cm2

Tình hình thi công tháng 06 năm 2014

30/06/2014
Tình hình thi công tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 06/2014

 

1.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

11/04/2014

Đạt

Không

Đạt

Đạt

49%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*       Khối A:

-          Bả matít + sơn nước hoàn thiện trong phòng đạt 95%

-          Lắp dựng cửa sắt khối đạt 100%

-          Lắp đặt thiết bị điện: đèn, quạt … đạt 95%

-          Công tác ốp, lát gạch phòng học và nhà vệ sinh đạt 95%

-          Công tác lắp thiết bị vệ sinh đạt 80%

*        Khối D:

-          Xây tường đạt 100%

-          Tô trát tường, trần đạt 80%

-          Lắp dựng kèo thép mái, xà gồ mái khối đạt 100% ( chưa lợp mái do chờ chống thấm xong sê nô)

-          Bả matít khối đạt 50%

-          Lắp dựng cửa đạt 70%

*         Phần hạ tầng:

-          Thi công thi công xong bó vỉa đạt 100%

-          Trải đá mi

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Lắp dựng xong cửa khối D

-          Lợp mái khối D

-          Thi công xong tô trát tường, trần, cột khối D

-          Ốp, lát gạch khối D

-          Bả matít + sơn nước khối D

-          Thi công hệ thống điện, nước, PCCC khối D

-          Thi công hạ tầng và nhà bảo vệ cổng phụ

-          Dự kiến bàn giao và đưa vào sửa dụng khối A

c.       Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

-           Dự kiến 30/07/2014 bàn giao khối A, D

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

05/06/2014

Đạt

Đạt

Đạt

38 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ xong phần bê tông sàn khối A, B, C

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Xây tường, trát: trần, đà, cột khối A, B, C

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

  6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

-          Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

c.       Kết luận:

-          Chưa đạt yêu cầu (chậm tiến độ)

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

-           Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.

-           Quyết toán.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Thanh lý hợp đồng

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

99,5%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: bàn giao đưa vào sử dụng.

-          Thi công Nhà ở Công nhân đục tường gắn them cửa đi (phát sinh)

-          Phần móng trạm cân 80T giá trị thanh toán quyết toán là: 214.930.988 đồng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công bảng hiệu (do thay đổi đá ốp)

-          Bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

c.       Ghi chú:

-           Tiến độ thi công không đạt (do Chủ Đầu tư chọn Vật liệu hoàn thiện và điều chỉnh thiết kế, phát sinh)

9.       Phần công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

21/5/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

-          Hoàn thành hồ sơ hoàn công cho Sở XD

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-          Nghiệm thu đưa vào sử dụng

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chưa đạt do chậm tiến độ

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

-          Hoàn thành hồ sơ hoàn công cho Sở XD

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Nghiệm thu đưa vào sử dụng

-          Quyết toán công trình

c.       Ghi chú:

-          Chậm tiến độ do chờ giấy phép thi công đường ống qua cầu

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

  12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

  16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

36,5%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

ü   Đổ bê tông các loại                                   : 3.367,441 m3

ü Gia công lắp dựng cốt thép các loại           : 91,614 tấn

ü Gia công lắp dựng ván khuôn các loại       : 5.045,918 m2

ü Đào và đắp đất                                            : 44.803,603 m3

ü Vận chuyển đất                                           : 29.782,750 m3

ü Đắp cát móng đường ống                           : 605,867 m3

ü Lắp đặt gối cống D300                               : 617 cái

ü Lắp đặt gối cống D800                               : 188 cái

ü Lắp đặt gối cống D1000                             : 246 cái

ü Lắp đặt gối cống D1200                             : 428 cái

ü Lắp đặt gối cống D1500                             : 628 cái

ü Lắp đặt cống D300                                     : 1.460,31 md

ü Lắp đặt cống D800                                     : 375,50 md

ü Lắp đặt cống D1000                                   : 491,16 md

ü Lắp đặt cống D1200                                   : 641,50 md

ü Lắp đặt cống D1500                                   : 1.031,68 md

ü Lắp đặt cống hộp 2500x2500                     : 15,6 md

ü Cấp phối đá dăm mặt đường                      : 1.412.55 m3

b.          Công việc dự kiến thực hiện:

