cm2

Thỏa Ước Lao Động

17/10/2013
Thỏa Ước Lao Động

Thỏa ước lao động tập thể là một trong những văn bản quan trọng nhất ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động - Công ty. 

Công ty CM2, xin trân trọng gửi đến toàn thể Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, các quý cổ đông cùng bạn đọc bản Thỏa ước lao động tập thể 2016 của Công ty (đính kèm theo phiên bản tham khảo, liên hệ VP Công ty để có bản Duyệt theo CV số 10331/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/04/2016)

Số lượt truy cập : 1064

CÁC TIN KHÁC

Nội Quy Lao Động (07/04/2016)