cm2

Tình hình thi công tháng 11 năm 2014

02/12/2014
Tình hình thi công tháng 11 năm 2014  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 11/2014

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/4/2014

Đạt

Không

Đạt

Không

Đạt

60%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối D:

-           Tầng trệt:  đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

-           Tầng lầu 1, 2: đang triển khai các công tác:

+         Lắp dựng kính,vách và sàn sân khấu hội trường, vách ngăn, trần thạch cao

+         Dặm vá...

*       Khối B:

-           Hoàn thành phần ép cọc

-           Thi công xong bê tông sàn trệt và lầu1;

-           Dự kiến ngày 28/11/2014 đổ bê tông sàn lầu 2

*       Khối C:

-           Tầng trệt:

+         Hoàn thành bê tông sàn

+         Xây tường + tô trần đạt 90%

+         Lắp dựng khung cửa đạt 80%

-           Thi công xong phần bê tông sàn lầu 1, lầu 2, mái + sê nô

b.       Công việc dự kiến thực hiện sắp tới:

-           Hoàn thành công tác bê tông khối B

-           Xây tường khối B, C

-           Triển khai công tác hoàn thiện ( tô trát, lắp dựng khung cửa …)

c.       Kết luận, đánh giá:

-          Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ

-          Công trường có yêu cầu học An toàn LĐ&VSMT lần 2 , nhưng Công ty chưa sắp xếp dược thời gian để dạy

  2.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85 

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

65 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Hoàn thành công tác tô tường trong và ngoài các khối A, B, C

-           Lợp xong mái ngói khối A và mái tole khối C; riêng mái ngói khối B lợp được 90%;

-           Lắp dựng khung cửa đi và cửa sổ đạt 90%

-           Sơn nước các khối A, B, C đạt 90%

-           Ốp, lát gạch các khối A, B đạt 95%;  

-           Lắp thiết bị điện 80%

-           Đang tiến hành thi công cổng chính, nhà bảo vệ

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-            Hoàn thành mái ngói khối B

-             Lắp dựng xong khung cửa các khối A, B, C

-             Thi công hoàn thiện các khối A, B, C (lát, ốp gạch, sơn nước, sơn dầu, đóng trần …)

-             Thi công cống thoát nước khu ngọai vi

c.       Kết luận, đánh giá:

-             Chưa đạt yêu cầu do chậm tiến độ

3.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

55%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-             Đổ bê tông các loại                                              : đạt 71%

-             Gia công lắp dựng cốt thép các loại                    :  đạt 87 %

-             Gia công lắp dựng ván khuôn các loại                 : đạt 60%

-           Đào và đắp đất                                                      :  đạt 86%

-           Vận chuyển đất                                                     :  đang thực hiện phần phát sinh

-           Đắp cát móng đường ống                                     :  đạt 15%

-           Lắp đặt cống D300                                               :  đạt 81%

-           Lắp đặt cống D600                                               :  đạt 67%

-           Lắp đặt cống D800                                               :  đạt 72%

-           Lắp đặt cống D1000                                             :  đạt 86%

-           Lắp đặt cống D1200                                             :  đạt 78%

-           Lắp đặt cống D1500                                             :   đạt 99, 5%

-           Lắp đặt cống hộp 2500x2500                               :   đạt 80%

-           Cấp phối đá dăm mặt đường                                :  đạt 81%

-           Tạo nhám mặt đường cũ (mặt đường bê tông nhựa): đạt 74%

-           Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá                      :    đạt 74%

b.          Công việc dự kiến thực hiện:

-             Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

-             Thi công mở rộng đường

c.          Kết luận, đề xuất:

-             Đạt yêu cầu

4.       Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

11%

 

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-             Ép cọc: tính đến ngày 27/11/2014, thực hiện được 133 tim

-             Đào đất, thi công móng (đổ bê tông lót, xây tường làm ván khuôn)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-             Tiếp tục công tác ép cọc và thi công móng khối nhà chính (phần đã giải toả)

c.        Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

5.       Thi công xây dựng hạng mục: Đường và hệ thống thoát nước mưa ( giai đoạn 1) – Phần nhựa mặt đường số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8; Thốt Nốt, Cần Thơ.

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,254

27/01/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

1%

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai :

-             Xong phần bù đá mặt đường

-             Đang tiến hành thảm nhựa ( bắt đầu từ 27/11/2014)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-             Hoàn thành công tác rải thảm nhựa

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-             Đã hoàn thành các công tác: Xây, chống thấm, lắp đặt ống cấp thoát nước

-             Công tác tô trát đạt 90%;  bả matít đạt 50%

-             Công tác luồn dây điện đạt 70%

-             Thi công trần thạch cao đạt 20%

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

  7.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-             Đúc xong cọc

-             Ngày 01/12, bắt đầu tiến hành ép cọc

8.       Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-            Bả matít: đạt 30%

-            Lắp đặt ống cấp thoát nước, dây điện: đạt 30%

b.       Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

9.       Sửa chữa, gia cố hành lang bảo vệ mương dẫn nước và đường ống thủy áp NM Thủy điện Lộc Phát – Bảo Lộc: (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,529

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng  

b.       Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

10. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành, và tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (ngày 30/11/2014)

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấy phép

  11. Cải tạo nâng cấp nhà xưởng (28,3 x 23,8)m – Cty CP Giày THIÊN LỘC:

(khởi công 28/7/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,875

25/10/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

99,5%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành các hạng mục chính

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiến hành dặm vá để bàn giao

12. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành công tác đổ bê tông lan can các tầng và lắp đặt khung xương để ốp Alu

-          Láng nền sàn các tầng, đạt 80%.

