cm2

Tình hình thi công tháng 02 năm 2014

03/03/2014
Tình hình thi công tháng 02 năm 2014


                                          BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 02/20141.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

dự kiến 3/2014

Đạt

Đạt

Đạt

21%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép xong cọc ống BTCT D400 giai đọan 1

-          Thi công xong móng, đà giằng, sàn trệt khối nhà D đạt 70%

-          Đổ Bê tông sàn lầu 1 khối A đạt 100%

-          Đổ bê tông cột lầu 1 khối A ( trục 22->26/A-G) đạt 30%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thi công xong móng, đà giằng, sàn trệt khối D

-          Thi công sàn lầu 2, lầu 3 khối nhà A

-          Thi công sàn lầu 1, lầu 2 khối D

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

10%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ cọc BTCT 25x25cm: 210 đọan

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục đúc cọc BTCT 25x25cm

-           Ép cọc đại trà

-          Thi công xong móng, đà giằng, sàn trệt khối nhà A

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

98%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong tuyến 3,4,5,6

-          Mương thoát nước

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nền xung quanh nhà Văn phòng

c.       Ghi chú:

-          Chưa thi công khu vực xung quanh nhà văn phòng vì phải chờ thi công xong gói thầu: Nhà văn phòng và các hạng mục phục trợ mới tiếp tục.

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

90%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: sơn nước 90%, thi công xong trần, lắp dựng xong khung cửa nhôm, Hệ thống điện và điện lạnh thi công xong phần dây và ống ga.

-          Nhà bảo vệ + 2 Nhà nghỉ: thi công xong

-          Nhà để xe: thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nhà văn phòng: Ốp, lát nền, lắp dựng kính cửa nhôm , sơn nước, hoàn   thiện …, lắp đặt thiết bị nước, hệ thống điện và điện lạnh.

c.       Ghi chú: Tiến độ thi công không đạt, còn chờ Chủ Đầu tư chọn vật liệu hoàn thiện.

9.       Phần Công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

01/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

80%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bể lắng: Đang hoàn thiện

-          Bể lọc: Đang hoàn thiện

-          Bể chứa: Đang hoàn thiện

-          Hàng rào: Đang hoàn thiện

-          Nhà hóa chất – máy phát điện dự phòng: Đang hoàn thiện

-          Lắp đặt thiết bị: công nghệ - đường ống kỹ thuật

-          Trạm bơm cấp 1 cầu lấy nước thô: Đang hoàn thiện

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại:

-          Bể lắng: Thi công xong

-          Bể lọc: Thi công xong

-          Bể chứa: Thi công xong

-          Hàng rào: Thi công xong

-          Nhà điều hành: Thi công xong

-          Lắp đặt thiết bị: Thi công xong

-          Trạm bơm cấp 1: Thi công xong

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

83%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài 12.700m ống D60 ( cộng dồn )

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   7.000m ống D90 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   9.300m ống D114 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.500m ống D140 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.000m ống D168 (cộng dồn)

-          Thi công ống qua cầu

b.       Công việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại :

-          Đào đất và lắp đặt ống

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông đáy hố ga D1500: 19 cái

-          Đổ bê tông đáy hố ga D300:    108 cái

-          Đổ bê tông đáy hố ga D800:     15 cái

-          Đổ bê tông đáy hố ga D1000:    21 cái

-          Đổ bê tông khuôn D300:          116 cái

-          Đổ bê tông máng lưỡi:             67 cái

-          Đổ bê tông lưỡi hầm:              24 cái

-          Đào đất lắp đặt cống D1500: 6md + Hố ga

-          Đào đất lắp đặt cống D1000: 9md + Hố ga

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/1/2014

 

 

 

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong; nghiệm thu, bàn giao

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng và quyết toán công trình

18. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

 

 21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-          Khối A (1 trệt – 1 lầu):

+         Lợp mái 100%

+         Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+         Bả ma s tic trong nhà, ngoài nhà đạt 90%

+         Lát gạch nền trong nhà 60%

+         Ốp gạch tường nhà vệ sinh 100%

+         Gia công, lắp đặt lan can hành lang 100%

+         Gia công lan can cầu thang 100% (Chưa lắp đặt)

+         Trần thạch cao 90% (Chưa lắp đặt tấm)

-          Khối B (1 trệt – 2 lầu):

+         Lợp mái 100%

+         Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+         Bả mastic trong nhà, ngoài nhà đạt 90%

+         Lát gạch nền trong nhà 60%

+         Ốp gạch tường nhà vệ sinh 100%

+         Gia công lan can cầu thang 100% (Chưa lắp đặt)

+         Gia công, lắp đặt lan can hành lang 100%

+         Trần thạch cao 90% (Chưa lắp đặt tấm)

