cm2

Tình hình thi công tháng 01 năm 2014

10/02/2014
Tình hình thi công tháng 01 năm 2014


                                          BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 01/20141.       Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50,1

03/01/14            

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Quyết toán công trình

2.       Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

19%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Ép cọc ống BTCT D400 khối D (còn 30 tim) đạt 90%   giai đọan 1

-          Thi công xong móng, đà giằng, sàn trệt khối nhà A

-          Thi công móng khối nhà D đạt 70% ( còn 30 tim chưa ép)

-          Đổ Bê tông: 299m3, gia công lắp dựng cốt thép: 50 tấn

-          Thi công xong hàng rào (vị trí Nhà dân mới giải quyết xong)

-          Lắp song sắt hàng rào 100% giai đọan 1

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục ép cọc ống BTCT khối D

-          Thi công cột tầng trệt và sàn lầu 1 khối nhà A

-          Thi công móng, đà giằng, sàn trệt khối D

3.       Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

9%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ cọc BTCT 25x25cm: 50 đọan

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục thi công xong hàng rào (lắp song sắt, tô chỉ)

-           Đúc cọc BTCT đại trà

-            Ép cọc

4.       05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Quyết toán công trình   

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng   

5.       Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

6.       Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Chờ nghiệm thu và quyết toán công trình

7.       Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,68    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

98%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong tuyến 3,4,5,6

-          Mương thoát nước

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nền xung quanh nhà Văn phòng

c.       Ghi chú:

-          Chưa thi công khu vực xung quanh nhà văn phòng vì phải chờ thi công xong gói thầu: Nhà văn phòng và các hạng mục phục trợ mới tiếp tục.

8.       Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

85%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nhà văn phòng: Lợp xong mái, tô trát xong 100%, gia công lắp dựng trần, gia công cửa nhôm, thi công tiếp hệ thống điện và điện lạnh.

-          Nhà bảo vệ + 2 Nhà nghỉ: thi công xong

-          Nhà để xe: Lắp kèo thép + mái ( chưa đổ bê tông nền vì tăng cường thêm móng + đà giằng)

-          Trạm cân 80T: Đổ xong bê tông

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nhà văn phòng: Lợp mái, hoàn   thiện …, tiếp tục thi công hệ thống điện và điện lạnh.

-          Nhà bảo vệ + 2 Nhà nghỉ: Lợp mái và hoàn thiện

-           Nhà để xe: Lắp kèo thép + mái ( chưa đổ bê tông nền)

-          Trạm cân 80T: Thi công xong

c.       Ghi chú: Trễ tiến độ

9.       Phần Công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

01/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

77%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bể lắng: Đang hoàn thiện

-          Bể lọc: Đang hoàn thiện

-          Bể chứa: thi công xong

-          Hàng rào: xây tường

-          Nhà điều hành: Đang hoàn thiện

-          Nhà hóa chất – máy phát điện dự phòng: Thi công xong

-          Lắp đặt thiết bị

-          Trạm bơm cấp 1: đổ bê tông cầu lấy nước thô

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Bể lắng: Thi công xong

-          Bể lọc: Thi công xong

-          Bể chứa: Thi công xong

-          Hàng rào: Thi công xong

-          Nhà điều hành: Thi công xong

-          Trạm bơm cấp 1: đổ bê tông cầu lấy nước thô

-          Lắp đặt thiết bị

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

78%

 

a.        Công việc đã thực hiện và đang triển khai: (không thay đổi vì công trình đang chờ giấy phép ống qua cầu)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài 12.700m ống D60 ( cộng dồn )

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   7.000m ống D90 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   9.300m ống D114 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.500m ống D140 (cộng dồn)

-          Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.000m ống D168 (cộng dồn)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục đào đất và lắp đặt ống   phần còn lại

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Đã thi công xong và nghiệm thu bàn giao công trình

-          Thanh lý công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

  a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Thanh lý hợp đồng

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-           Đổ bê tông đáy hố ga D1500         : 14 cái

-           Đổ bê tông đáy hố ga D300           :   90 cái

-           Đổ bê tông đáy hố ga D800           :   15 cái

-           Đổ bê tông đáy hố ga D800           :   21 cái

-           Đổ bê tông khuôn D300                :   107 cái

-           Đổ bê tông máng lưỡi                    :    61 cái

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

 

