cm2

Tình hình thi công tháng 12 năm 2014

30/12/2014
Tình hình thi công tháng 12 năm 2014  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 12/2014

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

28/02/2015

L1:11/4/2014

L2:04/12/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Đạt

74%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối B:

-           Hoàn thành bê tông phần thô

-           Công tác xây tường, tô trần + tường: đạt 3%

*       Khối C:

-           Hoàn thành bê tông phần thô

-           Xây tường + tô trần:   đạt 90%; tô tường: đạt 30%

-           Lắp dựng khung cửa tầng trệt: đạt 95%

-           Đang triển khai thi công hệ thống thoát nước trong nhà

b.       Công việc dự kiến thực hiện sắp tới:

-           Tiếp tục thi công hoàn thiện khối B, C (tô trát, lắp dựng khung cửa …)

-           Thi công sân trường phía trong ( phần dang dở)

c.       Kết luận, đánh giá:

-          Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ

1.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

85 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Hoàn thành công tác tô tường trong và ngoài các khối A, B, C

-           Hoàn thành công tác lợp ngói, tole

-           Lắp dựng khung cửa đi và cửa sổ:  đạt 90%

-           Sơn nước các khối A, B, C:  đạt 97%

-           Ốp, lát gạch các khối A, B: đạt 98% (riêng khối C chưa triển khai)

-           Lắp thiết bị điện: đạt 90%

-           Đang tiến hành đổ bê tông cổng chính và thi công cống thoát nước khu ngọai vi

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-         Lắp dựng xong khung cửa các khối A, B, C

-         Thi công hoàn thiện các khối A, B, C (lát, ốp gạch, sơn nước, sơn dầu, đóng trần …)

-         Thi công cống thoát nước khu ngọai vi, đường nội bộ

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ

2.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

56%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ bê tông các loại                                                : đạt 66 %

-           Gia công lắp dựng cốt thép các loại                      :   đạt 85 %

-           Gia công lắp dựng ván khuôn các loại                   : đạt 47%

-           Đào và đắp đất                                                       :   đạt 76%

-           Vận chuyển đất                                                      :   đang thực hiện phần phát sinh

-           Đắp cát móng đường ống                                      :   đạt 9%

-           Lắp đặt cống D300                                                :   đạt 86%

-           Lắp đặt cống D600                                                :   đạt 76%

-           Lắp đặt cống D800                                                :   đạt 87%

-           Lắp đặt cống D1000                                              :   đạt 83%

-           Lắp đặt cống D1200                                              :   đạt 91%

-           Lắp đặt cống D1500                                              :    đạt 93%

-           Lắp đặt cống hộp 2500x2500                                :    đạt 80%

-           Cấp phối đá dăm mặt đường                                 :   đạt 86%

-           Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa): đạt 88%

-           Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá                       :     đạt 88%

b.          Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

-           Thi công mở rộng đường

c.          Lưu ý:

-          Phần khối lượng thực hiện trong báo cáo tháng này căn cứ theo bảng khối lượng thanh toán đợt 6 do Đội gởi ngày 25/12/2014. Còn phần khối lượng các tháng trước là do Đội thi công ước tính nên có sự chênh lệch nhỏ về phần khối lượng thực hiện thực tế ở một số công tác.

3.       T rường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

12%

 

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-           Hoàn thành công tác ép cọc tại khu vực được giải tỏa (đạt 216 tim)

-           Thi công bê tông móng khối nhà chính:  đạt 60% (phần đã giải toả)  

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Khối nhà chính ( phần đã giải tỏa):

+         Hoàn thành công tác bê tông móng, sàn trệt

+         Gia công lắp dựng ván khuôn + thép sàn lầu 1

c.        Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

4.       Thi công xây dựng hạng mục: Đường và hệ thống thoát nước mưa ( giai đoạn 1) – Phần nhựa mặt đường số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8; Thốt Nốt, Cần Thơ.

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,254

27/01/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-           Hoàn thành công tác rải thảm nhựa

-           Đang tiến hành lu nguội

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình.

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

5.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã hoàn thành các công tác: Xây tô, lát gạch tàu

-           Công tác sơn:  đạt 50%

-           Công tác lắp đặt thiết bị điện - nước: đạt 30%

-           Dự kiến ngày 31/01/2015 hoàn thành bàn giao công trình

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

  23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Hoàn thành công tác ép cọc

-           Công tác đào đất và đổ bêtông lót:  đạt 30%

b.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

7.       Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lát và ốp gạch: đạt 50%

-          Lắp đặt thiết bị điện: đạt 50%

-          Sơn nước: đạt 50%

-           Dự kiến ngày 15/01/2015 hoàn thành bàn giao công trình

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

8.       Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyên Hàm Thuận Bắc :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,610

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đang chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công

9.       Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex – Khối nhà FW1: Tháo dỡ đá granite và lát gạch nền ( HĐ số 222/2014/HĐXD ngày 19-09-2014 ) :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

6,461

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

90%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành được 90% khối lượng công việc

-          Đang triển khai lắp dựng lan can inox

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

10. Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex – Khối nhà FW1: Tháo dỡ đá granite và lát gạch nền. ( HĐ số 236/2014/HĐXD ngày 18-11-2014) :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,170

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng

11.   Sân tập bóng đá Trung tâm thành phố mới Bình Dương – Hàng rào lưới B40 bao quanh sân

(01 sân đơn):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,812

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

12.   Sân tập bóng đá Trung tâm thành phố mới Bình Dương – Hàng rào lưới B40 bao quanh sân

(01 sân đôi):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,195

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

13.   Trường tiểu học Thiện Nghiệp 1 – Gói thầu số 3

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,749

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang thực hiện:

-          Hoàn thành công tác bêtông cột, ôvăng, sênô; và lắp dựng xà gồ, lợp mái

-          Xây tô: đạt 80%

-          Bả matít và sơn nước: đạt 20%

-          Lắp thiết bị điện – nước: đạt 20%

b.       Công việc dự kiến:

-          Hoàn thành các công tác dang dở

-          Dự kiến ngày 10/01/2015 hoàn thành bàn giao công trình

14. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh ( Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long )

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

 

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác đóng trần thạch cao

-          Láng nền sàn các tầng, đạt 90%.

