Nội Quy Lao Động

17/10/2013
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 18/06/2012. Công ty CM2, đã xây dựng và ban hành nội quy lao động và đăng ký với Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội Quận Bình Thạnh.

Công ty CM2, xin trân trọng gửi đến toàn thể Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, các quý cổ đông cùng bạn đọc bản Nội quy lao động 2013 của Công ty (đính kèm theo)

  
Số lượt truy cập : 739

CÁC TIN KHÁC