cm2

Tình hình thi công tháng 08 năm 2014

03/09/2014
Tình hình thi công tháng 08 năm 2014

                                         
BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 08/2014

1.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/4/2014

Đạt

Không

Đạt

Đạt

53%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối A:

-           Bàn giao đưa vào sử dụng

*       Khối D:

-           Bàn giao đưa vào sử dụng tầng trệt

-           Tầng lầu 1, 2( Chưa lắp dựng cửa, vách ngăn, trần thạch cao)

*       Khối B, Khối C:

-           Đập phá, tháo dỡ

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công khối D

-           San lấp, ép cọc khối B,C

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

2.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/6/2014-L1

20/8/2014-L2

Đạt

Đạt

Đạt

45 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-             Xây xong tường khối A, B, C

-             Tô tường trong và ngoài các khối A, B, C đạt 40%

-              Gia công kèo khối A,C

-              Đi ống hệ thống điện, nước khối A, B, C

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-             Trát tường khối A, B, C

-              Lắp kèo khối A, C; lợp mái khối A, B, C

-              Lắp dựng cửa

-              Lát gạch

-             Thi công cống thoát nước khu ngọai vi

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

3.       Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,34

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

44%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

ü      Đổ bê tông các loại                                     : 4.278,897 m3

ü      Gia công lắp dựng cốt thép các loại           : 98,866 tấn

ü      Gia công lắp dựng ván khuôn các loại       :   6.786,566 m2

ü      Đào và đắp đất                                            : 58.096,153 m3

ü      Vận chuyển đất                                           : 36.644,108 m3

ü      Đắp cát móng đường ống                           : 828,577 m3

ü      Lắp đặt gối cống D300                               : 834 cái

ü      Lắp đặt gối cống D800                               : 264 cái

ü      Lắp đặt gối cống D1000                             : 246 cái

ü      Lắp đặt gối cống D1200                             : 554 cái

ü      Lắp đặt gối cống D1500                             : 784 cái

ü      Lắp đặt cống D300                                     : 1.894,31 md

ü      Lắp đặt cống D800                                     : 567,50 md

ü      Lắp đặt cống D1000                                   : 595,16 md

ü      Lắp đặt cống D1200                                   : 830,50 md

ü      Lắp đặt cống D1500                                   : 1.175,68 md

ü      Lắp đặt cống hộp 2500x2500                     : 15,6 md

ü      Cấp phối đá dăm mặt đường                      : 3.577.620 m3

b.          Công việc dự kiến thực hiện:

ü      Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

ü      Thi công mở rộng đường

4.       Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

5%

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc đang triển khai:

-            Thi công hàng rào đạt 80% phần đã giải tỏa (xây, tô trát xong; chưa sơn nước và chông sắt)

-            Thi công nhà xe ( đổ bê tông đà kiềng)

-            Gia công, lắp dựng thép cọc

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-            Gia công, lắp dựng thép cọc

-            Đổ bê tông cọc và ép cọc đại trà

 

5.       Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành.

b.       Công việc đang triển khai:

-          Gia công phần mái che trục A.

-          Đổ bêtông 2 trụ đèn chiếu sáng tổng thể.

c.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ (dự kiến 19/5/2014 hoàn thành) do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấy phép.

6.       Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ván khuôn, cốt thép, bêtông cột san lầu xong 100%

-          Ván khuôn dầm sàn sân thượng đạt 30%

7.       Phần XD và HT điện nước Nhà hàng – Café Babylon thuộc Khu đô thị IJC Bình Dương (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,165

T9/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Tô tường trong và tường ngoài (90%)

-           San nền công trình (100%)

-           Lắp đặt thiết bị (90%)

-           Xây hố ga, hầm tự hoại (90%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Hoàn thành phần xây tô, làm nền.

-           Bả bột, sơn nước.

-           Láng nền, lát gạch nền, ốp gạch tường.

-           Lắp đặt thiết bị điện, nước…

 

8.       Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đắp đất nền móng công trình, lu lèn (95%)

-           Đổ bê tông đà kiềng nhà công vụ, khu phụ trợ (100%)

-           Đổ bê tông sàn mái nhà công vụ (100%)

-           Đầm đất nền, bê tông lót đá 4x6 khu phụ trợ (90%)

-           Thi công chống mối khu phụ trợ (70%)

-           Xây tường tầng trệt nhà làm việc (50%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Xây tường tầng trệt nhà làm việc

-          GCLD cốp pha, cốt thép sàn nhà làm việc

-          Đầm đất nền, bê tông lót đá 4x6 khu phụ trợ

9.       Sửa chữa, gia cố hành lang bảo vệ mương dẫn nước và đường ống thủy áp NM Thủy điện Lộc Phát – Bảo Lộc: (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,529

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ đá cấp phối tuyến 1 (100%)

-           Lu lèn đá cấp phối (100%)

-           Đổ bê tông nền đường tuyến 1: hoàn thành 500/853m (đạt 58,62%)

10. Cải tạo nâng cấp nhà xưởng (28,3 x 23,8)m – Cty CP Giày THIÊN LỘC:

(khởi công 28/7/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,875

25/10/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần bêtông móng, đà kiềng, cột (100%)

-          Xây tường gạch ống (70%)

-          Gia công kèo thép (50%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Dự kiến ngày 12/9/2014, lắp dựng kèo thép

 

11. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trát tường bên ngoài khối nhà đạt 90%.