ü Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

ü Thi công mở rộng đường

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/01/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong; nghiệm thu, bàn giao

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng và quyết toán công trình

 

18. Trường THCS Đỗ Văn Dậy:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

76,89

27/11/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

2%

 

 

a.        Mô tả cụ thể phần việc đang triển khai:

-          Đang san lấp mặt bằng

-           Đúc cọc để thử tĩnh

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          San lấp mặt bằng

-           Ép cọc và nén thử tĩnh cọc

-           Sản xuất cọc đại trà

-           Thi công hàng rào

19. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

Cuối T5/2014

  21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai:

Ø   Khối phòng học và phụ trợ:

-          Hoàn thành 100% hạng mục công việc.

-          Khi bàn giao sơn nước lại chân tường.

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Sân giữa: Tiếp tục hoàn thiện lát gạch còn 20% (do hết gạch lát)

-          Lắp chông sắt hàng rào (Đạt 85%)

-          Lắp cửa cổng sát chính và môtơ

-          Vịnh đậu xe: đã thi công xong bêtông nền, chuẩn bị thảm nhựa sân.

-          Lắp đặt máy bơm nước, máy phát điện.

-          Triển khai sơn nước hàng rào, nhà bảo vệ…..

-          Dọn vệ sinh.

20. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

05/5/2014

  4/12/2013

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành toàn bộ công trình.  

-          Đang chờ lắp các thiết bị do bên A cấp nên chưa bàn giao được.

21. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

Ø   Nhà lồng chính:

-          Phần mái đạt 90%, sơn nước đạt 70%, đang triển khai lát gạch nền.

Ø    Nhà lồng phụ:

-          Phần mái đạt 90%, chuẩn bị thi công bêtông nền.

Ø   Các hạng mục phụ trợ :

-          Nhà bảo vệ, kho hàng, nhà vệ sinh chung đã lợp mái, sơn nước, ốp gạch xong, chuẩn bị thi công trần, hệ thống điện, lắp cửa và lát gạch nền.

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ (dự kiến 19/5/2014 hoàn thành) do ngưng thi công vì sự cố về bổ sung giấy phép.

22. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã thi công xong phần liên danh xây dựng

23. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong phần xây dựng.

-          Còn phần xây dựng phát sinh thêm tô trát ngoài bể (Sở chưa duyệt).

24. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,69

 

04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã vận hành chạy thử và bàn giao.

25. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

23/5/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần móng và đà kiềng hoàn thành 100%.

-          GCLD cốt thép, ván khuôn, bêtông cột.

26. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã hoàn thành 100%

-          Phần lắp đặt thiết bị đạt 80%.

27. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã bàn giao.

-          Phần phát sinh hàng rào, sân đường chờ duyệt thiết kế.

28. Căn tin Công Ty Sundia – KCN VIỆT HƯƠNG: khởi công ngày : 10 / 4 /2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,62

 

10/7/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Các hạng mục công việc đã hoàn thành 100%, còn sơn nước và lắp đặt thiết bị điện đạt 90%.

-           Dọn dẹp vệ sinh.

-           Hoàn thành công việc tồn đọng và tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.

29. Mở rộng khu bếp Becamex hotel (HĐ 13 Ký ngày 21/03/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,202

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

*        Kết luận, đánh giá:

-           Đạt yêu cầu

-           Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

30. Phần XD và HT điện nước Nhà hàng – Café Babylon thuộc Khu đô thị IJC Bình Dương (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,165

T9/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Phần móng hoàn thành 100%.

-           Đang thi công bêtông lót đà kiềng….

31. Xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bảo Lộc (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,399

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Phần móng hoàn thành 100% khu phụ trợ và nhà công vụ.

-           Hoàn thành 18/28 móng   nhà làm việc (Đạt 64%)

32. Sửa chữa, gia cố hành lang bảo vệ mương dẫn nước và đường ống thủy áp NM Thủy điện Lộc Phát – Bảo Lộc: (khởi công T6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,529

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*        Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đã phát hoang xong mặt bằng thi công.

33. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

30/6/2014

  02/07/2013

Đạt

Không đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công hoàn thành 100%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang chờ nghiệm thu bàn giao công trình vào ngày 30/06/2014

c.       Ghi chú:

-           Đạt yêu cầu tiến độ theo phục lục hợp đồng ngày 15/05/2014

34. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xây tường tầng 3 (bên trong khối nhà) đạt 100%.

-          Xây tường tầng mái đạt 100%.

-          Trát tường, trần, dầm, cột tầng 3 (bên trong khối nhà) đạt 100%.

-          Trát tường bên ngoài khối nhà đạt 70%.

-          Lợp mái tole đạt 100%.

-          Bả matit toàn bộ công trình đạt 70%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục trát tường ngoài khối nhà và trần các cầu thang.

-          Bả matit các tầng công trình (bên ngoài).

-          Thi công quét chống thấm mái và lát gạch tàu mái.

-          Lắp đặt đường ống điện và hệ thống mạng, điện thoại.

c.        Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Đề nghị đội thi công cho công nhân làm việc trên cao phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hộ lao động.

-          Ngày 05/12/2013 Phòng kỹ thuật đã làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay Phòng kỹ thuật kiểm tra thì đội vẫn chưa lắp đặt.

35. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

  36. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

99%

  a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 4,738/4,808km, đạt 98%.

-          Xã An Nhứt và thị trấn đất đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

37. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+   Ống D60 thi công 26,11/27,01km (đạt 97%)

+   Ống D90 thi công 3,78/3,78km (đạt 100%)

+   Ống D110 thi công 3,88/3,88km (đạt 100%)

+   Ống D160 thi công 3,238/3,588km (đạt 91%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha

38. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều : (khởi công ngày 01/3/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,366

15/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Công trình chính theo hợp đồng đạt 100%

-           Hoàn thành 100% phần phát sinh cải tạo khu nhà vệ sinh công nhân (dự kiến giá trị 200.000.000Đ)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-           Đang tiến hành làm hồ sơ quyết toán công trình.

c.       Kết luận:

-           Tiến độ: không đạt (dự kiến ngày 10/05/2014 bàn giao công trình)

39. Trường Mẫu giáo Tân Kiên:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,206

13/4/2015

 

 

 

 

 

 

*       Công việc dự kiến triển khai:

-           Thi công ép cọc thử tĩnh 2/163 tim cọc (bắt đầu ép ngày 26/6/2014)

40. Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (khởi công ngày 27/6/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

25,776

 

 

 

 

 

 

 

*       Công việc dự kiến triển khai:

-           Thi công đào đất bể nước

41. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

-          Nghiệm thu đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

42. Trạm y tế  P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

06/5/2014

31/5/2014

  04/03/2014

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Đã hoàn thành

-          Chờ Chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công trình.

  43. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

22/2/2015

 

 đợt 1:
06/03/2014

Đợt : 04/06/2014

Đạt

Không Đạt

Đạt

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Tô tường ngoài   (70%)

-          Bả, sơn nước mặt tiền, vách song (40%)

-          Tô tường lầu 2,3 (100%)

-          Lôp mái (90%)

-          Ốp gạch WC (30%)

-          GCLD kèo mái (80%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tô tường hoàn thành mặt ngoài mặt tiền (dự kiến 07/7 hoàn thành)

-          Tô tường hoàn thành mặt trong (dự kiến 14/7 hoàn thành)

-          Bả matis, sơn nước hoàn thành mặt ngoài (dự kiến 14/7 hoàn thành)

-          Ốp gạch, lát nền

-          Đóng trần thạch cao

-          GCLD hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, báo cháy.

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

-          Công trình đã trang bị cầu dao chống giật.

44. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

31/11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

55%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

a.1. Trường THCS Hậu Giang

-               Hoàn thành

a.2. Trường THCS Chu Văn An

-           Hoàn thành

a.3. Trường THCS Lê Anh Xuân

*       Công việc đã thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ vận chuyển xà bần lầu 1,2

-           Xây tô tường lầu 1,2

-           Lắp dựng cửa sổ, cửa đi lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng lầu 1,2

-           Thi công hoàn thiện nền sân trường

-           Đập phá, tháo dỡ, thi công WC lầu 1,2

a.4. Trung Tâm Y Tế Dự   Phòng

-           Hoàn thành

a.5. Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên

-           Hoàn thành

a.6. Trường Tiểu Học Thái Phiên

*       Công việc đã thực hiện:

-           Thi công, hoàn thiện nhà vệ sinh, các phòng học lầu 1

-           Đập phá thi công tầng lửng

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng khu phòng học , vệ sinh lầu 1

-           Thi công, hoàn thiện tầng lửng

a.7. Trường Tiểu Học Nguyễn Minh Hoàng

-           Hoàn thành

a.8. Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn

*       Công việc đã thực hiện:

-            Thi công, hoàn thiện WC tầng trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 1-3/F-G)

-             Thi công, hoàn thiện cổng trường, mái tole

-             Thi công, hoàn thiện phòng học, phòng chức năng tầng trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng khu WC trệt, lầu 1, lầu 2 (trục 1-3/F-G)

-            Hoàn thiện cổng trường, mái tole

-           Hoàn thiện phỏng học, phòng chức năng trệt, lầu 1,2

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.9. Trạm y tế Phường 13

*       Công việc đã thực hiện:

-           Thi công hoàn thiện, tầng trệt lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình

a.10. Trường Tiểu Học Hòa Bình

*       Công việc đã thực hiện:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu WC nữ trệt

-           Đập phá tháo dỡ, thi công WC lầu 1

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện đưa vào sử dụng WC lầu 1

-           Hoàn thiện cổng rào

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.11. Trường Tiểu Học Đề Thám

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu WC3 trệt, lầu 1,2 3

-           Đập phá tháo dỡ, thi công, hoàn thiện khối WC2 trệt, lầu 1,2 3

-           Vệ sinh, chống thấm sê nô mái, lợp mái ngói

*       Công việc sắp tới:

-           Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dung khu WC2 trệt, lầu 1,2,3

-           Đập phá, tháo dỡ, thi công hoàn thiện khu WC1 lầu 1,2

a.12. Trường Tiểu Học Phú Thọ

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Đập phá tháo dỡ, thi công, hoàn thiện phòng học trệt, sân trường

-           Bả matis, sơn nước trệt, lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công, hoàn thiện nền sân, cổng trường

-           Thi công hoàn thiện phòng học, phòng giáo viên tầng trệt

-           Bả matis, sơn nước mặt tiền

-           Nghiệm thu bàn giao công trình

a.13. Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai

*       Công việc đã và đang thực hiện:

-           Thi công, hoàn thiện WC lầu 1,2

*       Công việc sắp tới:

-           Thi công hoàn thiện, bàn giao WC lững, lầu 1,2

-           Đập phá, thi công hoàn thiện hầm tự hoại, WC trệt

b.       Kế hoạch khởi công các công trình còn lại:

a.14.           Trạm Y tế phường 16

-               Địa chỉ: 524-526 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 26/06/2014

-               Ngày kết thúc dự kiến: 31/07/2014

a.15.        Trạm y tế Phường 8

-               Địa chỉ: 48/5-7 Dương Đình Nghệ, P8, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 25/06/2014

-              Ngày kết thúc dự kiến: 31/07/2014

a.16.        Trạm y tế Phường 2

-               Địa chỉ: 1300 Đường 3-2, P2, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 26/06/2014

-              Ngày kết thúc dự kiến: 31/07/2014

a.17.       Trạm y tế Phường 12

-              Địa chỉ: 1156 Đường 3-2, P12, Q11 Tp HCM

-                    Ngày khởi công dự kiến: 01/07/2014

-               Ngày kết thúc dự kiến: 31/07/2014

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

45. Ủy Ban Mặt trận – Hội Cựu Chiến Binh – Tân Bình: khởi công ngày 07/4/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

8,22

07/1/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Bê tông sàn lầu 1 (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-        GCLD ván khuôn, cốt thép dầm, sàn lầu 2

  46. Trường Mầm non 1A, Quận Tân Bình ( khởi công ngày 13/5/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

 

13,51

13/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-        Đào đất tầng hầm (100%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-        GCLD ván khuôn, sắt thép móng

-        Đổ bê tông móng (dự kiến 30/07 hoàn thành)

 
                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014                                 

 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 747

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>