cm2

Tình hình thi công tháng 05 năm 2014

02/06/2014
Tình hình thi công tháng 05 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 05/2014

1.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

40%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối A:

-          Tô trát tường, trần đạt 100%

-          Bả matít + sơn nước hoàn thiện trong phòng đạt 90%

-          Lắp dựng cửa sắt khối đạt 100% ( chưa có kính + bông sắt cửa sổ)

-          Lắp đặt thiết bị điện: đèn, quạt … đạt 90%

-          Công tác ốp, lát gạch nền phòng học đạt 60%

*        Khối D:

-          Xây tường đạt 95%

-          Tô trát tường, trần đạt 50%

-          Đang gia công kèo thép mái, xà gồ mái khối D đạt 95%

-          Bả matít khối đạt 30%

*         Phần hạ tầng:

-          Thi công bể tách mỡ, bể tự họai ( khu vực khối A, D) đạt 100%

-          Thi công móng, đà kiềng nhà xe đạt 100%

-          Thi công sân nền đường nội bộ, hệ thống thóat nước mưa + nước thải + hố ga … đạt 40%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Lắp dựng xong cửa khối D

-          Lắp dựng xong kèo thép + lợp mái khối D

-          Thi công xong tô trát tường, trần, cột

-          Ốp, lát gạch

-          Bả matít + sơn nước

-          Thi công hệ thống điện, nước, PCCC

-          Thi công hạ tầng và nhà bảo vệ cổng phụ

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

32 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ xong bê tông sàn lầu 3 khối A

-            Đổ xong bê tông sàn lầu 2 khối B

-            Đổ xong bê tông sàn lầu 1 khối C

-            Đổ xong bê tông cột lầu 2 khối B, cột lầu 1 khối C

-          Gia công lắp dựng ván khuôn + thép sàn lầu 3 khối B

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công xong bê tông khối A, B, C

-           Xây tường, trát: trần, đà, cột khối A, B, C

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

c.       Kết luận:

-          Chưa đạt yêu cầu (chậm tiến độ)

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong nền xung quanh nhà Văn phòng 800m2 ( bê tông cốt thép ).

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.

-           Quyết toán.

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

99%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: thi công xong đang mời nghiệm thu (dự kiến đầu tháng 6/2014 bàn giao).

-          Thi công Nhà vệ sinh ( phát sinh)

-          Phần móng trạm cân 80T giá trị quyết toán là: 214.931.016 đồng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công bảng hiệu.

-          Bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

c.       Ghi chú:

-           Tiến độ thi công không đạt ( do Chủ Đầu tư chọn Vật liệu hoàn thiện và điều chỉnh thiết kế, phát sinh)

9.       Phần công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

21/5/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-          Thi công xong dự kiến bàn giao công trình ngày 05/6/2014

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chưa đạt do chậm tiến độ

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Thi công xong dự kiến bàn giao công trình ngày 05/6/2014

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chậm tiến độ do chờ giấy phép thi công đường ống qua cầu

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

  12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

  16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

23%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông các loại:                                                       2.054,660 m3

-          Gia công lắp dựng cốt thép các loại:                            60,113 tấn

-          Gia công lắp dựng ván khuôn các loại:                       3.218,090 m2

-          Đào và đắp đất     :                                                                       24.932,910 m3

-          Vận chuyển đất   :                                                                        15.398,810 m3

-          Đắp cát móng đường ống:                                                           314,180 m3

-          Lắp đặt gối cống D300   :                                                           371 cái

-          Lắp đặt gối cống D800   :                                                            85 cái

-          Lắp đặt gối cống D1000:                                                            133 cái

-          Lắp đặt gối cống D1200:                                                            232 cái

-          Lắp đặt gối cống D1500:                                                           498 cái

-          Lắp đặt cống D300          :                                                           754,78 md

-          Lắp đặt cống D800          :                                                           265,50 md

-          Lắp đặt cống D1000       :                                                           263,00 md

-          Lắp đặt cống D1200       :                                                           356,00 md

-          Lắp đặt cống D1500       :                                                           778,64 md

-          Lắp đặt cống hộp 2500x2500   :                                                15,6 md

-          Cấp phối đá dăm mặt đường      :                                                625.05 m3

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

-          Thi công mở rộng đường

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/01/2014

 