23/1/2014

 

 

 

 

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Thi công xong

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình (dự kiến bàn giao ngày 23/01/2014)

*       Ghi chú:

-           Công trình Thốt Nốt của Đội Nguyễn Hữu Thể ( Nghỉ tết từ 24 tháng chạp đến Mùng 10 tháng giêng ÂL)

-           Công trình Mộc Hóa VAP của Đội Nguyễn Hữu Thể ( Nghỉ tết từ 26 tháng chạp đến Mùng 10 tháng giêng ÂL)

-           Công trình cấp nước cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp của Đội Phạm Khánh Toàn ( Nghỉ tết từ 25 tháng chạp đến Mùng 5 tháng giêng ÂL)

18. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-          Khối A (1 trệt – 1 lầu):

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 9 5 %

+ B ma s tic trong nhà, ngoài nhà đạt 80%

-          Khối B (1 trệt – 2 lầu):

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+ Bả mastic trong nhà, ngoài nhà đạt 80%

-          Khối C (1 trệt – 1 lầu + tầng mái):

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+ Bả mastic trong nhà, ngoài nhà đạt 80%

-          Khối D (1 trệt – 1 lầu):

 + Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 95%

+ Bả mastic trong nhà, ngoài nhà đạt 80%

-          Khối TDTT:

+ Lợp mái hoàn thành.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 95%

-          Hàng rào: Thi công đạt 40% (Do còn vướng giải tỏa nên chưa thi công được)

-          Hệ thống cấp thoát nước: Thi công lắp đặt đạt 85%

-          Hệ thống điện: Thi công lắp đặt đạt 70%

-          Đường nội bộ: Thi công đạt 40%

-          Lát gạch: đạt 40%

-          Ốp gạch WC: đạt 90%

19. Nhà thí nghiệm, nhà giải lao, cầu nối Viện Tài Nguyên Môi Truờng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

19,42

30/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-       Nghiệm thu hoàn thành kỹ thuật công trình lần thứ 2 ngày 10/01/2014.

-       Kiểm tra công tác khắc phục các tồn tại theo biên bản nghiệm thu ngày 10/01 vào ngày 20/01/2014 ( giữa các cán bộ kỹ thuật của CĐT, TVGS và ĐVTC )

-       Bàn giao cho Chủ đầu tư vào ngày 23/01/2014.

-       Phần Hệ thống PCCC và Báo cháy chờ CĐT thông báo thời gian đấu nối vào hệ thống chung từ nhà liên hợp.

b.       Ghi chú:

-          Thời gian nghỉ tết của ĐVTC từ ngày 24/01/2014 đến khi CĐT thông báo công trình có điện lưới để tiến hành chạy thử Hệ thống lạnh và thang máy .

20. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Phần bêtông cột - dầm sàn đạt 85% KL

-          Phần xây tường đạt 75% KL

-          Trát tường đạt 65% KL

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Lắp đặt ống bảo vệ dây dẫn điện trệt đến mái

-          Hoàn thiện phần xây tô

-          Đóng trần thạch cao

-          Tiến hành bả bột, sơn nước

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết từ ngày 25-1 đến 05-2-2014

21. Chung cư Mạc Đĩnh Chi:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

 

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

100%

*      Công việc đã thực hiện:

-          Đã hoàn thành bảo hành các hạng mục chống thấm, sơn nước cho các căn hộ.

*      Ghi chú:

-          Đội nghỉ Tết từ ngày 25-1 đến ngày 5-2-2014

22. Chung cư Phan Đình Phùng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16.0

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Công trình tạm ngưng thi công chờ giải quyết ranh đất nhà dân - Văn bản số 17/BC-TTQLN gửi UBND TP Đà Lạt ngày 16/01/2014 v/v đưa ra 2 phương án:

+ PA1: Tiếp tục triển khai theo phương án cũ, tức UBND TP Đà Lạt giải quyết ranh đất tranh chấp nhà dân.

