Công việc dự kiến thực hiện sắp tới:

-          Thi công hoàn thiện khối B, C, D

-          Thi công sân, đường

-          Hoàn thành hạng mục hàng rào  

c.       Kết luận, đánh giá:

-          Tiến độ chưa đạt yêu cầu

2.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

Đạt

Đạt

Không Đạt

99 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-       Thi công xong khối A, B, C(nhưng chưa bàn giao)

-        Thi công nhà xe: đã đổ bê tông móng + nền; tiếp tục triển khai phần kèo thép và mái

-         Hoàn thành khu ngoại vi, đường nội bộ

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-        Hoàn thành phần kèo thép và mái nhà xe

c.       Kết luận, đánh giá:

-          Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ (chậm tiến độ khoảng 04 tháng)

  3.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông các loại                                             : đạt 67 %

-          Gia công lắp dựng cốt thép các loại                 :   đạt 85 %

-          Gia công lắp dựng ván khuôn các loại                         : đạt 47%

-          Đào và đắp đất                                                     :   đạt 76%

-          Vận chuyển đất                                                   :   đang thực hiện phần phát sinh

-          Đắp cát móng đường ống                                               :   đạt 9%

-          Lắp đặt cống D300                                              :   đạt 96%

-          Lắp đặt cống D600                                              :   đạt 76%

-          Lắp đặt cống D800                                              :   đạt 87%

-          Lắp đặt cống D1000                                           :   đạt 83%

-          Lắp đặt cống D1200                                           :   đạt 91%

-          Lắp đặt cống D1500                                           :    đạt 93%

-          Lắp đặt cống hộp 2500x2500                           :    đạt 80%

-          Cấp phối đá dăm mặt đường                              :   đạt 86%

-          Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa): đạt 88%

-          Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá                  :     đạt 88%

-          Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 (lớp 1): đạt 90%

-          Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5cm (lớp 1): đạt 90%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống ( phần chưa giải tỏa xong)

-          Thi công phần vỉa hè

4.       T rường THCS Đỗ Văn Dậy: khởi công ngày 27/5/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

L1: 24/3/2015

Đạt

Đạt

Đạt

21%

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông cọc (triển khai phần tiếp theo)

-          Hoàn thành bê tông sàn lầu 3 khối nhà chính (phần đã giải tỏa)

-          Tô trần tầng trệt và lầu 1 (phần đã giải tỏa)

-          Xây tường tầng trệt đạt 100%, lầu 1 đạt 20% (phần đã giải tỏa)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hoàn thành bê tông khối nhà chính

-          Xây và tô tường lầu 1, lầu 2

-          Đổ xong bê tông cọc, ép cọc (triển khai phần tiếp theo)

 

5.       Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM .

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

85,14

01/12/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

5,5%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          San lấp cát khu vực khán đài

-          Thử tĩnh cọc

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục hoàn thiện công tác san lấp cát.

-          Triển khai thi công tường rào

-          Ép cọc đại trà, thi công móng

c.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xong phần lát gạch nền.

-          Các phần công việc khác như: sơn, lắp kính, và thiết bị vệ sinh đang chờ chủ đầu tư duyệt mẫu.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ do chờ chủ đầu tư duyệt mẫu vật liệu (đã kéo dài từ tháng 2 đến nay, do chủ đầu tư chờ thiết kế tổng thể của khối nhà chính). Đề nghị đội thi công nhanh chóng kết hợp giải quyết để công trình đạt đúng tiến độ.

7.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Chuẩn bị đổ bêtông dầm sàn lầu 2 (dự kiến trong tuần đầu tháng 4)

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

-          Công trình chưa triển khai học An toàn lao động, đề nghị ban ATLĐ theo dõi, kết hợp với BCH công trường triển khai học ATLĐ

  8.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,610

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công, còn đang triển khai đền bù giải tỏa

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Đội thi công liên hệ với Chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao mặt bằng để triển khai công trình

9.       Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex – Khối nhà FW1

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,025

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang thực hiện:

-          Đã triển khai lắp dựng vách nhôm kính đạt 75%

-          Trần thạch cao không triển khai được do vướng bên thi công ống thông gió.