-           Lát gạch khối A, khối B:

+         Tầng trệt:  đạt 50%.

+         Lầu 1: đạt 50%

+         Lầu 2: đạt 70%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lát gạch nền sàn các tầng.

c.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Đội thi công vẫn vi phạm các nội quy về ATLĐ: cho công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

 

15. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Hoàn thành công trình

b.       Công việc đang triển khai:

-           Đang tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán công trình

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ thi công công trình theo hợp đồng

16. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Lắp đặt đường ống Xã Châu Pha:

+   Hoàn thành công tác lắp đặt ống D90, D110

+   Ống D60 thi công 26,51/27,01 km (đạt 98%)

+   Ống D160 thi công 3,580/3,588 km  (đạt 99%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ giải tỏa xong, sẽ tiếp tục hoàn tất công tác lắp đặt đường ống xã Châu Pha

-          Hoàn thiện trả lại mặt bằng các tuyến ống đã thi công

c.       Đề xuất:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với địa phương giải quyết việc vướng nhà dân tại Châu Pha để tiếp tục thi công đúng tiến độ

17. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác bê tông sàn sê nô mái; và xây trát tường trong tầng trệt

-           Đang thi công ốp tường tầng trệt : đạt 80%

-           Xây, trát tường tầng lầu bên trong nhà : đạt 80%

-           Trát tường ngoài : đạt 30%

-           Bả matis tầng trệt bên trong nhà: đạt 60%.

 

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục trát phần tường còn lại và lát gạch nền tầng trệt (dự kiến ngày 02/01/2015 xong)

-           Lợp mái ngói trục 12 ->17 (dự kiến 05/01/2015 hoàn thành).

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị Đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

18. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

KhôngĐạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Đã hoàn thành công tác bả matis, sơn nước đài nước và lắp đặt các thiết bị công nghệ

-           Quét vôi tường hàng rào, đạt 90%.

-           Thi công sân, đường nội bộ, đạt 90%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công sân, đường nội bộ.

-           Súc rửa đường ống phần công nghệ.

c.        Kết luận:

-           Đề nghị đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

19. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (hạng mục: phần khung kèo & mái 4 nhà xưởng) : khởi công ngày 09/9/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,716

26/11/2014

 

 

Đạt

Không

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Gia công xong phần khung kèo nhà xưởng 1C, 1D

-           Lắp dựng xong phần vì kèo + lợp mái nhà xưởng 1A, 1B, 1C

-           Lắp dựng phần vì kèo + lợp mái nhà xưởng 1D: đạt 60%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hoàn thành   lắp dựng vì kèo + lợp mái nhà xưởng 1D

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Đề nghị Đội đeo dây an toàn khi làm việc trên cao

20. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh khởi công ngày 16/10/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Hoàn thành công tác ép cọc

-           Gia công lắp dựng ván khuôn móng khu B:   đạt 90%.

-           Đào đất, bê tông lót móng khu A:   đạt 70%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục  khiển khai thi công đào đất, bê tông lót móng khu A

-           Dự kiến ngày 31/12/2014 đổ bê tông móng khu B.

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

21. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (Hạng mục: Hồ xử lý nước thải)

khởi công ngày 20/11/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,308

20/01/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Đổ xong bê tông đáy bể

-           Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn thành hồ:   đạt 60%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công cốt thép, ván khuôn thành hồ.

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

22. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,22

07/01/2015

 

21/8/2014

Đạt

Đạt

Đạt

95%

a.       Công việc đã hoàn thành:

-        Hoàn thành công tác xây, tô hàng rào

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Hoàn thiện hàng rào

-        Thực hiện phát sinh theo chủ đầu tư

-        Vệ sinh để bàn giao công trình

-        Nghiệm thu và bàn giao công trình (dự kiến 30/12/2014)

c.       Kết luận, đề xuất:

-        Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

23. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2015

 

19/9/2014

Đạt

Đạt

Đạt

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        GCLD tay vịn cầu thang   (90%)

-        GCLD cửa sổ, vách nhôm kính (80%)

-        Lắp đặt thiết bị điện, vệ sinh (20%)

-        Tô trong, ngoài nhà (95%)

-        Ốp, lát gạch trong nhà (90%)

-        Sơn nước (35%)

-        Lắp đặt trần thạch cao (55%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        Tiếp tục triển khai các công việc:

+         Lắp đặt tay vịn gỗ

+         Ốp, lát gạch

+         Lắp dựng vách, cửa nhôm kính

+         Sơn nước

+         Lắp đặt trần thạch cao

I.                    Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :  

-        Nhìn chung, các công trình đều đạt tiến độ và kỹ thuật chất lượng. Riêng một số công trình không đạt là do các lý do khách quan: chờ giấy phép, vướng giải tỏa, chờ duyệt vốn… Do đó, đề nghị các Đội thi công vướng phải các trường hợp này cố gắng kết hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng           

-        Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT : trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, sắp xếp thời gian học ATLĐ cho CBKT và công nhân tại công trường.


                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày  30 tháng 12 năm 2014

 

                  LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT             
              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                                      PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 618

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>