cm2

Tháng 11 năm 2013

30/11/2013
Tháng 11 năm 2013


 BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI CÔNG THÁNG 11/2013

1.      Trường Trần Văn Danh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

50.1

03/01/14          

30/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng T9/2013

-         Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tạm thời

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình

2.      Trường Võ Văn Thặng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

79,16

31/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

7%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Số lượng cọc về: 20 tim ( khoản 500md)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Thi công ép cọc đại trà (sau khi có quyết định của Chủ Đầu tư thay đổi từ cọc D300 thành D400 và phê duyệt dự toán điều chỉnh phần thay đổi cọc)

-         Thi công móng

-         Lắp dựng song sắt hàng rào

3.      Trường Đông Thạnh:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

91,85  

25/12/14

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

8%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Thi công hàng rào ( tô tường 60%: 450 md trong tổng số 502 md)

-          Ép cọc thử tĩnh: (3/5 tim) Ltk=21m ( không thay đổi)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục thi công xong hàng rào (tô, không lắp song sắt)

-          Chờ thiết kế xử lý 2 cọc còn lại, ép cọc thử tĩnh và thử tĩnh cọc

4.      05 kho chứa và sân phơi lúa - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

29,23  

14/02/13

10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Đã hoàn thành

-         Nghiệm thu, bàn giao công trình

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình   

5.      Thi công xây lắp đường giao thông nội bộ và HTTNM trục 4,5,6,7,8 - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,59    

05/6/13

01/7/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Chờ quyết toán công trình                    

6.      Hàng rào V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

13/8/13

11/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Thi công xong

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Chờ nghiệm thu và quyết toán

7.      Đường nội bộ giai đoạn 2 -V.A.P:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,49    

23/8/13

12/2013

09/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

95%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Thi công xong tuyến 3,4,5,6

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Mương thoát nước

-         Nền xung quanh nhà Văn phòng

8.      Nhà văn phòng - VAP:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

14,92  

03/12/2013

01/2014

09/10/2013

Đạt

Đạt

Không Đạt

 

70%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Nhà văn phòng: Đổ xong bê tông sàn lầu 1, xây tường tầng trệt và lầu 1, gia công và lắp dựng ván khuôn – cốt thép sê nô mái, dự kiến ngày 10/12/2013 đổ bê tông sê nô mái.

-         Nhà ở CNV: thi công xong và bàn giao

-         Nhà ở CN: thi công xong và bàn giao

-         Nhà bảo vệ + 02 Nhà nghỉ: gia công và lắp dựng xong kèo mái

-         Nhà để xe: Lắp kèo thép + mái ( chưa đổ bê tông nền vì tăng cường thêm móng)

-         Bể nước ngầm: thi công xong

-         Trạm cân 80T: Đã ép xong cọc ống. GCLD xong ván khuôn + cốt thép móng và đà giằng (chưa đổ bê tông vì còn chờ Chủ Đầu tư chọn nhà thầu cung cấp trạm cân)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nhà văn phòng: đổ bê tông sê nô mái, tiếp tục xây tường, lợp mái, tiến hành hoàn   thiện

-         Nhà bảo vệ + 2 Nhà nghỉ: Lợp mái và hoàn thiện …

-         Nhà để xe: hoàn thành

-         Trạm cân 80T: hoàn thành

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ (khoảng 01 tháng)

9.      Phần Công trình nguồn và Trạm cấp nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói số 1):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,66

27/01/2014

01/2014

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

48%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Bể lắng: Đổ bê tông thành bể

-         Bể lọc: Đổ bê tông thành bể

-         Bể chứa: Thi công xong

-         Trạm bơm cấp 1: Ép xong cọc, đúc cọc ( phần phát sinh)

