cm2

Tình hình thi công tháng 03 năm 2014

02/04/2014
Tình hình thi công tháng 03 năm 2014


                                          BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 03/20141.       Trường Trần Văn Danh:

  STT

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

21%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép xong cọc ống BTCT D400 giai đọan 1

-          Đổ Bê tông sàn lầu 1,2,3 khối A đạt 100%

-          Đổ Bê tông sàn lầu 1,2 khối D đạt 100%

-          Đổ bê tông cột lầu 2 khối D, cột lầu 3 khối A

-          Gia công lắp dựng ván khuôn sàn mái khối A, sê nô khối D

-          Xây tường, tô trần tầng trệt khối A

-          Tô trần tầng trệt khối D

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công xong phần bê tông khối A, D

-          Thi công xây tường, lắp dựng cửa

-          Thi công tô trát tường, trần, cột

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

10,5 %

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép xong cọc BTCT 25x25cm

-            Đổ xong bê tông móng khối A, B

-            Đào đất, xây tường làm ván khuôn móng khối C

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công xong móng, sàn trệt khối C

-          Thi công xong sàn lầu 1 khối A,B

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

98%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong tuyến 3,4,5,6

-          Mương thoát nước

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nền xung quanh nhà Văn phòng

c.       Ghi chú:

-          Chưa thi công khu vực xung quanh nhà văn phòng vì phải chờ thi công xong gói thầu: Nhà văn phòng và các hạng mục phục trợ mới tiếp tục.

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

95%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: lát xong gạch nền, đang ốp gạch tường WC trệt (lầu 1 đã xong).

-          Thi công Nhà vệ sinh (phát sinh)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nhà văn phòng: Ốp, lát nền, lắp dựng kính cửa nhôm ( trong nhà), đá Granit: cầu thang; sảnh, bảng hiệu, dặm sơn nước, hoàn   thiện …, lắp đặt thiết bị nước, hệ thống điện và điện lạnh.

-          Bàn giao công trình đưa vào sử dụng

c.       Ghi chú: Tiến độ thi công không đạt, còn chờ Chủ Đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện.

9.       Phần Công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

21/5/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

90%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần xây dựng: Đang hoàn thiện

-          Lắp đặt thiết bị: công nghệ - đường ống kỹ thuật

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-          Thi công xong

-          Chuẩn bị bàn công trình đưa vào sử dụng

c.       Ghi chú:

-          Dự kiến hoàn thành theo tiến độ thực tế: 21/05/2014 (gia hạn HĐ từ ngày 06/04/2014 + thêm 45 ngày)

-          Chậm tiến độ

 

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

95%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đào đất và lắp đặt đường ống nhựa các lọai 33.500m đạt 100%

-          Thi công ống qua cầu

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Thi công ống qua cầu STK D168 (3 đọan)

-          Chuẩn bị bàn giao công trình

c.       Ghi chú:

-          Dự kiến hoàn thành theo tiến độ thực tế: 21/05/2014 (gia hạn HĐ từ ngày 06/04/2014 + thêm 45 ngày)

-          Chậm tiến độ do chờ giấy phép thi công đường ống qua cầu

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

12%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông các loại                                 :           1.034 m3

-          Gia công lắp dựng cốt thép các loại     :           25,906   tấn

-          Đào và đắp đất                                         :           13.969,376 m3

-          Đắp cát móng đường ống                       :           118,72 m3

-          Lắp đặt gối cống D300                           :           252 cái

-          Lắp đặt gối cống D800                           :           134 cái

-          Lắp đặt gối cống D1000                         :           93 cái

-          Lắp đặt gối cống D1500                         :           328 cái

-          Lắp đặt cống D300                                  :           462,69 md

-          Lắp đặt cống D800                                  :           265,50 md

-          Lắp đặt cống D1000                               :           188,00 md

-          Lắp đặt cống D1500                               :           20,64 md

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/1/2014

 

 

 

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong; nghiệm thu, bàn giao

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng và quyết toán công trình

18. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

 

  21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

80%

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

*       Khối phòng học:

Hạng mục công việc

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Khối TDTT

Lợp mái

100%

100%

100%

100%

100%

Trần thạch cao

100%

100%

100%

100%

100%

Xây tô hoàn thiện

98%

98%

98%

98%

95%

Bả matít trong và ngoài nhà

95%

95%

95%

90%

 

Sơn nước trong nhà

100%

50%

50%

50%

 

Lát gạch nền trong, ngoài nhà trệt

 

 

 

 

 

Lát gạch nền trong, ngoài nhà lầu 1

100%

100%

100%

100%

 

Lát gạch nền trong, ngoài nhà lầu 2

 

100%

 

 

 