+ PA2: thay đổi thiết kế thu hẹp chiều rộng từ 20m xuống 17,5m và nâng từ 5 tầng lên 7 tầng.

b.       Công việc sau Tết:

-          Cùng với các bên giải quyết tranh chấp ranh đất nhà dân, hoặc thay đổi phương án thiết kế theo CV số 17/BC-TTQLN gửi UBND TP ngày 16/01/2014.

c.       Ghi chú:

-          Đội nghỉ Tết từ ngày 25-1 đến ngày 5-2-2014

23. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

  • Nhà lồng chính: Khối lượng thực hiện khoảng 65%

-          Các công việc đã thực hiện xong: Phần móng, đà kiềng, trụ, giằng lanh tô bao quanh nhà lồng (dầm D1), bu lông đầu trụ.

-          Công việc đang thực hiện: Gia công thép sê nô, kèo mái, xây tường ki ốt, bê tông đá 4x6 nền nhà lồng, gia công phần sắt được 60% (kèo, xà gồ, giằng, cửa cuốn).

  •   Nhà lồng phụ: Khối lượng thực hiện được 70%

-          Các công việc đã thực hiện xong: Phần móng, đà kiềng, bu lông đế trụ, gia công xong toàn bộ phần sắt (trụ, kèo, xà gồ, giằng).

-          Công việc đang thực hiện: Lắp dựng trụ sắt, kèo sắt, xà gồ, giằng kèo.

b.       Ghi chú:

  •  Đội thực hiện phần hồ:           

-          Bắt đầu nghỉ tết ngày 25/01/2014.

-          Khai trương (làm lấy ngày đầu năm) ngày 05/2/2014.

-          Chính thức ngày 10/2/2014.                             

  • Đội thực hiện phần sắt:            

-          Bắt đầu nghỉ tết ngày 27/01/2014.

-          Khai trương (làm lấy ngày đầu năm) ngày 05/2/2014.

-          Chính thức ngày 10/2/2014.

24. Dự án FLITCH huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,87

31/3/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

  • Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trường Tiểu học Đạ M'rông:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Hội trường thôn Tula - xã Đạ M'rông:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Trường Tiểu học Đơng jri:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Trường Mẫu giáo thôn Liêng Krắc II:

+         Hoàn thành 95% KL.

+         Công việc còn lại chưa thực hiện: dặm vá sơn, lắp kính cửa

-          Trường Mầm non Thôn Tula:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Trường cấp II Đạ M'rông:

+         Đã bàn giao cho đơn vị sử dụng

-          Xây dựng phòng học Trường tiểu học Đạ Nhing:

+         Hoàn thành 90% KL.

+         Công việc còn lại chưa thực hiện: dặm vá sơn, lắp kính cửa

-          Trường Mẫu giáo Thôn 5:

+         Hoàn thành 30% KL.

+         Hoàn thành phần BTCT, xây và chuẩn bị công tác lợp mái

-          Trường Mẫu giáo Thôn 3:

+         Hoàn thành BTCT móng, đà kiềng

Ghi chú:

-          Đội nghỉ Tết từ ngày 25-1 đến ngày 5-2-2014

  25. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

85%

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Lắp đặt hệ thống đường ống đạt 70% khối lượng.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hệ thống điện, thanh gạt bùn bể lắng: Sau Tết triển khai

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết từ ngày 25/01 đến ngày 07/02/2014

26. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đáy bể và thành bể xong 100%

b.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết từ ngày 25/01 đến ngày 07/02/2014

27. Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện đa khoa tỉnh Long An (Gói thầu số 2) (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.69

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bể gom nước thải: Xong 100%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Nền đặt hệ thống xử lý nước thải:

+ Phần xây lắp: Xong 100%

      + Phần điện: Sau Tết triển khai.

-          Cải tạo hồ hoàn thiện hiện hữu bị sụt lún: Sau Tết triển khai.

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết từ ngày 27/01 đến ngày 09/02/2014

  28. Trụ sở Liên đoàn lao động Lâm Đồng

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

 

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,7

 

 

 

 

 

 

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã ép thử 1 tim cọc dài 18m. Ngày 21-1 thử tải tĩnh.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Sau Tết, tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo

d.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết từ ngày 25/01 đến ngày 05/02/2014

29. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện tâm thần Long An (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): ký hợp đồng ngày 05/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0.564

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Hố thu gom nước: Xong 100%

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Hố xử lý nước thải: Sau Tết triển khai

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết từ ngày 21/01 đến ngày 09/02/2014

30. Xây dựng và cung cấp và lắp đặt HT xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật): khởi công ngày : 14/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,665

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

  • Nhà thiết bị:

-          Móng và cổ móng: Xong 100%

-          Đang triển khai ván khuôn đà kiềng.