-         Trạm bơm cấp 2: Thi công xong

-         Nhà điều hành: Đang hoàn thiện

-         Nhà hóa chất – máy phát điện dự phòng: Đang hoàn thiện

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Bể lắng: Đổ xong bê tông

-         Bể lọc: Đổ xong bê tông

-         Trạm bơm cấp 1: Đóng cọc, thi công móng

-         Nhà điều hành: Thi công xong

-         Nhà hóa chất – máy phát điện dự phòng: Thi công xong

10. Mạng lưới đường ống thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Thạnh, huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ( Gói 3)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,05

02/4/2014

 

15/10/2013

Đạt

Đạt

Đạt

68%

  a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đào đất và lắp đặt chiều dài 12.700m ống D60 (cộng dồn )

-         Đào đất và lắp đặt chiều dài   6.500m ống D90 (cộng dồn)

-         Đào đất và lắp đặt chiều dài   7.300m ống D114 (cộng dồn)

-         Đào đất và lắp đặt chiều dài   2.500m ống D140 (cộng dồn)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục đào đất và lắp đặt ống   phần còn lại

11. Kho cám (5x24m )Tri Tôn:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,45

20/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Đã hoàn thành

-         Chờ Chủ đầu tư trả hồ sơ nghiệm thu, bàn giao

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình

12. Mái che khu nhập hàng- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,313

17/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành

-         Tiến hành nghiệm thu, bàn giao

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình

13. Móng bồn chứa- Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

4,91

02/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

c.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành

-         Tiến hành nghiệm thu, bàn giao

d.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình

14. Nhà làm việc Ban QLDA - Chợ chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

1,74

19/12/2013

10/12/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

98%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Xây, trát tường, bồn hoa; bả matit; lắp dựng cửa

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu và bàn giao công trình (dự kiến ngày 10/12/2013 bàn giao)

15. Mạng lưới đường ống. Trạm cấp nước Ấp 4 ( Kênh Xáng Phèn) xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Gói thầu số 2a).

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,153

22/10/2013

22/10/2013

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Nghiệm thu và bàn giao công trình

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình   

16. Sửa chữa nâng cấp Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà) Huyện Hóc Môn (Gói thầu: Xây lắp 1 – Giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; vỉa hè và cây xanh) (Liên danh với Công ty Cổ phần Xây lắp Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

(XL2)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

3,878

11/9/2015

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

c.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Làm lán trại, chuẩn bị mặt bằng thi công

d.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Đào đất thi công hố ga, nắp hố ga và lắp đặt ống cống

17. Nhà vệ sinh công cộng - BQL số 3:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

0,303

15/12/2013

 

 

 

 

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Thương thảo hợp đồng                                        

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Ký hợp đồng và triển khai tô, lợp mái


18. Trường Tiểu học Phước Long B:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

47,97

07/7/14

 

  21/06/2013

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Mô tả cụ thể phần việc vừa xong và đang triển khai

-         Khối A (1 trệt – 1 lầu):

+ Lợp mái ngói đã xong

+ Xây tô hoàn thiện đạt 90%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 80%

-         Khối B (1 trệt – 2 lầu):

+ Lợp mái ngói đã xong

+ Xây tô hoàn thiện đạt 90%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 60%

-         Khối C (1 trệt – 1 lầu + tầng mái):

+ Lợp mái ngói đạt 70%

+ Xây tô hoàn thiện đạt 80%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 40%

-         Khối D (1 trệt – 1 lầu):

 + Xong phần khung kèo mái.

+ Xây tô hoàn thiện đạt 70%

+ Bả matic trong nhà, ngoài nhà đạt 40%

-         Khối TDTT:

+ Đang gia công vì kèo mái

+ Xây tô hoàn thiện đạt 50% (Đang chờ thay đổi kiến trúc)

-         Hàng rào: Tổng khối lượng tường rào đạt 60%, còn 40%.

