cm2

Tình hình thi công tháng 09 năm 2014

30/09/2014
Tình hình thi công tháng 09 năm 2014  


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 9/2014

1.      Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/4/2014

Đạt

Không

Đạt

Đạt

55%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*      Khối D:

-         Tầng trệt: bàn giao đưa vào sử dụng

-         Tầng lầu 1, 2: chưa lắp dựng cửa, vách ngăn, trần thạch cao, dặm vá ...

*      Khối B, Khối C:

-         San lấp xong ( khối lượng cát 4.600 m3)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục thi công khối D

-         Ép 186 tim cọc và thi công móng khối B,C

c.      Kết luận, đánh giá:

-         Đạt yêu cầu

2.      Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85 

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

 

Đạt

Đạt

Đạt

54 %

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Xây xong tường khối A, B, C

-         Tô tường trong và ngoài các khối A, B, C đạt 70%

-         Gia công xong kèo khối A,C

-         Đi ống hệ thống điện, nước , PCCC khối A, B, C

-         Lắp dựng khung cửa sổ 78 bộ, chưa lắp dựng khung cửa đi ( lắp dựng cửa bị chậm so với tiến độ xây tô)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-          Trát tường khối A, B, C đạt 90%

-          Lắp kèo khối A, C; lợp mái khối A, B, C

-          Lắp dựng cửa

-          Lát, ốp gạch

-          Thi công cống thoát nước khu ngọai vi

 

c.      Kết luận, đánh giá:

-         Đạt yêu cầu

3.      Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

47%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Đổ bê tông các loại                                   : 4.446,929/6.718,23 m3

-         Gia công lắp dựng cốt thép các loại         : 101,849/119,37 tấn

-         Gia công lắp dựng ván khuôn các loại     : 7.118,607/13.005,31 m2

-         Đào và đắp đất                                          : 58.670,716/73.835,02 m3

-         Vận chuyển đất                                         : 41.593,860/36.053,41 m3 (cộng thêm phát sinh)

-         Đắp cát móng đường ống                         : 859,123/5.938,51 m3

-         Lắp đặt gối cống D300                             : 844/1187 cái

-         Lắp đặt gối cống D800                             : 320/466 cái

-         Lắp đặt gối cống D1000                           : 299/422 cái

-         Lắp đặt gối cống D1200                           : 554/784 cái

-         Lắp đặt gối cống D1500                           : 784/866 cái

-         Lắp đặt cống D300                                   : 1.914,31/2.373,41 md

-         Lắp đặt cống D800                                   : 567,50/784 md

-         Lắp đặt cống D1000                                 : 596,16/748 md

-         Lắp đặt cống D1200                                 : 830,50/1.059,00 md

-         Lắp đặt cống D1500                                 : 1.175,68/1.191,00 md

-         Lắp đặt cống hộp 2500x2500                   : 15,6/19.5 md

-         Cấp phối đá dăm mặt đường                    : 4.005,170/12.659,21 m3

b.         Công việc dự kiến thực hiện:

-         Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

-         Thi công mở rộng đường

4.      Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

8%

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc đang triển khai:

-         Hàng rào:

+       Hoàn thành xây, tô trát

+       Chưa sơn nước và chông sắt

-         Nhà bảo vệ:

+       Hoàn thành xây tô

-         Đổ bê tông cọc đạt 185/496 tim

b.      Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-         San lấp mặt bằng bằng cát khoảng 7.000m3

-         Ép cọc và thi công móng khối nhà chính (phần đã giải toả)

5.      Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Hoàn thành 100%

-         Bàn giao đưa vào sử dụng

b.      Kết luận, đề xuất:

-         Công trình chậm tiến độ do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấy phép (dự kiến 19/5/2014 hoàn thành)

6.      Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 1)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Triển khai ván khuôn, cốt thép sàn mái

-         Xây tầng trệt (đạt 25%)

b.      Kết luận, đề xuất:

-         Đạt yêu cầu

7.      Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng: ( Gói 4)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,5

 

 

 

 

 

 

 

*       Công việc dự kiến:

-         Khi Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, Đội sẽ tiến hành ép cọc thử

8.      Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Xây tô nhà công vụ ( 40% )

-         Ván khuôn, cốt thép giằng mái (50%)

-         Gia công nhà thép tiền chế khu phụ trợ (40%)

b.      Kết luận:

-         Đạt yêu cầu

 

9.      Sửa chữa, gia cố hành lang bảo vệ mương dẫn nước và đường ống thủy áp NM Thủy điện Lộc Phát – Bảo Lộc: (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,529

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Đã hoàn thành khối lượng theo hợp đồng.  

-         Đang thi công hạng mục phát sinh mương dẫn nước

b.      Kết luận:

-         Đạt yêu cầu

10. Phần XD và HT điện nước Nhà hàng – Café Babylon thuộc Khu đô thị IJC Bình Dương (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,165

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành khối lượng theo hợp đồng.

b.      Công việc đang triển khai:

-         Dự kiến ngày 4/10/2014 hoặc 05/10 /2014 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng

11. Cải tạo nâng cấp nhà xưởng (28,3 x 23,8)m – Cty CP Giày THIÊN LỘC:

(khởi công 28/7/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,875

25/10/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Xây tô hầm vệ sinh và đầm nền (100%)

-         Xây tường gạch ống (100%)

-         Lắp dựng kèo thép (60%)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục lắp dựng kèo thép

12. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Trát tường bên ngoài khối nhà đạt 95%.