 

 

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong; nghiệm thu, bàn giao

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng và quyết toán công trình

  18. Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Công trình mới trúng thầu, đã khởi công

-          Đang tiến hành thi công

19. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

Cuối T5/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

*       Khối phòng học:

Hạng mục công việc

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Khối TDTT

-           Lợp mái

100%

100%

100%

100%

100%

-           Trần thạch cao

100%

100%

100%

100%

100%

-           Xây tô hoàn thiện

98%

100%

100%

100%

100%

-           Bả matít trong và ngoài nhà

100%

100%

100%

100%

100%

-           Sơn nước trong nhà

100%

98%

100%

100%

100%

-           Sơn nước ngoài nhà

95%

95%

95%

95%

95%

-           Sơn lan can hành lang, cầu thang

100%

100%

100%

100%

 

-           Lát gạch nền trong, ngoài nhà trệt

100%

100%

100%

100%

 

-           Lát gạch nền trong, ngoài nhà lầu 1

100%

100%

100%

100%

 

-           Lát gạch nền trong, ngoài nhà lầu 2

 

100%

 

 

 

-           Lát đá granit length cửa

100%

100%

100%

100%

 

-           Lát đá granit cầu thang

100%

100%

100%

 

 

-           Lát đá granit tam cấp

100%

 

 

100%

 

-           Ốp đá granit sảnh đón

 

100%

 

 

 

-           Ốp gạch tường nhà vệ sinh

100%

100%

100%

100%

 

-           Gia công, lắp đặt lan cầu thang

100%

100%

100%

100%

 

-           Gia công, lắp đặt lan can hanh lang

100%

100%

100%

100%

 

-           Gia công bông sắt cửa sổ

100%

 

 

 

 

-           Gia công cửa đi, sổ khung nhôm kính

100%

100%

100%

100%

 

-           Đổ bê tông đan ghế ngồi

100%

100%

 

100%

 

-           Trát đá mài đan ghế ngồi

100%

100%

 

100%

 

*       Các hạng mục phụ trợ:

-          Hệ thống cấp thoát nước: Thi công lắp đặt đạt 95%. Đã lắp đặt 03 bể nước Inox và hệ thống đấu nối hoàn chỉnh.

-          Hệ thống điện: Lắp đặt hệ thống điện đạt 85%. Lắp đặt thiết bị điện Khối A, B, C, D đạt 95%

-          Đường nội bộ: Rải đá 4x6 và lu lèn nền đường 95%, Xây bó vỉa sân đường nội bộ 95%

-          Hệ thống sân giữa: Triển khai lát gạch ngày 29/5

-          Hệ thống cây xanh: Hoàn thành 85% (Chưa trồng cỏ)

-          Hệ thống nhà xe: Gia công, lắp đặt nhà xe 100%

-          Hệ thống tường rào: Thi công đạt 90% (Đang giải tỏa tiếp)

20. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

05/5/2014

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành toàn bộ công trình.  

-          Đang chờ lắp các thiết bị do bên A cấp nên chưa bàn giao được.

21. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà lồng chính: Các hạng mục đã xong chỉ còn: Lát gạch, sơn nước. Lợp mái đạt 90%.

-          Nhà lồng phụ: Chuẩn bị lợp mái.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ   (dự kiến 19 tháng 5) do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấp phép.

22. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã thi công xong phần liên danh xây dựng

23. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong phần xây dựng.

-          Còn phần xây dựng phát sinh thêm tô trát ngoài bể (Sở chưa duyệt).

24. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,69

 

04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã vận hành chạy thử và bàn giao.

25. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

 

 

 

 

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép cọc đạt 100% khối lượng.

-          Đã thi công được 13/36 móng (dù thời tiết không thuận lợi).

-          Hoàn thành xong móng kè chắn.

-          Tiếp tục đào đất, gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bêtông các móng còn lại.

26. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công cốt thép – bêtông nắp bể.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình bị trễ tiến độ do không đủ nhân lực thi công. Công ty Việt Nhật đã cử tổ thi công công trình đa khoa Đồng Tháp về hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ.

-           Dự   kiến cuối tháng 6 hoàn thành phần xây dựng

27.   Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã bàn giao.

