Thỏa Ước Lao Động

17/10/2013

Thỏa ước lao động tập thể là một trong những văn bản quan trọng nhất ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động - Công ty. 

Công ty CM2, xin trân trọng gửi đến toàn thể Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, các quý cổ đông cùng bạn đọc bản Thỏa ước lao động 2013 của Công ty (đính kèm theo)
Số lượt truy cập : 616

CÁC TIN KHÁC

Nội Quy Lao Động (17/10/2013)