-          Bả matit toàn bộ công trình đạt 80%.

-          Lát gạch tàu mái đạt 90%

-          Ép cọc nhà bảo vệ đạt 100%

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tháo dở ván khuôn dầm sàn đoạn trục E->H’ đến trục 2’ và từ đoạn trục N’->P đến trục 2’ (phần hành lang nối giữa các khối nhà)

-          Tiếp tục lát gạch tàu mái.

-          Đang trình mẫu gạch và màu sơn cho Chủ đầu tư.

-          Đóng khung xương trần thạch cao.

c.        Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đề nghị Đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

12. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99,5%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 4,808/4,808km, đạt 100%.

-          Xã An Nhứt và thị trấn Đất Đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ thử áp lực đường ống xã Tam Phước (vừa mới thi công xong)

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

d.       Kết luận, đề xuất:

-           Đạt yêu cầu.

 

13. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,78/3,78km (đạt 100%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 3,238/3,588km (đạt 91%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha (do vướng nhà dân)

14. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Ép cọc BTCT 300x300 đạt 100%.

-           Bêtông đài móng đạt 100%.

-           Bêtong cổ cột đạt 50%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Gia công - lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đà kiềng.

-           Tiếp tục thi công bêtong, cốt thép, ván khuôn cổ cột phần còn lại.

-           San lấp cát nâng nền các khối nhà.

c.       Đề xuất:

-           Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay .

15. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Bê tông thành đài nước đạt 70%.

-           Cốt thép, ván khuôn nắp bể nước 300m3 đạt 100%.

-           Xây, trát hàng rào đạt 75%.

-           Khoan giếng 03/4 giếng đạt 75%

-           Lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch (phần công nghệ)

+   Tuyến ống D60: 7,234/7,765km đạt 79%.

+   Tuyến ống D90: 2,422/2,422km đạt 100%.

+   Tuyến ống D110: 1,966/2,328km đạt 84%.

+   Tuyến ống D160: chưa thi công

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Tiếp tục thi công gia công – lắp dựng ván khuôn, cốt thép thành đài nước.

-           Dự kiến ngày 05/9/2014 đổ bêtong nắp bể nước.

-           Tiếp tục lắp đặt đường ống cấp nước sạch và khoan giếng.

c.        Kết luận:

-           Đạt yêu cầu

16. Cải tạo nhà kho Công ty TNHH OTRAN LOGISTICS – Hạng mục: Nâng nền kho nhà kho 1A & 2A : khởi công ngày 26/6/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,6

25/7/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

50%

a.       Công việc vừa xong và đang triển khai:

-           Hoàn thành nâng nền nhà kho 1A đạt 100%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Chờ chủ đầu tư giao mặt bằng kho 2A để thi công tiếp tục

17. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 - Đợt 1:
06/03/2014

- Đợt 2: 04/06/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

90%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          GCLD đá hoa cương cầu thang   (100%)

-          GCLD tayvịn cầu thang (100%)

-          Sơn nước phòng học, ban công, hành lang (100%)

-          Tô tường, ốp gạch vệ sinh (100%)

-          Bê tông sân đường (100%)

-          GCLD trần thạch cao (100%)

-          GCLD cửa sổ, đi nhôm kính (100%)

-          Lát gạch nền (90%)

-          Lắp đặt thiết bị điện, nước, PCCC (90%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Lát gạch sân đường

-          Sơn nước, hoàn thiện dặm vá

-          Nghiệm thu bàn giao công trình

c.        Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

18. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

31/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

80%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

a.1.     Trường THCS Lê Anh Xuân

*       Công việc đã thực hiện:

-     Hoàn thiện phòng học, phòng chức năng trệt, lầu 1,2

-     Hoàn thiện phòng WC trệt, lầu 1,2

-     Hoàn thiện hệ thống điện, nước

-     Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu bàn giao công trình

*        Công việc sắp tới:

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.2.     Trường Tiểu Học Phú Thọ

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-     Hoàn thiện phòng học trệt, sân trường, cổng trường

-     Bả matis, sơn nước trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện nền sân, cổng trường

