cm2

CM2 trúng thầu XDDA "hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng"

24/10/2023
CM2 trúng thầu XDDA "hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng"

Dự án - Công trình:

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)

Gói thầu:

XL-03 Mương thoát nước

Chủ đầu:

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Địa điểm xây dựng:

KCN Nam Tân Uyên

Năm thực hiện:

2023


Số lượt truy cập : 77

CÁC TIN KHÁC

CM2 trúng thầu XDDA "Chung cư C8" (14/11/2023)
CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan KCX Long Bình" (18/09/2023)
CM2 trúng thầu XDDA "Trụ sở Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước" (14/09/2023)
CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã An Bình" (27/03/2023)
CM2 trúng thầu XDDA "Đầu tư thêm các tuyến ống...xã Tam Lập" (27/03/2023)
CM2 trúng thầu XDDA "Trạm y tế phường Dĩ An" (07/12/2022)
CM2 trúng thầu XDDA "Cải tạo, mở rộng chi cục Hải quan KCN Sóng Thần" (09/08/2022)
CM2 trúng thầu XDDA "Sửa chữa các trường học dịp hè năm 2022" (27/07/2022)
CM2 trúng thầu XDDA "TT điều trị kỹ thuật cao của BV Nhi đồng 2" (20/06/2022)
CM2 trúng thầu XDDA "Di dời tuyến ống cấp nước...ĐT.746" (28/03/2022)
Xem thêm >>