-         Hệ thống cấp thoát nước: Đạt 80% KL

-         Hệ thống điện: Đạt 60% KL

-         Đường nội bộ: Đang lu lèn, đạt 40% KL

 

19. Nhà thí nghiệm, nhà giải lao, cầu nối Viện Tài Nguyên Môi Truờng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

19,42

30/10/2013

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Nhà thí nghiệm:

+       Kéo rải dây điện: đạt 60%

+       Lăn sơn màu tường trong nhà thí nghiệm.

-         Ốp đá cửa thang máy trệt, cầu thang, ngạch cửa đạt 90%

-         Lắp kính cửa đi.

-         Lắp đặt hệ thống báo cháy

-         Lát nền xong hành lang giữa nhà thí nghiệm & nhà giải lao.

-         Lát xong nền nhà giải lao.

-         Cầu nối:

+       Chuẩn bị lát nền

b.      Kết luận – đề xuất:

-         Không đạt tiến độ thi công (dự kiến 25/10/2013 hoàn thành).

-         Gia hạn thêm tiến độ 2 tháng


20. Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch & điều tra tài nguyên nước 801:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

12,95

30/5/2014

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Hàng rào:

+       Xong phần thô

+       Chưa lắp dựng cổng chính do vướng thi công

-         Nhà kho mẫu và gara xe:

+       Xong phần thô

-         Sân đường:

+       Đã rải đá và lu lèn.

-         Nhà xe 2 bánh:

+       Đã thi công xong phần thô

-         Khối nhà chính:

+       Xong phần bê tông cột và sàn lầu 1

+       Đang triển khai ván khuôn cốt thép sàn lầu 2

+       Tổng khối lượng bêtông cột, dầm sàn đạt 60% KL (tính đến ngày 02/12/2013).

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Đổ bêtông sàn lầu 2 (dự kiến ngày 02/12/2013 tiến hành)

c.      Ghi chú: Trễ tiến độ do do thay đổi thiết kế móng (từ móng đơn sang móng cọc), nhưng Đội chưa lập tiến độ điều chỉnh.


21. Hoàn thiện 11 căn nhà phố đường 30-4:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,21

20/7/13

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình

c.      Ghi chú:

d.      Giá trị thanh toán: Đã đạt 100% giá trị hợp đồng , nhưng bên A chưa thanh toán.


22. Khu biệt thự Sunflower:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,246

(trong đó: HĐ:4,8; PLHĐ: 0,446)

22/9/2013

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

80%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã hoàn thành lợp mái, sơn nước 29 căn.

-         Đã hoàn thành chống thấm 28 căn, 01 căn không thi công.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Bên A yêu cầu làm 01căn còn lại (chống thấm, sơn nước mặt ngoài)

(Đội đã triển khai thi công vào ngày 28/11)

c.      Giá trị thanh toán: Đã thanh toán được 80% tổng giá trị HĐ và Pl HĐ


23. Chung cư Mạc Đĩnh Chi:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

 

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

100%

*     Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Chống thấm Lô A và B đã xong.

+       Tiến hành ngâm nước 3 ngày để thử thấm (dự kiến ngày 30/11 thực hiện).

+       Mới phát hiện hiện tượng thấm nứt theo đường dây điện, Đội đang theo dõi đến ngày 02/12 sẽ có báo cáo chính xác (dự kiến  xử lý đến ngày 07/12/2013 xong)

-         Đầu tháng 12, bắt đầu sơn, dặm vá những vị trí thấm dột đã sửa chữa

-         Nghiệm thu các công việc đã hoàn thành theo nội dung cuộc họp ngày 07/11/13.

-         Quyết toán: Đang thực hiện quyết toán PL13,14,15,17; PL18 đơn vị thiết kế xuất dự toán ngày 29/11/13.


24. Chung cư Phan Đình Phùng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

16

 

 

 

Đạt

Đạt

Không đạt

 

*     Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Phần cọc:

+       Tiến hành ép cọc lại từ ngày 25/11/2013

+       Đúc cọc: Đã xong (1083 md)

+       Ép cọc: Hoàn thành: 554 md/2029 md (Đội đang tiến hành trao đổi với TVGS để lập hồ sơ phù hợp với BBXL kỹ thuật ép bổ sung cọc do tịnh tiến công trình 1,6m.)