-         Bả matit toàn bộ công trình đạt 80%.

-         Lát gạch tàu mái đạt 100%.

-         Láng nền sàn các tầng đạt 60%.

-         Đổ bê tông lan can trang trí các tầng đạt 40%.

-         Đóng trần thạch cao đạt 70%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-         Láng nền sàn các tầng.

-         Đổ bê tông lan can trang trí các tầng.

-         Dự kiến ngày 01/10/2014 lát gạch nền sàn các tầng.  

c.      Đề xuất - kiến nghị:

-         Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-         Đề nghị Đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

13. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99,5%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Hoàn thành lắp đặt đường ống

b.      Công việc đang triển khai:

-         Di dời các đồng hồ nước (dự kiến 15/10/2014 hoàn thành).

c.      Kết luận, đề xuất:

-         Đạt yêu cầu.

14. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,78/3,78km (đạt 100%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 3,238/3,588km (đạt 91%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha (do vướng nhà dân)

c.      Đề xuất:

-         Đề nghị Đội nhanh chóng kết hợp với địa phương giải quyết việc vướng nhà dân tại Châu Pha để tiếp tục thi công đúng tiến độ

 

 

 

 

15. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.      Công việc vừa xong và đang triển khai:

-         Bê tông cổ cột đạt 50%.

-         Bê tông cột đạt 50%.

-         Hoàn thành bê tông nền trệt

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Gia công và lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột.

-         Gia công và lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn lầu 1 (từ trục 13 đến trục 17).

c.      Đề xuất:

-         Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

16. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

30/12/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc vừa xong và đang triển khai:

-         Hoàn thành:

+   Bê tông bầu đài nước ( 27/9/2014)

+   Bê tông thành đài nước

+   Khoan giếng (04 giếng)

+   Lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch (phần công nghệ)

-         Đang triển khai:

+   Xây, trát hàng rào đạt 75%.

+   Lắp đặt tuyến ống cấp nước thô (từ giếng khoan về trạm xử lý), đạt 70%.

+   Thi công nhà trạm bơm, đạt 60%.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục thi công gia công – lắp dựng ván khuôn, cốt thép thành đài nước.

-         Đổ bê tông nắp bể nước (dự kiến ngày 05/9/2014)

-         Tiếp tục lắp đặt đường ống cấp nước sạch và khoan giếng.

c.       Kết luận:

-         Đạt yêu cầu

17. Cải tạo nhà kho Công ty TNHH OTRAN LOGISTICS – Hạng mục: Nâng nền kho nhà kho 1A & 2A : khởi công ngày 26/6/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,6

25/7/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

 

a.      Công việc đã xong:

-         Hoàn thành nâng nền nhà kho 1A

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Chủ đầu tư khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng nên Đội sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng , không tiếp tục thi công nhà kho 2A nữa.

18. Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (hạng mục: phần khung kèo & mái 4 nhà xưởng) : khởi công ngày 09/9/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,716

26/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

20%

a.      Công việc vừa xong và đang triển khai:

-         Hoàn thành gia công phần khung kèo nhà xưởng 1A, 1B

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục gia công phần khung kèo nhà xưởng 1C, 1D.

c.      Kết luận:

-         Đạt yêu cầu

19. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 - Đợt 1:
06/03/2014

- Đợt 2: 04/06/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đang thực hiện:

-         Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu và bàn giao công trình

b.      Kết luận – đề xuất:

-         Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

20. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11:

( Khởi công ngày 02/01/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

31/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

95%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu và bàn giao công trình

b.      Kết luận – đề xuất:

-         Công trình đạt yêu cầu

-         Chậm tiến độ do chờ Chủ đầu tư duyệt mẫu gạch

 

 

 

 

21. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

8,22

07/01/2015

 

 21/08/2014

Đạt

Đạt

Đạt

50%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-       Hoàn thành:

+        Xây khối nhà chính

+        Tô tường ngoài

-       Đang thực hiện:

+        Bả matis (25%)

+        Tô tường trong (80%)

b.      Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-       Bả mastic và tô tường trong

c.      Kết luận, đề xuất:

-       Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

22. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2014

 

 19/09/2014

Đạt

Đạt

Đạt

30%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-       Tô trần tầng trệt (90%)

-       Xây tường bao tầng trệt (90%)

-       GCLD sắt thép sàn áp mái (85%)

b.      Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-       Dự kiến bê tông sàn áp mái (30/09)

23. Công trình Nhà xe Bệnh viện 115 ( khởi công ngày 30/8/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,11

31/10/2014

 

 

Đạt

 

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-       Làm sắt móng, vỉ móng, cổ cột

b.      Đề xuất, kiến nghị:

-       Lắp đặt cầu dao chống giật và trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

                                                                

                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 9 năm 2014

LẬP BÁO CÁO                                                                          TP. KỸ THUẬT

 

 

 

            ĐÀO HUỲNH QUYÊN                        PHẠM PHÚ TRÍ                  
Số lượt truy cập : 710

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>