-          Phần phát sinh hàng rào, sân đường chờ duyệt thiết kế.

  28. Căn tin Công Ty Sundia – KCN VIỆT HƯƠNG: khởi công ngày : 10 / 4 /2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,62

 

10/7/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Phần móng, đà kiềng, cột tầng trệt: Xong 100% khối lượng bêtông.

-           Rải đá 4x6 nền trệt: Đạt 100%.

-           Bêtông sàn lầu 1 xong 100%

-           Ván khuôn – cốt thép cột lầu 1 đạt 80%

-           Bêtông cột lầu 1 đạt 30%

-           Đang gia công vì kèo thép

29. Mở rộng khu bếp Becamex hotel ((HĐ 13 Ký ngày 21/03/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,202

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

-           Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

30. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

20/5/2014

 

Đạt

Không đạt

Không

đạt

94%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hoàn thành khối nhà chính, sân đường, tường rào và các hạng mục khác chỉ trừ phần cổng chính đang làm (do thay đổi thiết kế).

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Cổng chính đạt 100%.

-          Đang chờ lắp trạm điện chính.

-          Đang thi công bê tông sân trước cổng chính (dự kiến ngày 05/6/2014 hoàn thành)

c.       Ghi chú:

-           Không đạt yêu cầu tiến độ theo phục lục hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

31. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

77%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông sàn tầng mái đạt 100%.

-          Xây tường tầng 3 (bên trong khối nhà) đạt 80%.

-          Xây tường tầng mái đạt 95%.

-          Trát tường, trần, dầm, cột tầng 2 (bên trong khối nhà) đạt 100%.

-          Trát tường, trần, dầm, cột tầng 3 (bên trong khối nhà) đạt 70%.

-          Trát tường bên ngoài khối nhà đạt 40%.

-          Gia công kèo mái đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Xây tường tầng 3, tầng mái.

-          Trát tường bên trong tầng 3.

-          Trát tường ngoài khối nhà.

-          Bả matit tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3.

-          Tiếp tục lắp dựng cửa tầng 2, tầng 3

-          Lắp dựng kèo mái dự kiến ngày 08/6/2014 bắt đầu lắp dựng.

c.        Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

32. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

33. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 4,738/4,808km, đạt 98%. .

-          Xã An Nhứt và Thị trấn Đất Đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

34. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,48/3,78km (đạt 92%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 1,98/3,588km (đạt 56%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha

35. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều : (khởi công ngày 01/3/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,366

15/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Công trình chính theo hợp đồng đạt 100%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Cải tạo lại khu vệ sinh công nhân (phần phát sinh ngoài hợp đồng)

c.       Kết luận:

-           Tiến độ: không đạt (dự kiến ngày 10/05/2014 bàn giao công trình)

36. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

37. Trạm y tế  P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

06/5/2014

31/5/2014

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Đã hoàn thành

-          Chờ Chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công trình.

38. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 

Đạt

Không Đạt

Đạt

55%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xây tường lầu 3 (100%)

-          Xây hộp gen (100%)

-          Tô tường lầu 2 (100%)

-          Bê tông dầm mái (100%)

-          Lắp cống, san lấp mặt bằng (100%)

-          GCLD kèo mái (80%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          GCLD kèo mái

-          Lợp mái

-          Tô tường mặt tiền

-          Bả matis, sơn

-          Đóng trần thạch cao

-          GCLD hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, báo cháy.

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

-          Thiếu cầu dao chống giật tại các vị trí máy móc thi công (đã nhắc Đội thi công 3 lần)

39. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

31/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

40%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

a.1. Trường THCS Hậu Giang (31/05)

-               Nghiệm thu, bàn giao công trình

a.2. Trường THCS Chu Văn An ( Phần phát sinh)

-           Nghiệm thu, bàn giao công trình

a.3. Trường THCS Lê Anh Xuân (31/08)

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ vận chuyển xà bần lầu 1,2

-           Xây tô tường lầu 1,2

-           Cát san lấp nền sân

-           Thi công hệ thống điện tầng trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng, WC lầu 1,2

-           Thi công hoàn thiện nền sân trường

-           Thi công hệ thống điện tầng trệt, lầu 1

a.4. Trung Tâm Y Tế Dự   Phòng

*       Công việc đã thực hiện:

