cm2

Tình hình thi công tháng 02 năm 2015

02/03/2015
Tình hình thi công tháng 02 năm 2015  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 02/2015

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

28/02/2015

L1:11/4/2014

L2:04/12/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Đạt

81%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối B:

-           Hoàn thành công tác xây, tô tường và trần

-           Lát gạch nền trong phòng đạt 10%

-           Công tác bả matít đạt 70%

*       Khối C:

-           Hoàn thành công tác xây, tô tường và trần ; lát gạch nền trong phòng

-           Lát gạch nền trong phòng 10%

-           Bả matít đạt 70%

b.       Công việc dự kiến thực hiện sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện khối B, C ( tô trát, sơn nước, Ốp và lát gach …)

-           Thi công sân trường phía trong ( phần tiếp tục)

c.       Kết luận, đánh giá:

-          Tiến độ chưa đạt yêu cầu

2.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

98 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Thi công xong khối A (nhưng chưa bàn giao)

-         Lắp kính và bông sắt khối B, khối C

-         Dặm vá sơn nước, sơn dầu

-         Hoàn thành nhà bảo vệ, cổng chính và phụ

-         Trồng cỏ và cây xanh

-         Hoàn thành   khu ngoại vi, đường nội bộ

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-         Lắp dựng kính và bông sắt cửa khối B, C

-         Dặm vá sơn nước, sơn dầu

-         Trồng cỏ và cây xanh

-         Vệ sinh công trường

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ

3.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

65%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ bê tông các loại                                                : đạt 67 %

-           Gia công lắp dựng cốt thép các loại                      :   đạt 85 %

-           Gia công lắp dựng ván khuôn các loại                   : đạt 47%

-           Đào và đắp đất                                                       :   đạt 76%

-           Vận chuyển đất                                                      :   đang thực hiện phần phát sinh

-           Đắp cát móng đường ống                                      :   đạt 9%

-           Lắp đặt cống D300                                                :   đạt 96%

-           Lắp đặt cống D600                                                :   đạt 76%

-           Lắp đặt cống D800                                                :   đạt 87%

-           Lắp đặt cống D1000                                              :   đạt 83%

-           Lắp đặt cống D1200                                              :   đạt 91%

-           Lắp đặt cống D1500                                              :    đạt 93%

-           Lắp đặt cống hộp 2500x2500                                :    đạt 80%

-           Cấp phối đá dăm mặt đường                                 :   đạt 86%

-           Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa): đạt 88%

-           Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá                       :     đạt 88%

-           Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 (lớp 1): đạt 90%

-           Rải thảm mặt đường bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5cm (lớp 1): đạt 90%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống ( phần chưa giải tỏa xong)

-           Thi công phần vỉa hè

4.       T rường THCS Đỗ Văn Dậy: khởi công ngày 27/5/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

17%

 

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-           Thi công xong bê tông sàn lầu 2 khối nhà chính ( phần đã giải tỏa)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Thi công xong bê tông   khối nhà chính ( phần đã giải tỏa)

-           Xây và tô tường trệt, lầu 1, lầu 2

c.        Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

  5.       Xây dựng Nhà Thiếu Nhi Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM .

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

85,14

01/12/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

5%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-           San lấp cát.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục hoàn thiện công tác san lấp cát.

-           Triển khai thi công tường rào, đúc cọc thử

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xong phần lát gạch nền.

-           Các phần công việc khác như: màu sơn, màu kính, và thiết bị vệ sinh đang chờ chủ đầu tư duyệt mẫu.

b.       Kết luận, đề xuất:

-           Công trình chậm tiến độ do chờ chủ đầu tư duyệt mẫu vật liệu. Đề nghị đội thi công nhanh chóng giải quyết để công trình đạt đúng tiến độ.

7.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Hoàn thành bêtông dầm sàn lầu 1 xong 100%.