+       Lập biên bản nghiệm thu với TVGS về phần BT cọc

-         Tiến hành đào đất, BTCT móng trục 1,2

-         Sau khi có sự thống nhất giữa các bên (TVGS, CĐT) => tiến hành lập hồ sơ thanh toán đổ BTCT 250x250, ép cọc.


25. Chợ Mũi Né:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,44

 

 

 

 

 

 

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Ngày 26/11/2013: khởi công

-         Ngày 26/11: tiến hành đào đất móng, tuy nhiên thời tiết xấu  không thi công được.

-         Ngày 27 và 28/11: Chưa thống nhất được cốt nền với các bên.

-         Ngày 29/11: Chốt cốt nền với các bên

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Làm lán trại + hàng rào tạm


26. Dự án FLITCH huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng :

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,87

31/3/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Trường Tiểu học Đạ M'rông:

+       Xây bồn cây: đạt 100%

+       Đổ bê tông đá 1x2 sân nền: đạt 100%

+       Triển khai lắp khung rào lưới B40.

-         Hội trường thôn Tula - xã Đạ M'rông:

+       Xây tô: đạt 100%

+       Láng nền: đạt 100%

+       Lắp đặt hệ thống điện: đạt 100%

+       Triển khai hoàn thành phần mái.

-         Trường Tiểu học Đơng jri:

+       Rải đá 4x6 sân nền: đạt 100%

+       Đổ bê tông đá 1x2 sân nền: đạt 50%

-         Trường mẫu giáo thôn Liêng Krắc II:

+       Xây tường: đạt 100%

+       Lắp dựng cửa đi, cửa sổ: đạt 100%

+       Lắp dựng cốp pha, cốt thép sê nô: đạt 50%

+       Công việc tiếp theo: Hoàn thành sênô, lợp mái, trát tường.

-         Trường mầm non Thôn Tula:

+       Trát trụ rào: đạt 100%

+       Rải đá 4x6 sân nền: đạt 80%

-         Trường cấp II Đạ M'rông:

+       Rải đá 4x6 sân nền: đạt 100%

+       Công việc tiếp theo: Lắp khung hàng rào thép, hàng   rào lưới B40. Đổ bê tông đá 1x2 sân nền.

-         Xây dựng phòng học Trường tiểu học Đạ Nhing:

+       Xây tường tầng lầu: đạt 100%

+       Lắp dựng cửa đi, cửa sổ tầng lầu: đạt 100%

+       Lắp dựng cốp pha, cốt thép sê nô: đạt 25%

-         Trường Mẫu giáo thôn 5:

+       Xong phần móng

+       Xong xây móng bó nền

+       Gia công lắp dựng cốp pha, cốt thép đà kiềng: đạt 40%

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Trường Mẫu giáo thôn 3:

+       Đã giao thầu phụ,

+       Do mất cột mốc nên dự kiến ngày 02/12/2013 khởi công.


27. Lắp đặt đường ống thuộc dự án xử lý nước thải khu QH chế biến nước mắm Phú Hài Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,56

13/01/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Hệ thống ống sục, thổi khí, đĩa thổi khí đường phân phối nước đã hoàn thành

-         Hệ thống thiết bị và ống bùn đã lắp đặt 50%

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Dự kiến đến ngày 15/12/2013 công trình sẽ tương đối hoàn thành


28. Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa sông Phú Hải – Tp. Phan Thiết: (Liên danh Xây lắp 2 – Việt Nhật)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

2,22

02/02/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã xong bêtông đáy bể và 50% cốt thép thành bể.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Công trình ngưng thi công do thầu phụ không đạt yêu cầu của bên A. Ngày 03/12,  Đội sẽ có báo cáo chi tiết cụ thể tình hình triển khai công trình.