-           Hoàn thiện các phòng chức năng, nhà vệ sinh trệt, lầu 1, lầu 2

*       Công việc sắp tới:

-     Nghiệm thu hoàn thiện, bàn giao hoàn thành công trình

a.5. Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên

*       Công việc đã thực hiện:

-            Đập phá, tháo dỡ ,thi công hoàn thiện WC tầng trệt, lầu 1

-            BT nền, lát gạch Terrazzo nền sân

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu, đưa vào sử dụng khu WC tầng trệt lầu 1

-           Nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình

a.6. Trường Tiểu Học Thái Phiên

*       Công việc đã thực hiện:

-           Thi công, hoàn thiện nhà vệ sinh, các phòng học lầu 1

-           Đập phá thi công hoàn thiện nhà vệ sinh, các phòng học tầng trệt

-           Thi công hoàn thiện hầm tự hoại, hệ thống thoát nước

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng khu phòng học, vệ sinh lầu 1

-           Hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng khu phòng học, vệ sinh lầu 1

-           Hoàn thiện, nghiệm thu hoàn thành công trình

a.7. Trường Tiểu Học Nguyễn Minh Hoàng

-    Nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình

a.8. Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn

*       Công việc đã thực hiện:

-            Thi công, hoàn thiện khu WC tầng trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 21-22/F-G)

-           Nghiệm thu, bàn giao khu WC tầng trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 21-22/F-G)

-           Đập phá tháo dỡ, thi công WC tầng trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 1-3/F-G)

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng khu WC trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 1-3/F)

-           Tháo dỡ, thi công hoàn thiện mái tôn, phòng học, cổng trường

a.9. Trạm y tế Phường 13

*       Công việc đã thực hiện:

-           Xây tô tường trệt, lầu 1, lầu 2

-           Ốp lát gạch ,bả matis, CCLD cửa nhôm kính lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện phòng chức năng, WC tầng trệt, lầu 1, 2

-           Lợp mái tôn

-           Ốp đá granite, lan can tay vịn cầu thang

-           Nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình

a.10. Trường Tiểu Học Hòa Bình

*       Công việc đã thực hiện:

-            Hoàn thiện khu WC nam

-           Thi công, xây tô, hoàn thiện khu WC nữ

-           Lát gạch terrazzo nền sân

-           Thi công, hoàn thiện mái cổng trường

-           Thi công hệ thống điện lầu 2

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện đưa vào sử dụng WC nam, nữ tầng trệt

-           Hoàn thiện nền sân, cổng rào

-           Đập phá, tháo dỡ thi công WC lầu 1

-           Cạo vôi, bả matis, sơn nước mặt ngoài công trình

a.11. Trường Tiểu Học Đề Thám

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ, thi công, hoàn thiện khối WC3 trệt, lầu 1,2 3

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dung khu WC3 trệt, lầu 1,2,3

-           Đập phá, tháo dỡ, thi công hoàn thiện khu WC1 lầu 1,2 – WC 2 trệt, lầu 1,2,3

a.12. Trường Tiểu Học Phú Thọ

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ, thi công, hoàn thiện phòng học, sân trường, cổng hàng rào

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công, hoàn thiện nền sân, cổng trường

-           Đập phá, tháo dỡ, thi công hoàn thiện phòng học, phòng giáo viên tầng trệt

a.13. Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ, thi công WC lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Đập phá, tháo dỡ, thi công hoàn thiện WC lầu 1,2

b.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

40. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

8,22

07/1/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông vách hầm (100%)

-        Bê tông bể nước sinh hoạt (100%)

-        Bê tông cột, sàn tầng hầm (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        GCLD ván khuôn, cốt thép dầm, sàn trệt

-        Dự kiến 12/6 đổ bê tông sàn

41. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

24,1

 

 

 

 

 

 

 

-        Công trình mới trúng thầu, đang chờ khởi công

 
                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2014                                 

                     LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 721

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 8 năm 2023 (05/09/2023)
Tình hình thi công tháng 7 năm 2023 (30/07/2023)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2023 (03/07/2023)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2023 (31/05/2023)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2023 (29/03/2023)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2023 (28/02/2023)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2023 (31/01/2023)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2022 (29/12/2022)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)
Xem thêm >>