-           Đang triểu khai ván khuôn, cốt thép cột lầu 2

b.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

8.       Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Công trình hoàn thành 100%

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Không đạt yêu cầu do chậm tiến độ theo hợp đồng

9.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,610

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đang chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Đội thi công liên hệ với Chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao mặt bằng để triển khai công trình

10.   Trường tiểu học Thiện Nghiệp 1 – Gói thầu số 3

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,749

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang thực hiện:

-           Đã hoàn thành công trình kể cả phần phát sinh, đang chờ nghiệm thu, bàn giao

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

11. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

 

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác láng nền sàn các tầng

-          Lát, ốp gạch các tầng đạt 95%

-           Sơn nước hoàn thiện khối nhà, đạt 50%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hoàn thành lát, ốp gạch nền sàn các tầng .

-          Tiếp tục sơn nước hoàn thiện khối nhà.

c.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Đội thi công vẫn vi phạm các nội quy về ATLĐ: cho công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

12. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Hoàn thành công trình

b.       Công việc đang triển khai:

-           Đang tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán công trình

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ thi công công trình theo hợp đồng

13. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Lắp đặt đường ống Xã Châu Pha:

+   Hoàn thành công tác lắp đặt ống D90, D110

+   Ống D60 thi công 26,51/27,01 km (đạt 98%)

+   Ống D160 thi công 3,580/3,588 km  (đạt 99%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ giải tỏa xong, sẽ tiếp tục hoàn tất công tác lắp đặt đường ống xã Châu Pha

-          Hoàn thiện trả lại mặt bằng các tuyến ống đã thi công

c.       Đề xuất:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với địa phương giải quyết việc vướng nhà dân tại Châu Pha để tiếp tục thi công đúng tiến độ

14. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác thi công khối nhà chính

-           Thi công sân đường nội bộ đạt 70%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công sân đường.

-           Dự kiến ngày 15/03/2015 nghiệm thu bàn giao công trình.

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị Đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

  15. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

KhôngĐạt

Không Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Quét vôi tường hàng rào: đạt 95%

-           Thi công sân, đường nội bộ: đạt 95%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý tiếp tục triển khai các công tác tiếp theo

c.       Kết luận:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà quản lý để tiếp tục thi công đạt tiến độ

16. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh khởi công ngày 16/10/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Xây tường trệt, lầu 1 khu B, đạt 10%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Gia công, lắp dựng cốt thép cột lầu 1 khối A.

-           Xây tường trệt, lầu 1 khu B.

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

17. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (Hạng mục: Hồ xử lý nước thải)

khởi công ngày 20/11/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,308

20/01/2015

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Đ ã bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đang tiến hành làm hồ sơ quyết toán công trình.

c.       Kết luận:

-           K hông đạt tiến độ yêu cầu theo hợp đồng.

  18. Xây dựng trường Tiểu học Phạm Văn Hai – xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM (chưa có lệnh khởi công)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

54,51

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Ép cọc thử

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Thử tĩnh cọc.

19. Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức – xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM (chưa có lệnh khởi công)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,002

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đang triển khai và dự kiến thực hiện:

-           Chủ đầu tư chưa phát lệnh khởi công do vướng mặt bằng giải phóng mặt bằng.

b.         Đề xuất, kiến nghị:

-           Đề nghị Đội kết hợp với Chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết mặt bằng để triển khai thi công cho kịp hoàn thành theo tiến độ

20.   Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều (Nhà máy số 2 – giai đoạn 1) – khu phố 1, Phường Phước Long, Tỉnh Bình Phước :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,482

08/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-          Hàon thành xây, trát tường rào

-          Bê tông móng, đạt 20%.

b.        Phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại. :

-           Tiếp tục thi công phần móng

21. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2015

 

19/9/2014

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        Đã hoàn thành phần xây dựng

-        Đang chờ đơn vị thụ hưởng nghiệm thu.

b.       Kết luận, đề xuất:

-        Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

 

I.                    Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :  

-        Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các công trình đã bắt đầu triển khai tiếp tục thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật đề ra.

-        Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT : tiếp tục trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, sắp xếp thời gian học ATLĐ cho CBKT và công nhân tại công trường.

                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày  02 tháng 03 năm 2015

                   LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT             

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                                      PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 713

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 8 năm 2023 (05/09/2023)
Tình hình thi công tháng 7 năm 2023 (30/07/2023)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2023 (03/07/2023)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)
Xem thêm >>