Lát đá granit len cửa

95%

95%

95%

95%

 

Ốp đá granit sảnh đón

 

85%

 

 

 

Ốp gạch tường nhà vệ sinh

100%

100%

100%

100%

 

Gia công, lắp đặt lan cầu thang

100%

100%

100%

100%

 

Gia công, lắp đặt lan can hanh lang

100%

100%

100%

100%

 

Gia công bông sắt cửa sổ

30%

 

 

 

 

Gia công cửa đi, sổ khung nhôm kính

50%

 

 

50%

 

Đổ bê tông đan ghế ngồi

100%

 

 

 

 

Hệ thống cấp thoát nước

85%

85%

85%

85%

 

Hệ thống điện

85%

85%

85%

85%

 

Lắp đặt thiết bị điện

95%

 

 

 

 

*       Các hạng mục phụ trợ:

-          Đường nội bộ: Rải đá 4x6 và lu lèn nền đường 60%, xây bó vỉa đoạn sau khối D 100% (Chưa tô hoàn thiện)

-          Hệ thống sân giữa: Đạt 50%

-          Hệ thống nhà xe: Gia công, lắp đặt nhà xe 75%

-          Hệ thống tường rào: Đạt 75% (Đang giải tỏa tiếp)

19. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

 

04/12/2013

Đạt

Đạt

Không đạt

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*      Trệt:

-          Xây tô đạt 100% KL

-          Bả matít đạt 100% KL

-          Kéo rải dây điện đạt 100% KL

-          Ống cấp thoát nước đạt 100% KL

*      Lầu 1:

-          Xây tô đạt 100% KL

-          Bả matít đạt 100% KL

-          Sơn nước đạt 50% KL

-          Lát gạch đạt 50% KL

-          Kéo rải dây điện đạt 100% KL

-          Ống cấp thoát nước đạt 100% KL

*      Lầu 2:

-          Xây tô đạt 100% KL

-          Bả matít đạt 100% KL

-          Sơn nước đạt 50% KL

-          Lát gạch đạt 80% KL

-          Kéo rải dây điện đạt 100% KL

-          Ống cấp thoát nước đạt 100% KL

*      Lầu 3:

-          Xây tô đạt 100% KL

-          Bả matít đạt 100% KL

-          Sơn nước đạt 50% KL

-          Lát gạch đạt 80% KL

-          Kéo rải dây điện đạt 100% KL

-          Ống cấp thoát nước đạt 100% KL

*      Mái:

-          Xây tô đạt 100% KL

-          Bả matít đạt 100% KL

-          Láng nền tạo dốc, chống thấm đạt 100% KL

-          Kéo rải dây điện đạt 100% KL

-          Ống cấp thoát nước đạt 100% KL

*      Các hạng mục khác:

-          Tô trát mặt ngoài đạt 70% KL

-          Bả matit, sơn lót mặt ngoài: 60% KL

20. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

60%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà vệ sinh: GCLD cốt thép, đổ bêtông móng   - đà kiềng và xây tường đạt 100%

-          GCLD coffa, cốt thép và đổ bêtông sênô nhà lồng chính: Chiều ngày 29-03 xong 80%

-          Hầm phân: Xây tô đạt 100%

-          Xây tô mương thoát nước nhà lồng phụ (Phát sinh): Đạt 80%

b.       Kết luận, đề xuất:

-          Công trình chậm tiến độ do định vị sai công trình, Chủ đầu tư đã làm tờ trình gởi UBND Tp. Phan Thiết

-          Đội sẽ lập bảng tiến độ bổ sung.

21. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị đạt 100% khối lượng; đang vận hành thử để bàn giao đưa vào sử dụng

b.       Ghi chú:

-          Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2014

22. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

85%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đang tô trát chống thấm lòng bể

b.       Ghi chú:

-          Giữa tháng 4/2014 hoàn thành phần xây dựng.

23. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,69

 

04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành phần xây dựng và lắp đặt thiết bị, đang vận hành chạy thử và bàn giao.

24. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

 

 

 

 

15%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép cọc – thử tĩnh 1 tim cọc dài 18m: Đã hoàn thành

-          San lấp mặt bằng:   Cuối tháng 3 đạt 100%

-          Gia công thép cọc: Số lượng 178 cọc dài 9,2m, đạt 100%

-          Đổ bê tông cọc: Số lượng 74 cọc dài 9,2m (dự kiến cuối tháng 3 đạt 100%)

b.       Ghi chú:

-           Chưa có ngày khởi công (tuy nhiên đã triển khai cọc ép)            

25. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

70%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          GCLD cốt thép thành bể và đáy bể (dự kiến thứ tư 03-04-2014 đổ bêtông đáy và thành bể)

26. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

Cuối 04/2014

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần liên danh xây dựng đã hoàn thành 100%.

