cm2

Tình hình thi công tháng 10 năm 2014

31/10/2014
Tình hình thi công tháng 10 năm 2014  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 10/2014

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/4/2014

Đạt

Không

Đạt

Đạt

60%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối D:

-           Tầng trệt: bàn giao đưa vào sử dụng

-           Tầng lầu 1, 2: chưa lắp l kính,vách và sàn sân khấu hội trường, vách ngăn, trần thạch cao, dặm vá...

*       Khối B, Khối C:

-           Ép cọc 176/187 tim

-           Khối B thi công móng đạt 2/3 ( còn 11 tim cọc chưa ép), trải thép sàn trệt đạt 50%

-           Khối C thi công xong sàn trệt, dự kiến ngày 31/10/2014 đổ bê tông sàn lầu 1

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công khối D

-           Ép cọc 11 tim và thi công móng xong khối B

-           Thi công bê tông sàn khối B,C

-           Thi công xây tường khối B, C

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

2.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

 

Đạt

Đạt

Đạt

58 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Tô tường trong và ngoài các khối A, B, C đạt 95%

-            Lắp xong xong kèo + xà gồ mái khối A,B,C

-            Lắp dựng khung cửa sổ 100%, lắp dựng khung cửa đi 40%

-            Sơn nước: khối A, C đạt 80%; Khối B đạt 30%

-            Ốp, lát gạch: khối A đạt 40%, khối B đạt 20%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

ü  Lợp mái ngói khối A, B; mái tole C

ü    Lắp dựng xong khung cửa các khối A, B, C

ü    Thi công hoàn thiện các khối A, B, C (lát, ốp gạch, sơn nước …)

ü    Thi công cống thoát nước khu ngọai vi

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

3.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

51%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ bê tông các loại                                                : 4.597,061/6.718,23 m3

-           Gia công lắp dựng cốt thép các loại                      :    102,684/119,37 tấn

-           Gia công lắp dựng ván khuôn các loại                   : 7.444,752/13.005,31 m2

-           Đào và đắp đất                                                       :   60.904,171/73.835,02 m3

-           Vận chuyển đất                                                      :   42.870,189/36.053,41 m3

-           Đắp cát móng đường ống                                      :        872,074/5.938,51 m3

-           Lắp đặt gối cống D300                                          :        844/1187 cái

-           Lắp đặt gối cống D600                                          :          40/82 cái

-           Lắp đặt gối cống D800                                          :        320/466 cái

-           Lắp đặt gối cống D1000                                        :        299/422 cái

-           Lắp đặt gối cống D1200                                        :        554/784 cái

-           Lắp đặt gối cống D1500                                        :       784/866 cái

-           Lắp đặt cống D300                                                :   1.914,31/2.373,41 md

-           Lắp đặt cống D600                                                :          80/120 md

-           Lắp đặt cống D800                                                :   567,50/784 md

-           Lắp đặt cống D1000                                              :   596,16/748 md

-           Lắp đặt cống D1200                                              :   830,50/1.059,00 md

-           Lắp đặt cống D1500                                              :    1.175,68/1.191,00 md

-           Lắp đặt cống hộp 2500x2500                                :    15,6/19.5 md

-           Cấp phối đá dăm mặt đường                                 :    6.088,104/12.659,21 m3

b.          Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

-           Thi công mở rộng đường

4.       Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

10%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc đang triển khai:

-           Đổ bê tông cọc 216/496 tim ( tổng số tim cọc cho toàn bộ công trình là 496 tim)

-           San lấp 4.742m3 cát ( phần tiếp theo)

-           Ép cọc 14 tim ( tính đến ngày 28/10/2014)

 

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-           Ép cọc và thi công móng khối nhà chính ( phần đã giải toả)

5.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Thi công bêtông sàn mái đạt 100%

-           Xây tầng trệt và lầu đạt 80%

-           Trát tầng trệt đạt 40%

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Đạt yêu cầu

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

  23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã bàn giao mặt bằng thi công

-           Đang triển khai đường tạm thi công để tiến hành ép cọc thử

7.       Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xây tường thu hồi nhà làm việc ( 100% )

-           GCLD xà gồ mái nhà làm việc (100%)

-           Xây tường gạch tầng trệt lắp dựng khuôn cửa nhà làm việc (100%)

-           Lợp ngói nhà công vụ (100%)

-           Hoàn thiện bể phốt nhà công vụ (100%)

-           Trát tường trong nhà công vụ (30%)

-           Lắp đặt ống bảo hộ dây dẫn điện âm tường (50%)

b.       Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

8.       Sửa chữa, gia cố hành lang bảo vệ mương dẫn nước và đường ống thủy áp NM Thủy điện Lộc Phát – Bảo Lộc: (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,529

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành khối lượng theo hợp đồng.  

-          Đã gởi quyết toán cho bên A

b.        Kết luận:

-          Đạt yêu cầu

9.       Phần XD và HT điện nước Nhà hàng – Café Babylon thuộc Khu đô thị IJC Bình Dương (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,165

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-           Đã hoàn thành bàn giao công trình trong tháng 10.

b.       Công việc đang triển khai:

-           Đang xét duyệt hồ sơ nghiệm thu và chất lượng

-           Hồ sơ quyết toán công trình đang thực hiện.

10. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành 100%

-          Bàn giao đưa vào sử dụng

-          Nghiệm thu PCCC từ 28/10 đến 01/11/2014

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấy phép (dự kiến 19/5/2014 hoàn thành)

11. Cải tạo nâng cấp nhà xưởng (28,3 x 23,8)m – Cty CP Giày THIÊN LỘC:

(khởi công 28/7/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,875

25/10/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xây tô (100%)

-          Bê tông nền tầng 1 (100%)

-          Lắp dựng kèo thép (100%)

-          Sơn nước (50%)

-          Trần và vách (60%)

-          Điện – nước (75%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Cuối tháng 11, bàn giao công trình

12. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Láng nền sàn các tầng đạt 70%.

-          Đổ bê tông lan can trang trí các tầng đạt 80%.

-          Đóng trần thạch cao đạt 80%.

-          Lát gạch mẫu 1 phòng, 1 vệ sinh.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Láng nền sàn các tầng.

-          Đổ bê tông lan can trang trí các tầng.

-          Đang tiến hành đi khung xương để ốp Alu mặt tiền.

c.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đề nghị Đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

13. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

99,5%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Hoàn thành lắp đặt đường ống (100%)

b.       Công việc đang triển khai:

-          Di dời các đồng hồ nước (dự kiến 04/11/2014 hoàn thành).

c.       Kết luận, đề xuất:

-           Không đạt yêu cầu.

14. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,78/3,78km (đạt 100%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 3,444/3,588km (đạt 96%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha (do vướng nhà dân)

c.       Đề xuất:

-          Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với địa phương giải quyết việc vướng nhà dân tại Châu Pha để tiếp tục thi công đúng tiến độ

15. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-          Bê tông cột tầng trệt đạt 100%.

-          Bê tông sàn lầu 1 đạt 100%.

-          Bê tông cột lầu 1 đạt 30%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công - lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột lầu 1 tiếp theo.

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

16. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

KhôngĐạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Quét vôi tường hàng rào đạt 50%.

-           Lắp đặt tuyến ống cấp nước thô (từ giếng khoan về trạm xử lý), đạt 100%.

-           Thi công nhà trạm bơm, đạt 80%.

-           Thi công sân, đường nội bộ đạt 30%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công nhà trạm bơm.

-           Bả matis, sơn nước đài nước.

-           Tiếp tục thi công sân, đường nội bộ.

-           Chưa thi công nhà Quản lý (chưa bàn giao mặt bằng).

c.        Kết luận:

-           Đề nghị đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

 

17. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (hạng mục: phần khung kèo & mái 4 nhà xưởng) : khởi công ngày 09/9/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,716

26/11/2014

 

 

Đạt

Không

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Gia công phần khung kèo nhà xưởng 1A, 1B, 1C đạt 100%.

-           Lắp dựng vì kèo + lợp mái nhà xưởng 1A đạt 100%

-           Lắp dựng vì kèo nhà xường 1B đạt 20%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục gia công phần khung kèo nhà xưởng 1D.

-           Tiếp tục lắp dựng khung kèo + lợp mái nhà xưởng 1B.

c.       Kết luận:

-           Đề nghị đội đeo dây an toàn khi làm việc trên cao

18. Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh khởi công ngày 16/10/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

37,5

16/7/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đang triển khai:

-           Ép cọc 03/161 tim cọc (phần thử tĩnh của Chủ đầu tư)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Chờ thử tĩnh để quyết định chiều dài cọc.

c.       Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

19. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 - Đợt 1:
06/03/2014

- Đợt 2: 04/06/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đang thực hiện:

-          Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu và bàn giao công trình

b.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.


20. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11:

( Khởi công ngày 02/01/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

02/9/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu và bàn giao công trình

b.       Kết luận – đề xuất:

-          Chậm tiến độ do chờ Chủ đầu tư duyệt mẫu gạch

21. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,22

07/01/2015

 

21/8/2014

Đạt

Đạt

Đạt

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Xây khối nhà chính (100%)

-        Tô vách song (100%)

-        Bả matis (100%)

-        Lắp đặt khung nhôm mặt tiền (100%)

-        Lắp đặt khung nhôm trong nhà (85%)

-        Hàng rào:

+         Móng hàng rào phía sau (100%)

+         GCLD cốt thép đà kiềng (80%)

-        Ốp lát (80%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Sơn trong nhà ( 02/11 bắt đầu triển khai)

-        Sơn mặt tiền đang chờ Chủ Đầu Tư quyết định màu sơn

c.       Kết luận, đề xuất:

-        Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

22. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2014

 

19/9/2014

Đạt

Đạt

Đạt

45%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông sàn mái (100%)

-        Xây tường trong nhà (80%)

-        GCLD kèo mái (75%)

-        Tô trệt, lầu 1 (50%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        Dự kiến lợp ngói (07/11)

-        Tiếp tục công việc tô trong.

  23. Công trình Nhà xe Bệnh viện 115 ( khởi công ngày 30/8/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,11

31/10/2014

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Lắp kèo nhà xe thứ 2 (80%)

-        Lắp đặt giằng cho nhà xe thứ 1 (50%)

b.       Đề xuất, kiến nghị:

-        Lắp đặt cầu dao chống giật và trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng 10 năm 2014

 

LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                                      PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 648

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>