29. Trường Tiểu học Tân Nhựt:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

49,36

13/11/13

01/2014

 

Đạt

Không đạt

Không đạt

73%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đổ bê tông dầm mái, sàn sê nô đạt 100%.

-         Lầu 1:

+       Xây – trát tường, cột, dầm, trần lầu 1 đạt 90%.

+       Lắp dựng cửa lầu 1 đạt 100%.

-         Lầu 2:

+       Lắp dựng cửa lầu 2 đạt 60%.

+       Xây – trát tường, cột, dầm, trần lầu 2 đạt 90%.

-         Tầng trệt

+       Lắp dựng cửa tầng trệt đạt 100%.

-         Bả matit tầng trệt, lầu 1, lầu 2 đạt 40%.

-         Khối đa năng:

+       Lắp dựng vì kèo, lợp mái tole khối đa năng đạt 100%.

+       Trát tường và bả matit khối đa năng đạt 100%.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Lắp dựng xà gồ, lợp mái ngói (dự kiến ngày 10/12/2013 hoàn thành).

-         Xây – trát tường, cột, dầm, trần và lắp dựng cửa lầu 2.

-         Bả matit tầng trệt, lầu 1, lầu 2, hàng rào.

-         Thi công ốp gạch nhà vệ sinh (dự kiến ngày 06/12/2013 bắt đầu)

c.      Ghi chú:

-         Đã đề nghị Đội lắp thêm cầu dao chống giật tại vị trí đặt các thiết bị cầm tay nhiều lần nhưng Đội vẫn chưa thực hiện.

-         Tiến độ chậm so với hợp đồng do Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trễ và vướng dây điện.

 

30. Trụ sở Huyện Ủy – Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh (Liên danh Xây lắp 2- Thăng Long)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

74,57

23/9/14

11/2014

 

Đạt

Không đạt

Không đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đổ bê tông dầm - sàn tầng 1 đạt 75%.

-         Đổ bê tông cột tầng 1 đạt 30%.

-         Đổ bê tông vách tầng hầm đạt 100%.

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 1 phần còn lại.

-         Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm - sàn tầng 2 từ trục A->H và trục 1 -> 9 (khoảng 40% diện tích sàn tầng 2).

-         Dự kiến ngày 07/12/2013 đổ bê tông dầm - sàn tầng 2 từ trục A->H và trục 1 -> 9 (khoảng 40% diện tích sàn tầng 2).

c.      Đề xuất- kiến nghị:

-         Đã đề nghị Đội lắp thêm cầu dao chống giật tại vị trí đặt các thiết bị cầm tay nhiều lần nhưng Đội vẫn chưa thực hiện.

-         Tiến độ chậm do Chủ đầu tư chậm bàn giao cốt nền.


31. Di dời tuyến ống Phước Hải – Đất Đỏ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

11,37

28/9/13

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Đã hoàn thành                

-         Làm hồ sơ phát sinh, hồ sơ thanh toán và bàn giao công trình                               

b.      Đề xuất – kiến nghị:

-         Làm quyết toán và bàn giao công trình


32. Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước Huyện Đất Đỏ, Huyện Long Điền:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

15,34

09/2014

 

 

Đạt

Đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Xã Long Tân thi công 14,03/14,03km (đạt 100%).

-         Xã Tam Phước thi công 3,308/4,808km (đạt 69%).

-         Xã An Nhứt và thị trấn đất đỏ thi công 12,155/12,155km (đạt 100%.)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Tiếp tục lắp đặt đường ống xã Tam Phước                               

c.      Ghi chú:

-         Tổng chiều dài đường ống 30,993km (trong đó: Xã Tam Phước 4,808; Long Tân 14,03 và An Nhứt 12,155 km).