-          Đóng trần thạch cao, đạt 90%.

-          Lát gạch mẫu 1 phòng, 1 vệ sinh.

-          Lát gạch lầu 2 khối A và khối B, đạt 8% (850/11.878m2)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Láng nền sàn tầng hầm.

-          Tiếp tục lát gạch nền.

c.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Đội thi công vẫn vi phạm các nội quy về ATLĐ: cho công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

13. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

99,5%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Hoàn thành lắp đặt đường ống và di dời các đồng hồ nước

b.       Công việc đang triển khai:

-          Thử áp lực đường ống

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Không đạt yêu cầu về tiến độ thi công công trình theo hợp đồng

14. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Lắp đặt đường ống Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01 km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,78/3,78 km (đạt 100%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88 km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 3,580/3,588 km  (đạt 99%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ giải tỏa xong, sẽ tiếp tục hoàn tất công tác lắp đặt đường ống xã Châu Pha

-          Hoàn thiện trả lại mặt bằng các tuyến ống đã thi công

c.       Đề xuất:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với địa phương giải quyết việc vướng nhà dân tại Châu Pha để tiếp tục thi công đúng tiến độ

15. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Hoàn thành bê tông cột lầu 1

-           Đang thi công bê tông sàn sê nô mái (đạt 70%) và xây, trát tường tầng trệt bên trong nhà (đạt 90%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Gia công và lắp dựng cốt thép, ván khuôn sàn sê nô mái tiếp theo.

-           Xây tường tầng lầu

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

16. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

KhôngĐạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Đã hoàn thành công tác lắp đặt tuyến ống cấp nước thô (từ giếng khoan về trạm xử lý); nhà trạm bơm; và bả matis, sơn nước đài nước

-           Quét vôi tường hàng rào, đạt 80%.

-           Thi công sân, đường nội bộ, đạt 80%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công sân, đường nội bộ.

-           Lắp đặt các thiết bị phần công nghệ.

-           Chưa thi công nhà Quản lý (chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng).

c.        Kết luận:

-           Đề nghị đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

17. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (hạng mục: phần khung kèo & mái 4 nhà xưởng) : khởi công ngày 09/9/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,716

26/11/2014

 

 

Đạt

Không

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Gia công xong phần khung kèo nhà xưởng 1C, 1D

-           Lắp dựng xong phần vì kèo + lợp mái nhà xưởng 1A, 1B

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Khi chủ đầu tư thanh toán phần khối lượng đã thi công, Đội sẽ triển khai các công việc còn lại.

c.       Kết luận:

-           Đề nghị đội đeo dây an toàn khi làm việc trên cao

18. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh khởi công ngày 16/10/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Đang tiến hành ép cọc (đạt 15/161 tim)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công ép cọc.

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

19. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,22

07/01/2015

 

21/8/2014

Đạt

Đạt

Đạt

80%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Hoàn thiện khối nhà chính

-        Hoàn thành công tác xây, tô hàng rào

-        Lắp đặt thiết bị điện, nước (đạt 70%)

b.                     Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Hoàn thiện hàng rào

-        Lát gạch sân

-        Hoàn thành lắp đặt thiết bị điện, nước

-        Nghiệm thu và bàn giao công trình (dự kiến 30/12/2014)

c.       Kết luận, đề xuất:

-        Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

20. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2015

 

19/9/2014

Đạt

Đạt

Đạt

47%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Hoàn thành công tác xây tường trong

-        Tô trong, ngoài nhà (đạt 90%)

-        Ốp, lát gạch trong nhà (đạt 50%)

-        Sơn nước (đạt 35%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        Tiếp tục triển khai các công việc:

+         Tô, trát

+         Ốp, lát

+         Sơn nước

21. Công trình Nhà xe Bệnh viện 115 ( khởi công ngày 30/8/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,11

31/10/2014

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Công trình hoàn thành

-        Nghiệm thu và bàn giao công trình

b.       Kết luận:

-        Công trình không đạt yêu cầu về tiến độ và vi phạm các quy định về ATLĐ trong quá trình thi công  dù CBKT đã nhắc nhở nhiều lần( không lắp đặt cầu dao chống giật và trang bị bảo hộ lao động cho công nhân)

I.        Nhận xét, đề xuất, kiến nghị :       

-        Nhìn chung, các công trình đều đạt tiến độ và kỹ thuật chất lượng. Riêng một số công trình không đạt là do các lý do khách quan: chờ giấy phép, vướng giải tỏa…    

Đề nghị các Đội thi công chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo ATLĐ & VSMT : trang bị đồ bảo hộ, lắp đặt cầu dao chống giật, sắp xếp thời gian học ATLĐ cho CBKT và công nhân tại công trường

                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 12 năm 2014

                  LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                                      PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 621

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>