-          Khối C (1 trệt – 1 lầu + tầng mái):

+         Lợp mái 100%

+         Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+         Bã matic trong nhà, ngoài nhà đạt 90%

+         Lát gạch nền trong nhà 60%

+         Ốp gạch tường nhà vệ sinh 100%

+         Gia công lan can cầu thang 100% (Chưa lắp đặt)

+         Gia công, lắp đặt lan can hành lang 100%

+         Trần thạch cao 90% (Chưa lắp đặt tấm)

-          Khối D (1 trệt – 1 lầu):

+           Lợp mái 100%

+         Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+         Bả mastic trong nhà, ngoài nhà đạt 90%

+         Lát gạch nền trong nhà 60%

+         Ốp gạch tường nhà vệ sinh 100%

+         Gia công lan can cầu thang 100% (Chưa lắp đặt)

+         Gia công, lắp đặt lan can hành lang 100%

+         Trần thạch cao 90% (Chưa lắp đặt tấm)

-          Khối TDTT:

+         Lợp mái 100%

+         Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+         Trần thạch cao 90% (Chưa lắp đặt tấm)

-          Hàng rào: Thi công đạt 40% (Do còn vướng giải tỏa nên chưa thi công được)

-          Hệ thống cấp thoát nước: Thi công lắp đặt đạt 85%

-          Hệ thống điện: Thi công lắp đặt đạt 85 %

-          Đường nội bộ: Thi công đạt 40%

-          Hệ thống sân giữa: Hoàn thành 30%

19. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

 

 04/12/2013

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần bêtông cột - dầm sàn đạt 95% KL

-          Phần xây tường đạt 90% KL

-          Trát tường đạt 65% KL

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hoàn thiện phần xây tô

-          Lắp dựng cửa

-          Đóng trần thạch cao

-          Tiến hành bả bột, sơn nước

-          Hoàn thiện phần hạ tầng, sân đường

20. Chung cư Phan Đình Phùng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16.0

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Công trình tạm ngưng thi công chờ giải quyết ranh đất nhà dân - Văn bản số 17/BC-TTQLN gửi UBND TP Đà Lạt ngày 16/01/2014 v/v đưa ra 2 phương án:

+ PA1: Tiếp tục triển khai theo phương án cũ, tức UBND TP Đà Lạt giải quyết ranh đất tranh chấp nhà dân.

+ PA2: thay đổi thiết kế thu hẹp chiều rộng từ 20m xuống 17,5m và nâng từ 5 tầng lên 7 tầng.

b.       Công việc đang triển khai:

-          Cùng với các bên giải quyết tranh chấp ranh đất nhà dân, hoặc thay đổi phương án thiết kế theo CV số 17/BC-TTQLN gửi UBND TP ngày 16/01/2014.

c.       Ghi chú: Công trình khi được triển khai lại, Đội sẽ tiếp tục cập nhật báo cáo.

21. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

*      Nhà lồng chính:

-          BTCT hệ cột xong 100%.

-          BT đá 4x6 nền kiot (40 kiot) xong 100%.

-          Tô trát tường kiot xong 100%.

-          Xây hộp gen – Tô trát mặt tường kiot xong 50%.

-          Gia công phần sắt được 60% (kèo, xà gồ, giằng, cửa cuốn)

-          Phần sênô: Đã thi công xong BTCT 25%. Ngày 24/02, trong quá trình đổ BT sênô trục F gần xong thì gặp sự cố do cần bơm BT va vào dàn giáo ván khuôn gây phá hủy hoàn toàn hệ ván khuôn trục F. Đến ngày 25/02, Đội đã khắc phục sự cố trên và công trường vẫn thi công trở lại bình thường.

-          Lắp dựng ván khuôn, cốt thép sênô.

*      Nhà lồng phụ:

-          Lắp dựng hệ khung thép nhà lồng xong 100%

22. Dự án FLITCH huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,87

31/3/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

*      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trường Tiểu học Đạ M'rông:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Hội trường thôn Tula - xã Đạ M'rông:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Trường Tiểu học Đơng jri:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Trường Mẫu giáo thôn Liêng Krắc II:

+         Hoàn thành 95% KL.

+         Công việc còn lại chưa thực hiện: dặm vá sơn, lắp kính cửa

-          Trường Mầm non Thôn Tula:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Trường cấp II Đạ M'rông:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Xây dựng phòng học Trường tiểu học Đạ Nhing:

+         Hoàn thành 90% KL.

+         Công việc còn lại chưa thực hiện: dặm vá sơn, lắp kính cửa

-          Trường Mẫu giáo Thôn 5:

+         Hoàn thành 30% KL.