-          Phần phát sinh tuyến thu gom dự kiến đến ngày 15 tháng 4 hoàn thành

27. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

20/5/2014

02/07/2013

Đạt

Không đạt

Đạt

100%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lắp dựng kính cửa nhôm (đạt 100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Trồng cỏ bồn hoa dự kiến 02/04/2014 hoàn thành.

-          Lắp đặt ổ khóa cửa.

-          Đang lắp đặt thiết bị vệ sinh (dự kiến 12/04/2014 hoàn thành).

c.        Ghi chú:

-           Theo phục lục hợp đồng ngày 26/03/2014 công trình bàn giao vào ngày 20/05/2014 (do vướng mặt bằng giải tỏa và thay đổi thiết kế cửa cổng). Đạt yêu cầu tiến độ theo phục lục hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

28. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

55%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông sàn tầng 3 đạt 100%.

-          Xây tường tầng bán hầm, tầng 1 (bên trong khối nhà) đạt 100%.

-          Xây tường tầng 2 (bên trong khối nhà) đạt 30%.

-          Trát tường, trần, dầm, cột tầng bán hầm, tầng trệt (bên trong khối nhà) đạt 100%.

-          Xây, trát hàng rào đạt 60%.

-          Lắp đặt đường ống điện tầng bán hầm, tầng 1 đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn mái từ trục A->H (30% sàn mái), dự kiến ngày 04/04/2014 đổ bê tông.

-          Xây tường tầng 2, hàng rào.

-          Gia công vì kèo mái.

c.        Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

29. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

30. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 3,308/4,808km, đạt 70%.

-          Xã An Nhứt và Thị trấn Đất Đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước (do vướng nhà dân).

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

31. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Xã Châu Pha:

+    Ống D60 thi công 23,00/27,01km (đạt 85%)

+    Ống D90 thi công 1,00/3,78km (đạt 27%)

+    Ống D110 thi công 1,6/3,88km (đạt 48%)

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha

32. Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nhân hạt điều : (khởi công ngày 01/3/2014)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,366

15/4/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

40%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng đóng gói (đạt 100%)

-           Xây mới nhà xưởng chẻ điều (đạt 30%)

+   Hoàn thành phần móng, cột

+   Hoàn thành phần gia công lắp dựng vì kèo, xà gồ mái.

b.        Công việc dự kiến thực hiện:

-           Xây mới nhà xưởng chẻ điều

+   Thi công xây – trát tường.

+ Lợp tole mái, tole vách.

33. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

34. Trạm y tế  P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

 

 

  04/03/2014

Đạt

Đạt

Đạt

42%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bê tông mái che cầu thang (100%)

-          Móng hàng rào (100%)

b.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Dự kiến 04/4 đổ bê tông ram dốc

-          Công tác xây đạt 80%

-          Công tác trát trong đạt 80%

-          Bả trong nhà đạt 50%

-          Đi ống điện đạt 70%

c.        Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

35. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: ( khởi công ngày 22/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

 

 

  06/03/2014

Đạt

Đạt

Đạt

23%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bê tông dầm, sàn lầu 1 (100%)

-          Bê tông dầm, sàn lầu 2 (50%)

-          Bê tông đà kiềng hàng rào (100%)

-          Bê tông hầm tự hoại, bể tách mở (100%)

-          Xây tường lầu 2 (80%)

-          Tô trần tầng trệt (80%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Bê tông dầm, sàn lầu 2 (14/4 hoàn thành)

-          Bê tông dầm sàn lầu 3 (hoàn thành 30/4)

-          Hàng rào (hoàn thành 30/4)

-          Hệ thống thoát nước (hoàn thành 30/4)

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

36. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

22%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trường THCS Chu Văn An (đạt 100%): dự kiến 31/03 hoàn thành

-          Trường THCS Lê Anh Xuân (đạt 30%): dự kiến 31/08 hoàn thành

-          Trường Hậu Giang (đạt 70%): dự kiến 15/5 hoàn thành  

-          Trường Tiểu Học Thái Phiên (đạt 30%): dự kiến 15/06 hoàn thành

-          Trường Tiểu Học Hòa Bình (đạt 70%): dự kiến 15/5 hoàn thành

-          Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên (đạt 40%): dự kiến 30/4 hoàn thành

-          Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng (đạt 40%): dự kiến 30/04 hoàn thành

-           Trạm y tế dự phòng (đạt 90%): dự kiến 30/04 hoàn thành

-           Trạm y tế Phường 1 (đạt 70%): dự kiến 30/4 hoàn thành

-           Trạm y tế Phường 13 (đạt 10%): dự kiến 30/6 hoàn thành

b.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.


                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 768

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>