33. Gói số 8: Xây lắp tuyến ống cấp nước Xã Hòa Long, Xã Long Phước và Xã Châu Pha (Liên danh Xây lắp 2 – Ngọc Đáng Út Thuận)

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

17,143

 

 

 

 

 

 

 

-         Thời gian thực hiện: 15 tháng

-         Ngày khởi công: dự kiến từ ngày 02/12/2013 đến ngày 07/12/2013


34. Trường Mầm non Vĩnh Lộc A (Liên danh Hưng Việt – Xây lắp 2):

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị(tỷ)

XL2

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

9,8

17/3/14

20/12/2013

 

Đạt

Không đạt

Đạt

 

a.      Công việc đã thực hiện và đang triển khai:

-         Lắp dựng khung sắt hàng rào (100%)

-         Bả matis tường hàng rào (90%)

-         Ốp, lát trệt, lầu 1 (80%)

-         Lắp đặt thiết bị điện (50%)

-         Bê tông nền sân (40%)

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Bả matis và sơn hoàn thiện hàng rào

-         Hoàn thiện nhà bảo vệ

-         Ốp, lát trệt, lầu 1

-         Lắp đặt thiết bị điện, nước

-         Hoàn thành Bê tông sân nền

c.      Ghi chú:

-         Chưa lắp cầu dao chống giật


35. Trạm y tế P. Tân Thuận Đông- Q7:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

5,43

 

 

 

Đạt

Không đạt

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Ép cọc (90%)

b.       Mô tả phần việc chính sắp tới hoặc công việc còn lại.

-         Ngày 2/12 sẽ xong phần ép cọc

c.       Ghi chú:

-         Chưa có lệnh khởi công vì chưa có giấy phép xây dựng.

-         Đang triển khai thi công, chưa lắp cầu dao chống giật.

d.      Đề xuất – kiến nghị:

-         Đề nghị đội thi công lắp đặt cầu dao chống giật và biển báo công trình.


36. Trường Mầm non Sao Sáng:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

13,5

26/8/2013

04/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                     


37. Trường Tiểu học KDC Vĩnh Lộc:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,0

 

04/9/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                       


38. Trụ sở Liên Cơ Quan P.14:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,78

 

15/8/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                  


39. Khu nhà ở Tân Trụ:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

18,78

 

15/8/13

 

Đạt

Đạt

Đạt

100%

c.      Công việc đã thực hiện:

-         Đã nghiệm thu, bàn giao

d.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Quyết toán công trình                        

 

40. Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ - Củ Chi:

STT

 

Thông tin chung

Ngày học ATLĐ

Đánh giá chung

% KL đã thực hiện

G.trị (tỷ)

B/giao theo HĐ

B/giao điều chỉnh

KT-CL

AT-VS

Tiến độ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

a.      Công việc đã thực hiện:

-         Xong 1 phần móng, đà kiềng                                         

b.      Công việc dự kiến thực hiện:

-         Công trình ngừng thi công do không có Giấy phép xây dựng

-         Đang làm nghiệm thu, quyết toán phần đã thực hiện        

                                   TP. Hồ chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013                                 

                   LẬP BÁO CÁO                                                                    TP. KỸ THUẬT

 

 

              ĐÀO HUỲNH QUYÊN                                                               PHẠM PHÚ TRÍ                       

 

Số lượt truy cập : 1278

CÁC TIN KHÁC

Tình hình thi công tháng 7 năm 2022 (27/07/2022)
Tình hình thi công tháng 6 năm 2022 (01/07/2022)
Tình hình thi công tháng 5 năm 2022 (01/06/2022)
Tình hình thi công tháng 4 năm 2022 (01/05/2022)
Tình hình thi công tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
Tình hình thi công tháng 2 năm 2022 (28/02/2022)
Tình hình thi công tháng 1 năm 2022 (27/01/2022)
Tình hình thi công tháng 12 năm 2021 (29/12/2021)
Tình hình thi công tháng 11 năm 2021 (02/12/2021)
Tình hình thi công tháng 10 năm 2021 (30/10/2021)
Xem thêm >>