-     Hoàn thiện phòng học, phòng giáo viên tầng trệt

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.3.     Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-     Hoàn thiện WC trệt, lửng, lầu 1,2

-     Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu bàn giao công trình

*        Công việc sắp tới:

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.4.     Trường Tiểu Đại Thành:

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Hoản thiện WC trệt, lầu 1,2

-           Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu bàn giao công trình

*       Công việc sắp tới:

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.5.     Trạm Y tế Phường 6

*       Công việc đã thực hiện:

-     Đục phá tháo dỡ thi công hoàn thiện tầng trệt

-     Sơn nước sơn dầu toàn công trình

-     Thi công hệ thống thiết bị điện nước

*        Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện tầng trệt

-     Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.6.      Trạm Y tế Phường 8

*       Công việc đã thực hiện:

-     Thi công hệ thống điện nước lầu 1,2

-     Bả matis, sơn nước, sơn dầu lầu 1,2

*        Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện, nghiệm thu sân thượng, Lầu 1,2

-     Đục phá tháo dỡ thi công hầm tự hoại, tầng trệt

-     Hoàn thiện tầng trệt

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước

a.7.      Trạm Y tế Phường 2

*       Công việc đã thực hiện:

-     Thi công hoàn thiện mái, sân thượng, lầu 2, trệt

-     Bả matis sơn nước toàn công trình

*        Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-     Lắp đặt cửa sắt, mái polycacbonat

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.8.      Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

*       Công việc đã thực hiện:

-     Thi công hoàn thiện mái, trệt

-     Hoàn thiện WC mái, lầu 1, 2, trệt

-     Đập phá tháo dỡ, thi công hoàn thiện cầu thang lầu 1 lên lầu 2

*        Công việc sắp tới:

-     Thi công hoàn thiện trệt lầu 1,2, sân thượng

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước, sơn nước, sơn dầu

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.9.     Trạm Y tế phường 16

*       Công việc đã thực hiện:

-     Thi công hoàn thiện sân thượng, lầu 1, lầu 2

-     Bả matis, sơn nước, sơn dầu toàn công trình

*       Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-     Lăp đặt mái polycacbonat

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.10.      Trạm y tế Phường 12

*       Công việc đã thực hiện:

-     Thi công hoàn thiện sân thượng, lầu 1, trệt

*       Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-     Lắp đặt cửa sắt, mái polycacbonat

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.11.     Trạm y tế Phường 1

*           Công việc đã thực hiện:

-           Thi công hoàn thiện lầu 1, trệt

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-           Lắp đặt cửa sắt

-           Hoàn thiện hệ thống điện nước

-          Nghiệm thu bàn giao công trình

a.12.   Trạm y tế Phường 4

*       Công việc đã thực hiện:

-           Bả matis, sơn nước toàn công trình

-           Lắp đặt thiết bị điện, nước.

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-           Gia công lắp đặt vách nhôm

-           Hoàn thiện hệ thống điện nước

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.13.   Trạm y tế Phường 9

*       Công việc đã thực hiện:

-     Thi công hoàn thiện sân thượng, lầu 1, lầu 2

-     Bả matis, sơn nước, sơn dầu toàn công trình

*       Công việc sắp tới:

-     Hoàn thiện ốp lát gạch sân thượng, trệt

-     Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-     Hoàn thiện hệ thống điện nước

-     Nghiệm thu bàn giao công trình

a.14.   Trạm y tế Phường 15

*          Công việc đã thực hiện:

-           Thi công hoàn thiện lầu 1, trệt

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện sơn nước, sơn dầu

-           Lắp đặt cửa sắt, mái polycacbonat

-           Hoàn thiện hệ thống điện nước

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

b.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

19. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

8,22

07/1/2015

 

 21/08/2014

Đạt

Đạt

Đạt

40%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông sàn mái (100%)

-        Bê tông ram dốc   (100%)

-        Xây tường tầng trệt (100%)

-        Tô tường tầng hầm, trệt (80%)

b.                     Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        Tô tường lầu 1, lầu 2

  20. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,51

13/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

15%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông vách hầm (100%)

-        Bê tông sàn lầu 1 (100%)

-        Bê tông ram dốc (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        GCLD ván khuôn, sắt thép sàn lầu 2

-         Dự kiến bê tông sàn lầu 2 (15/09)

21. Công trình Nhà xe Bệnh viện 115 ( khởi công ngày 30/8/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,11

31/10/2014

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Mới khởi công ngày 30/8/2014

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        Triển khai thi công theo đúng yêu cầu

 
                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2014                                 

                     LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 868

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 8 năm 2023 (05/09/2023)
Tình hình thi công tháng 7 năm 2023 (30/07/2023)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2023 (03/07/2023)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)
Xem thêm >>