  • Bể xử lý:

-          Đến ngày 27/01 xong 100% đáy và thành bể

  • Phần phát sinh:

-          07 hố ga, bó vĩa nền BT xong 100%

b.       Ghi chú:

     -          Nghỉ Tết từ ngày 27/01 đến ngày 05/02/2014

  31. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

01/2014

 

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Lát gạch, ốp gạch các khối nhà đạt 100%.

-          Đổ đá 4x6 nền sân và đường nội bộ đạt 90%.

-          Bả matit + sơn nước toàn bộ đạt 100%.

-          Lát gạch nền sân đạt 95%.

-          Đổ bê tông đường nội bộ 95%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Đổ bê tông đường nội bộ (dự kiến ngày 26/01/2014 hoàn thành).

-          Lát gạch nền sân (dự kiến ngày 26/01/2014 hoàn thành).

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 26/01/2014 đến ngày 10/02/2014

-          Tiến độ chậm so với hợp đồng do Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trễ và vướng dây điện.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

32. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

14/12/2013

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đổ bê tông sàn tầng 2 đạt 100%.

-          Đổ bê tông cột tầng 2 đạt 100%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 3 .

c.       Đề xuất- kiến nghị:

-          Không đạt yêu cầu tiến độ theo hợp đồng.

-          Phòng kỹ thuật đã nhắc nhở và làm công văn gửi đội yêu cầu đội lắp đặt cầu dao chống giật tại các vị trí cắt sắt và các máy cầm tay nhưng đến nay đội vẫn chưa thực hiện.

33. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Đã hoàn thành                

-           Đã gửi hồ sơ phát sinh cho chủ đầu tư (chưa ký duyệt).

b.       Đề xuất – kiến nghị:

-          Làm quyết toán và bàn giao công trình

34. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện:

-          Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km, đạt 100%.

-          Xã Tam Phước thi công 3,308/4,808km, đạt 70%.

-          Xã An Nhứt và thị trấn đất đỏ thi công 12,155/12,155km, đạt 100%.

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước                               

c.       Ghi chú:

-          Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).

35. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận) (khởi công: 06/12/2013)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

06/3/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Xã Châu Pha: 13,6km/39,068km

-          Xã Hòa Long,: 5,0km/ 13,786km

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Châu Pha và xã Hòa Long.

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 21/01/2014 đến ngày 10/02/2014

36. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Công trình đã hoàn thành (100%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-         Đang tiến hành làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

37. Trạm y tế P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bê tông vách tầng hầm và sàn trệt (100%)

b.        Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-          Thi công cốt thép + ván khuôn cột tầng trệt .

-          Thi công đóng cừ tràm hàng rào, bể xử lý nước thải.

c.        Ghi chú:

-          Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25/01/2014 đến 08/02/2014

38. Xây dựng mới Trường tiểu học Thới Tam 1: khởi công ngày 22/12/2013

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

58,93

 

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Bê tông móng + cổ cột đạt (100%)

-          Bê tông đà kiềng đạt (100%)

-          Bê tông cột đạt (40%)

b.       Công việc dự kiến thực hiện:

-          Gia công, lắp dựng ván khuôn + cốt thép cột tầng trệt.

c.       Ghi chú:

-          Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25/01/2014 đến 09/02/2014

39. Nâng cấp sửa chữa một số trường học và Trung tâm y tế trên địa bàn Quận 11: Khởi công ngày 02/01/2014

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

24,10

11/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.       Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-          Trạm y tế dự phòng đạt 30%.

b.       Công việc sắp tới hay công việc dự kiến thực hiện:

-          Đang tiến hành đập phá, xây tường trường THCS Lê Anh Xuân.

-          Đang tiến hành đập phá, tháo dỡ   trường THCS Hậu Giang.                                                                           TP. Hồ chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

 

 

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                               PHẠM PHÚ TRÍ   

Số lượt truy cập : 994

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>