-          Gạch nền chưa triển khai.

b.       Đề xuất, kiến nghị:

-          Hiện nay, trong biên bản bàn giao nội bộ số 022E/BB-HNB-CM2 mà PKT nhận được, Đội chịu trách nhiệm thi công là Đội số 02: Hoàng Vũ Nam Anh. Tuy nhiên, theo sổ lưu hành chánh thì Đội thi công là Đội 01 : Nguyễn Kim Duy. Đề nghị phòng Hành chánh làm rõ để tiện việc quản lý công trình.

10. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

 

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành phần việc phân chia theo thỏa thuận liên danh

b.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Đội thi công vẫn vi phạm các nội quy về ATLĐ: cho công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

11. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

99%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lắp đặt đường ống Xã Châu Pha:

+   Hoàn thành công tác lắp đặt ống D90, D110

+   Ống D60 thi công 26,81/27,01 km (đạt 99%)

+   Ống D160 thi công 3,588/3,588 km  (đạt 100%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục công tác lắp đặt đường ống xã Châu Pha (dự kiến ngày 12/4/2015 hoàn thành)

-          Hoàn thiện trả lại mặt bằng các tuyến ống đã thi công

c.       Kết luận:

-          Chậm tiến độ bàn giao

12. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

99%

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác thi công khối nhà chính

-          Thi công sân đường nội bộ đạt 95%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục thi công sân đường.

-          Trồng cỏ bồn hoa.

-          Dự kiến ngày 30/4/2015 nghiệm thu bàn giao công trình.

c.       Đề xuất, kiến nghị:

-          Đề nghị Đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay

13. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

KhôngĐạt

Không Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Quét vôi tường hàng rào: đạt 95%

-          Thi công sân, đường nội bộ: đạt 95%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý tiếp tục triển khai các công tác tiếp theo

c.       Kết luận:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý để tiếp tục thi công đạt tiến độ

14. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh  ( khởi công ngày 16/10/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-          Khu A:

+         Xây tường lầu 1 đạt 20%.

+         Triển khai GCLD cốt thép ván khuôn sàn tầng 4

-          Khu B:

+         Xây tường lầu 3 đạt 40%.

+         GCLD cốt thép ván khuôn sàn mái + sê nô

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục xây tường lầu 3 khu B và lầu 1 khu A.

-          Dự kiến ngày 01/4/2015 đổ bê tông sàn mái khu B, sàn tầng 4 khu A.

c.       Kết luận:

-          Đề nghị Đội thi công lắp cầu dao chống giật và đội mũ bảo hộ cho công nhân trên công trường.

-          Hệ thống điện phục vụ thi công phải được bao bọc an toàn.

15. Xây dựng trường Tiểu học Phạm Văn Hai – xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

54,51

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đang triển khai:

-          Ép cọc đạt: 85/434 tim

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục thi công ép cọc.

16. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,002

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đang triển khai và dự kiến thực hiện:

-          Chủ đầu tư chưa phát lệnh khởi công do vướng mặt bằng giải phóng mặt bằng.

b.        Đề xuất, kiến nghị:

-          Đề nghị Đội kết hợp với Chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết mặt bằng để triển khai thi công cho kịp hoàn thành theo tiến độ

17. Trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao – Huyện Bình Chánh Liên danh với Công ty CP Thăng Long

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

87,87

 

 

 

 

 

 

 

c.       Công việc đang triển khai và dự kiến thực hiện:

-          Chở Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công

d.        Đề xuất, kiến nghị:

-          Đề nghị Đội kết hợp với Chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết mặt bằng để triển khai thi công cho kịp hoàn thành theo tiến độ

18. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều (Nhà máy số 2 – giai đoạn 1) – khu phố 1, Phường Phước Long, Tỉnh Bình Phước :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,482

08/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

40%

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Phần kho lớn:   Xây tường   đạt 90%

-          Phần kho nhỏ: Công tác bê tông móng, đà kiềng   đạt 50%  

b.        Phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.:

-          Dự kiến từ ngày 01/4/2015, lắp dựng khung kèo phần kho lớn

I.                    Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :  

-        Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT: tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, chú ý hệ thống điện phục vụ thi công và sắp xếp thời gian học ATLĐ cho CBKT; công nhân tại công trường.

-        Đối với những công trình đã ký hợp đồng nhưng chưa triển khai thi công do vướng bàn giao mặt bằng, đề nghi Đội thi công nhanh chóng kết hợp với Chủ đầu tư để có thể triển khai trong thời gian sớm nhất

                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng 03 năm 2015

 

 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT             

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                                      PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 556

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>