+         Hoàn thành phần BTCT, xây và chuẩn bị công tác lợp mái

-          Trường Mẫu giáo Thôn 3:

+         Hoàn thành 30% KL.

+         Hoàn thành BTCT xây và chuẩn bị công tác lợp mái

23. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

85%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị đạt 100% khối lượng.

-          Hệ thống điện: Đang đợi hệ thống điện hạ thế xong triển khai.

24. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đáy bể và thành bể xong 100%

-          Khoảng 1,5 tháng hoàn thành phần xây dựng.

25. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.69

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hệ thống XLNT cơ bản hoàn thành.

-          Dự kiến đến ngày 10/03 hoàn thành phần xây dựng

26. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

  dự kiến 4/2014

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã ép thử 1 tim cọc dài 18m. Ngày 21-1 thử tải tĩnh.

-          Hoàn thành lắp dựng nhà văn phòng BCH/CT, nhà kho, lán trại công nhân, nhà vệ sinh

-          Tiến hành đổ bê tông cọc 300x300 mác 300 dài 9,2m

27. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đang triển khai BT lót đá 4x6 đáy bể thu nước dài 15m. Dự kiến sau 1,5 tháng hoàn thành xong phần xây dựng.

28. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà thiết bị: Đã hoàn thành 100%

-          Bể xử lý: Chỉ còn phần BTCT nắp bể.

-          Bệ đặt bồn: Xong cừ đá, đang triển khai nền.

-          Dự kiến đến ngày 15/03 hoàn thành phần xây dựng, kể cả phần phát sinh cải tạo bể cũ tận dụng lại.

29. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

01/2014

 02/07/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lát gạch nền sân (đạt 100%).

-          Đổ bê tông đường nội bộ (đạt 100%).

-          Lắp dựng cửa nhôm (đạt 100%)

-          Lắp dựng kính cửa nhôm (đạt 90%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đổ đất trồng cỏ bồn hoa.

-          Lắp dựng kính cửa nhôm.

-          Sửa chữa lại bồn hoa bị nứt.

-          Chưa lắp đặt thiết bị vệ sinh (dự kiến 03/03/2014 lắp đặt).

c.       Ghi chú:

-          Tiến độ chậm so với hợp đồng do Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trễ và vướng dây điện.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

30. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông sàn tầng 3 đạt 30%.

-          Xây tường tầng 1 đạt 10%.

-          Trát trần tầng 1 đạt 10%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 3 .

-          Xây tường tầng 1.

-          Trát trần tầng 1.

c.       Đề xuất - kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

31. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

32. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 3,308/4,808km, đạt 70%.

-          Xã An Nhứt và thị trấn đất đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước (do vướng nhà dân).

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

33. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xã Châu Pha: 18,6km/39,068km

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha

34. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

35. Trạm y tế  P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

 

 

  dự kiến 3/2014

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bê tông tầng 3 (100%)

b.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Thi công cốt thép + ván khuôn cột tầng 3

-          Công tác xây, tô dự kiến bắt đầu 28/02

c.        Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

  36. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: khởi công ngày 22/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

 

 

  dự kiến 3/2014

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bê tông cột tầng trệt (100%)

-          Bê tông dầm, sàn lầu 1 (70%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Bê tông dầm, sàn lầu 1 (07/03 hoàn thành)

-          Gia công, lắp dựng ván khuôn + cốt thép cột lầu 1.

-          Dự kiến: Bê tông dầm sàn lầu 2 hoàn thành vào ngày 30/03/2014

c.       Kết luận – đề xuất:

-          Công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra.

37. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trường THCS Chu Văn An (đạt 65%): dự kiến 31/03 hoàn thành

-          Trường THCS Lê Anh Xuân (đạt 20%): dự kiến 31/08 hoàn thành

-          Trường Hậu Giang (đạt 50%): dự kiến 31/05 hoàn thành  

-          Trường Tiểu Học Thái Phiên (đạt 20%): dự kiến 15/06 hoàn thành

-          Trường Tiểu Học Hòa Bình (đạt 30%): dự kiến 30/06 hoàn thành

-          Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên (đạt 20%): dự kiến 30/06 hoàn thành

-          Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng (đạt 5%): dự kiến 30/04 hoàn thành

-           Trạm y tế dự phòng (đạt 50%): chậm tiến độ vì Chủ Đầu Tư chưa duyệt phát sinh hầm tự hoại, đường ống cấp thoát nước

-           Trạm y tế Phường 1 (đạt 5%): dự kiến 31/03 hoàn thành

b.       Công việc sắp tới hay công việc dự kiến thực hiện:

-          Dự kiến:

+         15/03/2014:  khởi công Khoa chăm sóc Sức khỏe sinh sản

18/03/2014:  khởi công Trạm y tế Phường 14


                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                            PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 863

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>