cm2

Đại hội Chi bộ CM2, nhiệm kỳ 2022 - 2025

21/09/2022
Đại hội Chi bộ CM2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Sáng ngày 16.09.2022, tại Phòng họp Công ty CM2, Chi bộ Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 thuộc Đảng bộ phường 25 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo thu chi tài chính của chi bộ; quy chế bầu cử và đề án nhân sự dự kiến bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đảng viên của Chi bộ và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tham mưu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thời gian đến. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Đình Hưng tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Phùng Anh Nam giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.
Số lượt truy cập : 484

CÁC TIN KHÁC